Recyklácia

Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon

Uľahčujeme vám vracanie prázdnych originálnych atramentových kaziet značky Canon na recykláciu.

Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon

Informácie

Spoločnosť Canon preberá zodpovednosť za recykláciu a obnovu surovín z originálnych kaziet značky Canon vrátených zákazníkmi prostredníctvom tohto programu. Zohľadňovanie životného prostredia je súčasťou každej stránky dizajnu, od výberu materiálov a ich použitia pri výrobe produktov až po recykláciu kaziet.
Canon Camera

RECYKLÁCIA ATRAMENTOVÝCH KAZIET

Recyklujte svoje atramentové kazety

Prevezmite si a vytlačte štítok označujúci, že poštovné hradí príjemca, a vráťte svoje atramentové kazety Canon na recykláciu

Vhodné kazety

BCI

CL

CLI

GI

MC

PFI

PG

PGI

Vhodné kazety

BCI-15 BK

CL-38

CLI-8 BK

GI-40 C

MC-20 OS

PFI-1000 B

PG-40

PGI-1500 BK

Vhodné kazety

BCI-15 CL

CL-41

CLI-8 G

GI-40 M

MC-G02

PFI-1000 C

PG-50

PGI-1500 C

Vhodné kazety

BCI-16

CL-441

CLI-8 R

GI-40 PGBK

MC-G01

PFI-1000 CO

PG-37

PGI-1500 Y

Vhodné kazety

BCI-3E BK

CL-441XL

CLI-8 C

GI-40 Y

PFI-1000 GY

PG-510

PGI-1500XL BK

Vhodné kazety

BCI-3E C

CL-511

CLI-8 M

GI-41 C

PFI-1000 M

PG-512

PGI-1500XL C

Vhodné kazety

BCI-3E M

CL-513

CLI-8 PC

GI-41 M

PFI-1000 MBK

PG-540 XL

PGI-1500XL M

Vhodné kazety

BCI-3E Y

CL-52

CLI-8 PM

GI-41 PGBK

PFI-1000 PBK

PG-540

PGI-1500XL Y

Vhodné kazety

BCI-6 BK

CL-541

CLI-8 Y

GI-41 Y

PFI-1000 PC

PG-545

PGI-2500 BK

Vhodné kazety

BCI-6 C

CL-541XL

CLI-521 BK

GI-43 BK

PFI-1000 PGY

PG-545XL

PGI-2500 C

Vhodné kazety

BCI-6 G

CL-546

CLI-521 GY

GI-43 C

PFI-1000 PM

PG-560

PGI-2500 M

Vhodné kazety

BCI-6 M

CL-546XL

CLI-521 C

GI-43 GY

PFI-1000 R

PG-560XL

PGI-2500 Y

Vhodné kazety

BCI-6 PC

CL-561

CLI-521 M

GI-43 M

PFI-1000 Y

PG-575

PGI-2500XL BK

Vhodné kazety

BCI-6 PM

CL-561XL

CLI-526 BK

GI-43 R

PFI-300 C

PG-575XL

PPGI-2500XL C

Vhodné kazety

BCI-6 R

CL-576

CLI-526 GY

GI-43 Y

PFI-300 CO

PG-575i

PGI-2500XL M

Vhodné kazety

BCI-6 Y

CL-576

CLI-526 Y

GI-45 C EMB

PFI-300 GY

PGI-2500XL Y

Vhodné kazety

CL-576i

CLI-526 C

GI-45 M EMB

PFI-300 M

PGI-29 C

Vhodné kazety

CL-576XL

CLI-526 M

GI-45 Y EMB

PFI-300 MBK

PGI-29 CO

Vhodné kazety

CL-586

CLI-526 PGBK

GI-45 Y EMB

PFI-300 PBK

PGI-29 DGY

Vhodné kazety

CL-586XL

CLI-551XL BK

GI-46 C

PFI-300 PC

PGI-29 GY

Vhodné kazety

CLI-551XL C

GI-46 M

PFI-300 PM

PGI-29 LGY

Vhodné kazety

CLI-551XL GY

GI-46 PGBK

PFI-300 R

PGI-29 M

Vhodné kazety

CLI-551XL M

GI-46 Y

PFI-300 Y

PGI-29 MBK

Vhodné kazety

CLI-551XL Y

GI-490 BK

PGI-29 PBK

Vhodné kazety

CLI-551 BK

GI-490 C

PGI-29 PC

Vhodné kazety

CLI-551 C

GI-490 M

PGI-29 PM

Vhodné kazety

CLI-551 M

GI-490 Y

PGI-29 R

Vhodné kazety

CLI-551 Y

GI-50 C

PGI-29 Y

Vhodné kazety

CLI-551 GY

GI-50 M

PGI-35

Vhodné kazety

CLI-571XL BK

GI-50 PGBK

PGI-5 BK

Vhodné kazety

CLI-571XL C

GI-50 Y

PGI-520 BK

Vhodné kazety

CLI-571XL GY

GI-51 C

PGI-525 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL M

GI-51 M

PGI-530 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL Y

GI-51 PGBK

PGI-550 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571 BK

GI-51 Y

PGI-550XL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571 C

GI-53 BK

PGI-555XL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571 GY

GI-53 C

PGI-570 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571 M

GI-53 GY

PGI-570 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571 Y

GI-53 M

PGI-570XL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL BK

GI-53 R

PGI-570XL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL C

GI-53 Y

PGI-580 PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL GY

GI-55 BK

PGI-580XL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL M

GI-55 C

PGI-580XXL PGBK

Vhodné kazety

CLI-571XL Y

GI-55 M

PGI-7 BK

Vhodné kazety

CLI-36

GI-55 Y

PGI-72 C

Vhodné kazety

CLI-42 BK

GI-56 C

PGI-72 CO

Vhodné kazety

CLI-42 C

GI-56 M

PGI-72 GY

Vhodné kazety

CLI-42 GY

GI-56 PGBK

PGI-72 M

Vhodné kazety

CLI-42 LGY

GI-56 Y

PGI-72 MBK

Vhodné kazety

CLI-42 M

GI-590 BK

PGI-72 PBK

Vhodné kazety

CLI-42 PC

GI-590 C

PGI-72 PC

Vhodné kazety

CLI-42 PM

GI-590 M

PGI-72 PM

Vhodné kazety

CLI-42 Y

GI-590 Y

PGI-72 R

Vhodné kazety

CLI-581XXL BK

PGI-72 Y

Vhodné kazety

CLI-581XXL C

PGI-9 C

Vhodné kazety

CLI-581XXL M

PGI-9 Clear

Vhodné kazety

CLI-581XXL Y

PGI-9 G

Vhodné kazety

CLI-581XXL PB

PGI-9 G

Vhodné kazety

CLI-581XL BK

PGI-9 M

Vhodné kazety

CLI-581XL C

PGI-9 MBK

Vhodné kazety

CLI-581XL M

PGI-9 PBK

Vhodné kazety

CLI-581XL Y

PGI-9 PC

Vhodné kazety

CLI-581XL PB

PGI-9 PM

Vhodné kazety

CLI-581 BK

PGI-9 R

Vhodné kazety

CLI-581 C

PGI-9 Y

Vhodné kazety

CLI-581 M

Vhodné kazety

CLI-581 Y

Vhodné kazety

CLI-581 PB

Vhodné kazety

CLI-65 BK

Vhodné kazety

CLI-65 C

Vhodné kazety

CLI-65 Y

Vhodné kazety

CLI-65 M

Vhodné kazety

CLI-65 GY

Vhodné kazety

CLI-65 PC

Vhodné kazety

CLI-65 PM

Vhodné kazety

CLI-65 LGY

Často kladené otázky

Možno vás v spojitosti s naším programom recyklácie atramentových kaziet napadnú určité otázky. Otázky uvedené nižšie predstavujú najčastejšie kladené otázky, pričom dúfame, že v nich nájdete všetky nevyhnutné informácie.

Môžem vrátiť viac ako jednu atramentovú kazetu naraz?

Štítok označujúci, že poštovné hradí príjemca, ktorý vydávame na účely vracania atramentových kaziet Canon, je určený na nalepenie na škatuľu alebo obálku s obsahom viacerých kaziet. Ocenili by sme, keby ste v každom balíčku zasielali aspoň päť kaziet.

Dajú sa vrátiť aj atramentové kazety od iných výrobcov ako Canon?

Spoločnosti Canon je možné na účely recyklácie vracať len originálne atramentové kazety vyrobené spoločnosťou Canon. Ak vlastníte kazety od iných výrobcov ako Canon, obráťte sa na výrobcu alebo miesto zakúpenia a žiadajte informácie o možnostiach recyklácie.

Ponúka spoločnosť Canon recyklačnú službu pre iné kazety (napr. kazety s tonerom alebo fľašky s tonerom)?

Spoločnosť Canon má pre kazety s tonerom k dispozícii recyklačnú službu. Ak chcete vrátiť svoje kazety Canon, kliknite na toto prepojenie. V prípade fľašiek s tonerom sa predpisy a postupy v jednotlivých krajinách líšia. Odporúčame vám kontaktovať miestnu kanceláriu spoločnosti Canon a žiadať bližšie informácie.

Ako sa recyklujú atramentové kazety?

Atramentové kazety sa zasielajú do recyklačného strediska, kde sa kazety vybalia a následne mechanicky rozdrvia na malé kúsky. Rozdrvené kusy plastu a kovu sa následne pred recykláciou separujú.

Ako využívate a uchovávate moje osobné údaje?

Nezaznamenávame žiadne osobné údaje, a preto žiadne údaje neukladáme.

Nedokážem kazetu vybrať z tlačiarne

Naštudujte si, prosím, používateľskú príručku k tlačiarni, prípadne žiadajte o pomoc na linke technickej podpory spoločnosti Canon.

Nechcem čakať, kým budem mať päť kaziet. Môžem ich zasielať aj po jednej?

Cieľom programu recyklácie atramentových kaziet spoločnosti Canon je predchádzať plytvaniu a podnecovať opakované používanie zdrojov. Ceníme si vašu podporu vyjadrovanú recyklačnému programu, pričom by sme boli radi, keby ste posielali v jednej obálke aspoň päť kaziet, pretože nám tým umožníte redukovať uhlíkovú stopu.

Moja kazeta tečie - môžem vám ju zaslať napriek tomu?

Program recyklácie atramentových kaziet je zameraný výlučne na prázdne kazety značky Canon. Keďže v kazete môže zostať nepatrné množstvo atramentu, tento postup je prípustný, snažte sa však zabrániť vytečeniu atramentu. Ak však kazeta nie je prázdna, prípadne z nej vyteká veľké množstvo atramentu, potom, žiaľ, nie je vhodná pre program recyklácie.

V tomto prípade kazetu bezpečne zlikvidujte podľa platných noriem vo vašej oblasti.

Webová lokalita recyklácie atramentových kaziet sa na mojej obrazovke nezobrazuje správne.

Lokalita pre recykláciu atramentových kaziet bola vyvinutá tak, aby fungovala vo webových prehľadávačoch nasledujúcich verzií: Internet Explorer 6 alebo novší, Firefox 3.5 alebo novší, Google Chrome a Safari 5 alebo novší. Musí byť zapnutá podpora JavaScript. Ak máte technické problémy so štítkom označujúcim, že poštovné hradí príjemca, môžete o neho požiadať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Aké atramentové kazety je možné vrátiť spoločnosti Canon?

Všetky originálne atramentové kazety z našich zariadení PIXMA je možné vrátiť spoločnosti Canon. Neakceptujeme však veľkoformátové atramentové kazety. Ak ste vlastníkom týchto kaziet, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Canon a žiadajte informácie o možnostiach recyklácie dostupných vo vašej krajine. Pozrite sa náš zoznam prípustných atramentových a tonerových kaziet.

Prečo vám nemôžem zaslať iné kazety (od iných výrobcov ako Canon), keď vy už máte zavedený recyklačný program?

Náš program recyklácie atramentových kaziet je určený výlučne na vracanie originálnych atramentových kaziet Canon. Nemôžeme prijať kazety od iných výrobcov, pretože by sme si nemohli byť istí zložením obsiahnutých materiálov a atramentov, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k porušeniu právnych noriem. Kontaktujte výrobcu atramentovej kazety, ktorý vám poskytne bližšie informácie o poskytovaných recyklačných službách.

Prečo sa moja krajina nenachádza v zozname?

Je nám ľúto, ale spoločnosť Canon zatiaľ vo vašej krajine neposkytuje riešenie na vracanie atramentových kaziet. Atramentové kazety zlikvidujte prostredníctvom miestnych recyklačných zariadení.

RECYKLÁCIA ATRAMENTOVÝCH KAZIET

Zmluvné podmienky

Na účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a dodávanie príslušných služieb spoločnosti Canon sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Canon. Do týchto zmluvných podmienok je prostredníctvom odkazu zahrnuté všeobecné vyhlásenie, ktoré tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Všeobecné vyhlásenie možno vytlačiť a otvoriť kliknutím na uvedené prepojenie, ako aj prostredníctvom prepojenia v spodnej časti webovej lokality spoločnosti Canon.

Podľa platných zmluvných podmienok spoločnosť Canon nebude využívať vami poskytnuté osobné údaje v súvislosti s recyklačným programom tonerových kaziet značky Canon na marketingové účely ani na informovanie o iných produktoch a službách.

Upozorňujeme vás, že recyklačný program atramentových kaziet značky Canon môžete používať iba na vrátenie prázdnych originálnych atramentových kaziet značky Canon. Bez toho, aby boli dotknuté iné práva spoločnosti Canon, v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok má spoločnosť Canon právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a okamžite zastaviť dodávanie príslušných služieb. Okrem toho si spoločnosť Canon vyhradzuje právo žiadať náhradu v prípade porušenia akejkoľvek z týchto zmluvných podmienok.