Grey goods

Nástroj na kontrolu
sériového čísla
Skontrolovať

Neuspokojte sa s nižšou kvalitou

Doprajte si vždy plnohodnotný pôžitok z produktov značky Canon – vďaka produktom Canon určeným pre váš región

Občas sa do vášho regiónu dovážajú produkty značky Canon, ktoré sa tu nikdy nemali predávať. Tieto produkty známe aj ako „sivé“ produkty sa zväčša predávajú za nižšiu cenu – ich nevýhodou však je, že vás z dlhodobého hľadiska môžu vyjsť oveľa drahšie.

Skryté náklady produktov Canon, ktoré nie sú určené pre váš región

Spoločnosť Canon vynakladá mimoriadne úsilie na to, aby boli všetky produkty značky Canon dôsledne lokalizované pre región, v ktorom stanovila, že sa majú predávať a primárne používať. Vďaka dôslednému plánovaniu vie spoločnosť Canon zabezpečiť všetok príslušný hardvér, softvér, príručky v príslušných jazykoch, príslušenstvo (konektory a tašky), ako aj záruku pre daný región.

Aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať produkty určené pre iný trh ako výhodná kúpa, predajcovia sa často pokúšajú neoprávnene do nich zasahovať a pridajú, zmenia alebo odstránia príslušenstvo, príručky a záruky, čím vás ochudobňujú o časť toho, čo vám spoločnosť Canon ponúka. Niektorí maloobchodní predajcovia uvádzajú, že pôsobia vo vašom regióne, aj keď to nie je pravda, preto buďte obozretní.

Riziká, problémy a dodatočné náklady, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri nákupe produktov určených pre iný trh:

Dodatočné dovozné clá alebo colné poplatky – tie môžu byť účtované nad rámec uvedenej ceny takéhoto produktu.

Komplikované alebo nemožné vrátenie tovaru a poplatkov – keďže predajcovia z iných regiónov nemusia podliehať rovnakým právnym predpisom na ochranu spotrebiteľov týkajúcich sa vrátenia produktov.

Nemusí byť dostupná záruka na produkt – produkty určené pre iný trh nemusia byť oprávnené na využitie miestnych záručných služieb spoločnosti Canon. Za zabezpečenie záruky pre takéto produkty zodpovedá daný maloobchodný predajca. Ak predajca nepôsobí vo vašom regióne, nemusí vám poskytnúť očakávanú pomoc. Ak záručný servis zabezpečuje daný predajca, môžu ho poskytovať aj nezávislé servisné centrá, ktorých záručné služby nezodpovedajú štandardom spoločnosti Canon.

Nebezpečné alebo nekvalitné napájacie káble alebo sieťové adaptéry od iných výrobcov než Canon – súčasťou balenia môžu byť nebezpečné výrobky z produkcie tretích strán, ktoré neschválila spoločnosť Canon a nezodpovedajú miestnym predpisom.

Nekvalitné manuály – tzv. siví predajcovia často neponúkajú žiadne manuály vo vašom jazyku alebo iba nečitateľné kópie.

Žiadne spätné bonusy/akcie – nebudete mať možnosť získať spätný finančný bonus (ak sa ponúka) alebo využiť iné akcie spoločnosti Canon vo vašom regióne.

Výhody zakúpenia produktov značky Canon určených pre váš región

Všetkým týmto problémom môžete predísť tým, že si zakúpite produkty značky Canon určené pre váš región u osvedčených predajcov vo vašom regióne. Tieto produkty majú uspôsobenú konfiguráciu, poskytuje sa k nim plná podpora a schválené príslušenstvo, aké dokáže poskytnúť iba spoločnosť Canon. Môžete si tak dopriať plnohodnotný pôžitok z produktov značky Canon a naplno využiť výhody zakúpeného produktu.


Nájdite si spoľahlivého maloobchodného predajcu značky Canon vo vašom regióne

Všeobecné zásady, ako zistiť, či sú produkty značky Canon určené pre iný trh

Okrem nástroja na overenie sériového čísla, ktorý je k dispozícii na tejto stránke, môžete využiť nasledujúce identifikačné značky a jazykové prvky, ktoré vám pomôžu lepšie určiť, či je produkt určený pre iný trh:


Kompaktné digitálne fotoaparáty – IXUS a PowerShot

Ak chýba niektorý z nasledujúcich prvkov, môže ísť o produkt určený pre iný trh:

Jazyky na škatuli produktu

na škatuli produktu musí byť uvedený text v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine a ruštine.

The sales box

Obsah balenia

Balenie musí obsahovať doklad o záruke spoločnosti Canon určený pre váš región, a produkt musí mať názov IXUS alebo PowerShot. Produkty značky Canon majú na rôznych trhoch rôzne názvy, a fotoaparáty s označením IXY alebo Digital ELPH sú určené spoločnosťou Canon pre iné regióny.

Logá EAC a CE

na škatuli produktu a produkte vo vašom regióne sa musia nachádzať logá EAC a CE.

EAC & CE logos

Spotrebiteľské videokamery

Ak chýba niektorý z nasledujúcich prvkov, môže sa jednať o produkt určený pre iný trh:

Jazyky na škatuli produktu

na škatuli produktu musí byť uvedený text v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine a ruštine.

Logo PAL

na škatuli produktu musí byť uvedené logo PAL. PAL je obrazový formát určený pre Európu, kým formát NTSC je primárne určený pre americký trh,

The PAL Logo

Názov produktu

produkt musí mať názov Legria. Produkty majú v rôznych regiónoch rôzne názvy. Napríklad spotrebiteľské videokamery VIXIA nie sú určené pre váš región

Logá EAC a CE

na škatuli produktu a produkte vo vašom regióne sa musia nachádzať logá EAC a CE.

EAC & CE logos

Digitálne zrkadlovky a bezzrkadlovky

Ak chýba niektorý z nasledujúcich prvkov, môže ísť o produkt určený pre iný trh:

Jazyky na škatuli produktu

na škatuli produktu musí byť uvedený text v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine a ruštine.

The sales box

Názov produktu

produkt musí mať názov EOS. Digitálne zrkadlovky a bezzrkadlovky s názvom Kiss alebo Rebel sú určené pre iné regióny.

Obsah balenia

Balenie musí obsahovať doklad o záruke spoločnosti Canon určený pre váš región. V prípade systému EOS R sa v balení musí nachádzať karta s vytlačeným sériovým číslom produktu.
Sérové čísla na produkte, škatuli a na karte sa musia zhodovať.

Logá EAC a CE

na škatuli produktu a produkte vo vašom regióne sa musia nachádzať logá EAC a CE.

EAC & CE logos

Skontrolujte sériové číslo

Upozorňujeme, že táto služba sa vzťahuje iba na kompaktné digitálne fotoaparáty, digitálne zrkadlovky a bezzrkadlové fotoaparáty, objektívy a spotrebiteľské videokamery. Ak si chcete overiť sériové číslo objektívu, ktorý ste zakúpili ako súčasť súpravy, z nižšie uvedeného zoznamu modelov je potrebné vybrať názov modelu tela súpravy. Ak si napriek tomu nie ste istí, či je váš produkt značky Canon určený na predaj vo vašom regióne, stačí zaslať názov modelu a sériové číslo na adresu ipr.info@canon-europe.com. Dajte nám zopár dní na to, aby sme to skontrolovali a poskytli vám odpoveď.