Výťažnosť atramentu

Či už kupujete náhradný zásobník s atramentom, alebo úplne novú tlačiareň, určite si treba dobre zvážiť, koľko strán je možné vytlačiť z jedného zásobníka s atramentom, t. j. výťažnosť atramentu.

Testovanie výťažnosti atramentu

Ak chcete porovnať spotrebu atramentu rôznych tlačiarní Canon, ako aj tlačiarní od iných výrobcov, používajte medzinárodne štandardizované testovacie metódy. Normy ISO zabezpečujú, že rôzne tlačiarne sú testované rovnakým spôsobom. Testovanie pozostáva z neprerušovanej tlače na troch individuálnych tlačiarňach, až do vyčerpania troch súprav hlavných atramentov v každej tlačiarni. Uvádzaná výťažnosť strán je založená na priemernom výsledku z testovania.

Tlač dokumentov vo formáte A4

Spotreba atramentu na tlač dokumentov vo formáte A4 sa meria podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 24711. Ide o neprerušovanú tlač štandardného päťstranového farebného dokumentu na bežný kancelársky papier. Zodpovedá to bežnej firemnej spotrebiteľskej tlači.

Tlač fotografií vo formáte 10 x 15 cm

Spotreba atramentu na tlač fotografií bez okrajov vo formáte 10 x 15 cm sa meria podľa normy ISO/IEC 29102. Táto určuje výťažnosť atramentov pri neprerušovanej tlači súpravy šiestich štandardných fotografických kompozícií podľa normy ISO (každá obsahuje testovaciu stupnicu) na atramentový fotografický papier.

Tlač fotografií vo formáte A3+

Výťažnosť atramentov pre tlač fotografií vo formáte A3+ sa určuje neprerušovanou tlačou fotografií vybraných spoločnosťou Canon v rozmeroch 279,4 x 355,6 mm (11 x 14 palcov) na fotografický papier vo formáte A3+. Obrázok je vytlačený z programu Adobe Photoshop pomocou ovládača tlačiarne systému Microsoft Windows s použitím predvolených nastavení.

Atramenty XL

Štandardný pomer výťažnosti atramentov XL

Každý zásobník s atramentom XL a XXL je na obale označený logom, ktoré indikuje, na koľko výtlačkov postačí zásobník v porovnaní so štandardným zásobníkom s atramentom Canon. Pomáha vyrátať ušetrené prostriedky pri využívaní možností atramentu s vysokou výťažnosťou.

Zložená výťažnosť

Priemerná spotreba atramentov CMY

Zložená výťažnosť atramentov je priemerom jednotlivých výťažností azúrových, purpurových a žltých atramentových zásobníkov. Takto sa dá jednoduchšie porovnať spotreba atramentu tlačiarní, ktoré používajú trojfarebný zásobník a tlačiarní, ktoré používajú jednotlivé azúrové, purpurové a žlté atramentové zásobníky.

Kde môžem nájsť výťažnosť atramentov?

Z rovnakého zásobníka s atramentom je možné vytlačiť rôzny počet strán v závislosti od používanej tlačiarne. Tlačovú výťažnosť každej tlačiarne Canon nájdete v tabuľke s technickými údajmi na webovej stránke.

Dodatočná spotreba atramentu

Všetky atramentové tlačiarne používajú malé množstvo atramentu na čistenie tlačových hláv počas bežného používania Na webovej stránke je pri každej tlačiarni uvedená približná dodatočná spotreba atramentu hneď vedľa výťažnosti atramentu.

Stranová výťažnosť sa meria podľa špecifických podmienok založených na neprerušovanej tlači. Výťažnosti sa môžu líšiť v závislosti od obsahu dokumentu, typu papiera, nastavenia režimu tlačiarne, softvéru, prostredia tlače, ako napríklad teplota a vlhkosť okolia, ako aj pravidelnosť tlače.

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Staršie modely tlačiarní mohli byť testované v súlade s inými normami. Radšej si podrobne prečítajte technické údaje jednotlivých produktov.