Windows RT App

Bezdrôtová mobilná tlač

Easy-PhotoPrint (Canon EPP) od spoločnosti Canon je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú tlač fotografií z inteligentných telefónov a tabletov so systémom Windows RT na kompatibilných tlačiarňach PIXMA* prostredníctvom lokálnej bezdrôtovej siete (Wi-Fi).

Aplikácia Easy-PhotoPrint pre systém Windows RT

Funkcie

  • Automatické vyhľadanie kompatibilných tlačiarní v sieti Wi-Fi

  • Tlač obrázkov z mobilných zariadení so systémom Windows RT

  • Tlač s okrajmi alebo bezokrajová tlač

  • Jednoduchý výber zo širokej škály veľkostí a typov papiera

  • Tlač jednej alebo viacerých kópií vašich fotografií

  • Podpora fotografických súborov JPEG, BMP, GIF a PNG

Použitie

Jednoducho si z predajne Windows prevezmite aplikáciu Canon EPP do vášho mobilného zariadenia a spustite ju ťuknutím na ikonu Canon EPP.

* Ak chcete získať informácie o kompatibilite, pozrite si technické parametre produktu

1. Spustite aplikáciu Canon EPP a pridávajte obrázky ťuknutím na položku „Register Images/Registrovať obrázky“

Tlač existujúcej fotografie

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Vyberte obrázky uložené vo vašom zariadení, ktoré chcete registrovať pomocou aplikácie EPP a ťuknite na možnosť „Open/Otvoriť“

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Vyberte jeden alebo viac obrázkov a ťuknite na možnosť „Print/Tlačiť“.

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Overte si nastavenia tlače v novom okne a ťuknite na položku „Print/Tlačiť“. Ak chcete vyhľadať alebo zmeniť tlačiareň, vyberte možnosť „Search/Vyhľadať“.

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Zobrazí sa stránka s informáciami o priebehu tlače.

5. A printing progress page will appear.

Aby bolo použitie aplikácie EPP jednoduchšie, jej orientácia na obrazovke sa automaticky otáča spolu s vaším inteligentným telefónom alebo tabletom.