Príručka k nastaveniu služby Google Cloud Print na tlačiarni PIXMA MG7140

Požiadavky tlače prostredníctvom služby Google Cloud Print

 1. Na registráciu tlačiarne v službe Google Cloud Print a dokončenie tohto postupu budete potrebovať aktívny účet Google, ako aj používateľské meno a heslo k nemu. Ak nemáte aktívny účet Google, navštívte stránku registrácie účtu Google a podľa pokynov na obrazovke si účet vytvorte.

 2. Aby ste mohli využívať službu Google Cloud Print, vaša tlačiareň musí byť pripojená k internetu. Ak potrebujete pri nastavovaní tohto pripojenia pomoc, prečítajte si časť Príručka k nastaveniu bezdrôtového pripojenia tlačiarní PIXMA MG7140.

Registrácia vašej tlačiarne

Pri registrácii tlačiarne do služby Google Cloud Print postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Ak ikona [Home/Domov]  svieti, dotknite sa jej a zobrazí sa domovská obrazovka.

 3. Prejdite prstom po dotykovej obrazovke zľava doprava a zobrazí sa položka [Setup/Nastaviť]. Ťuknutím na ikonu ju vyberte.

 4. Prejdite prstom po obrazovke smerom nahor a vyberte položku [Web Service Setup/Nastavenie webovej služby].

 5. Zvoľte položku [Web Service Connection Setup/Nastavenie pripojenia webovej služby].

 6. Zvoľte položku [Google Cloud Print Setup/Nastavenie služby Google Cloud Print].

 7. Vyberte položku [Register with Google Cloud Print/Registrovať v službe Google Cloud Print].

 8. Keď sa zobrazí obrazovka [Register this printer with Google Cloud Print?/Zaregistrovať túto tlačiareň v službe Google Cloud Print?], vyberte položku [Yes/Áno].

 9. Dotknite sa tlačidla [Next/Ďalej] a vyberte preferovaný jazyk zobrazenia nastavení tlače služby Google Cloud Print.

 10. Dotykom tlačidla [OK] vytlačíte stránku overenia. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  Stránka overenia by sa mala v tejto chvíli vytlačiť a na tlačiarni sa zobrazí hlásenie s otázkou, či sa stránka úspešne vytlačila. Ak áno, vyberte položku [Yes/Áno] a ak nie, výberom položky [No/Nie] vytlačte stránku overenia znova.

 11. Na vytlačenej stránke overenia bude uvedená jedinečná adresa URL pre vašu tlačiareň na mieste zvýraznenom nižšie. Zadajte túto adresu URL do panela s adresou vášho webového prehľadávača. Poprípade môžete naskenovať QR kód pomocou aplikácie na čítanie QR kódov vo vašom inteligentnom telefóne.


 12. Aby ste mohli tlačiareň zaregistrovať do služby Google Cloud Print, budete vyzvaní na prihlásenie do vášho konta Google pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla Google. Tento krok je potrebné vykonať do 14 minút. Ak to nestihnete do 14 minút, kroky 1 až 10 budete musieť zopakovať.


 13. Po zaregistrovaní tlačiarne na serveri Google sa na jej obrazovke zobrazí nasledujúce hlásenie: [Registration with Google Cloud Print completed/Registrácia v službe Google Cloud Print sa dokončila.
  [Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  <Your email address>@gmail.com
  [Printer Name/Názov tlačiarne]
  Canon MXxxx series_xxxxxx]


  Dotknutím sa tlačidla [OK] dokončite.

 14. Dotykom ikony [Home/Domov]  sa vrátite na domovskú obrazovku.
Týmto sa postup registrácie dokončí. Odteraz by mala fungovať tlač z tlačiarne PIXMA MG7140 prostredníctvom služby Google Cloud Print. Ak sa pri pokuse o nastavenie služby Google Cloud Print stále vyskytujú problémy, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Zrušenie registrácie vašej tlačiarne

Ak už svoju tlačiareň nechcete používať so službou Google Cloud Print, registráciu môžete zrušiť postupovaním podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Ak ikona [Home/Domov]  svieti, dotknite sa jej a zobrazí sa domovská obrazovka.

 3. Prejdite prstom po dotykovej obrazovke zľava doprava a zobrazí sa položka [Setup/Nastaviť]. Ťuknutím na ikonu ju vyberte.

 4. Prejdite prstom po obrazovke smerom nahor a vyberte položku [Web Service Setup/Nastavenie webovej služby].

 5. Zvoľte položku [Cloud Settings/Nastavenia cloudu].

 6. Zvoľte položku [Web service Connection Setup/Nastavenie pripojenia webovej služby].

 7. Zvoľte položku [Delete from Google Cloud Print/Vymazať zo služby Google Cloud Print].

 8. Keď sa zobrazí obrazovka [Unregister from Google Cloud Print?/Zrušiť registráciu v službe Google Cloud Print?], vyberte položku [Yes/Áno].

 9. Keď sa zobrazí obrazovka [Unregistered from Google Cloud Print/Registrácia v službe Google Cloud Print zrušená], vyberte položku [OK].

 10. Dotykom ikony [Home/Domov]  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Registrácia vašej tlačiarne PIXMA MG7140 v službe Google Cloud Print by mala byť zrušená.
Ak sa pri zrušení registrácie v službe Google Cloud Print vyskytol problém, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Možno budete potrebovať aj...