Canon CanoScan 8800F Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener s jednotkou filmového adaptéra

Element skenovania

6-riadkový farebný snímač CCD

Zdroj svetla

Biela kontrolka LED, reflexná a FAU

Optické rozlíšenie

4 800 x 9 600 dpi¹

Voliteľné rozlíšenie

25 - 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB 2.0

Stupňovanie skenovania (farba)

48-bitový vstup -> 48/24-bitový výstup

Stupňovanie skenovania (škála sivej)

48-bitový vstup -> 16-bitový (len snímanie filmu)/8-bitový výstup

OPTICKÁ HUSTOTA

Maximálne rozmery dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-sken

7 tlačidiel (PDF x 4, COPY (KOPÍROVAŤ), PHOTO/FILM (FOTOGRAFIA/FILM), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 3 sek.¹²

Rýchlosť skenovania (farba)

1,0 msek./riadok (300 dpi), 12,1 msek./riadok (4 800 dpi)

Rýchlosť stuoňovania (škála sivej)

1,0 msek./riadok (300 dpi), 12,1 msek./riadok (4 800 dpi)

Rýchlosť skenovania (čb)

1,0 msek./riadok (300 dpi), 12,1 msek./riadok (4 800 dpi)

Rýchlosť skenovania (A4, 300dpi, farba)

Pribl. 7 s

TYPY FILMOV

Nakladanie s filmom

35 mm pás (negatív/pozitív)/12 záberov


Snímka (negatív/pozitív)/4 zábery


120 formátový film/max. 6 x 22 cm (len filmový pás)

Vlastnosti skenovania filmov

FARE úrovne 3 (Automatické retušovanie a zdokonalenie filmu) s rekonštrukciou farieb, korekciou zisku, korekciou podsvietenia

PRILOŽENÝ SOFTWARE

Napájanie

Sieťový adaptér

Spotreba

Max. 18 W (prevádzka);


1,5 W (pohotovostný režim)


1,0 W (vypnuté)

Rozmery

272 x 479 x 100 mm

Hmotnosť

Pribl.4,2 kg

Prevádzkový rozsah (teplota)

10 ºC až 35 ºC

Prevádzkový rozsah (vlhkosť)

10% až 90% RV (20% až 80% RV pre skenovanie filmu), bez tvorby kondenzácie

Požiadavky operačného systému

Windows 2000/XP/Vista


Mac OS X v 10.2.8 až v 10.4¹

Priložené položky

Dodaný softvér: ScanGear, MP Navigator EX, Solution Menu, OmniPage SE, ArcSoft PhotoStudio, Presto! PageManager (len PC), Adobe Photoshop Elements, SilverFast SE

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo

registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločnosti

Špecifikácia CEL 1.0

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie predstavuje jednotku maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom USB 2.0 pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný


² Nie je zahrnutý čas potrebný na prípravu spracovania

¹ Scan speed indicates the time measured between pressing the scan button of the scanner driver and the on-screen status display turns off. Scan speed may vary depending on system configuration, interface, software, scan mode settings and document size

¹ SilverFast SE je kompatibilné s operačným systémom Windows 2000/XP/Vista a Mac OS X v 10.3 až 10.4