Otázka: Akým spôsobom sa dozviem, že moja reklamácia nie je vybavená včas z dôvodu nesprávnych alebo chýbajúcich informácií?

Odpoveď: Po úspešnej online registrácii týkajúcej sa propagačnej akcie spoločnosti Canon dostanete e-mailovú správu s potvrdením vašej žiadosti, v ktorej bude uvedené vaše referenčné číslo, ako aj osobné prihlasovacie údaje na webovú lokalitu, na ktorej môžete skontrolovať stav vašej reklamácie. Ak ste zadali akékoľvek nesprávne informácie, na uvedenej internetovej stránke budete na túto skutočnosť upozornený, pričom zároveň obdržíte e-mail, v ktorom sa budú nachádzať informácie o chýbajúcich údajoch. Najrýchlejší spôsob, ktorým nám môžete oznámiť chýbajúce údaje, je prihlásiť sa na uvedenú internetovú stránku a údaje na nej aktualizovať.


Otázka: Aké formáty súborov sa môžu použiť na nahratie dokumentov ako súčasť registračného postupu a existuje nejaké obmedzenie veľkosti súborov?

Odpoveď: Upozornenie! Súbor by nemal byť väčší ako 4 MB. Odoslať môžete len súbory vo formáte JPG, TIF a PDF.

Otázka: Objednal som si produkt spoločnosti Canon v rámci lehoty uvedenej pre propagačnú akciu, po produkt si však neprídem k predajcovi/nebude mi predajcom doručený do lehoty, keď sa akciová lehota skončí – mám stále nárok na túto propagačnú akciu?

Odpoveď: Uschovajte si potvrdenie objednávky (uskutočnenej v rámci akciovej lehoty) a pri vyplnení žiadosti ho pošlite spolu s vašou faktúrou. Po poslednom oficiálnom dni nákupu máte mesačnú lehotu, počas ktorej nám môžete odoslať potrebné dokumenty.


Otázka: Nevedel som o propagačnej akcii a produkt som kúpil niekoľko týždňov pred uvedenou akciovou lehotou/po nej. Môže spraviť spoločnosť Canon výnimku a autorizovať akciový dar na môj nákup?

Odpoveď: Ospravedlňujeme sa, že ste mali takúto skúsenosť; nárok na propagačnú akciu si však môžete uplatniť len vtedy, ak si produkt kúpite v lehote stanovenej v zmluvných podmienkach.


Otázka: Aké transakcie/produkty sú vylúčené z tejto propagačnej akcie?

Odpoveď: Vylúčenia z akcie sú uvedené v zmluvných podmienkach. Výluky zahŕňajú nasledujúce produkty:
1. Neakciové produkty sú tie, ktoré nie sú uvedené v zozname akciových produktov TU
2. Produkty zakúpené mimo dátumového rozmedzia akcie alebo mimo geografickej oblasti, na ktorú sa akcia vzťahuje
3. Použité, repasované alebo obnovené produkty, alebo produkty, ktoré nie sú originálne alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú intelektuálne vlastnícke práva spoločností v skupine Canon (napríklad vrátane paralelných alebo „šedých“ produktov)


Otázka: V reklamačnom formulári online sa uvádza „spôsob platby“, čo tým myslíte?

Odpoveď: Toto sa týka spôsobu, akým ste produkt pôvodne kúpili.Otázka: Kde sa nachádza sériové číslo produktu?

Odpoveď: Ak chcete nájsť sériové číslo, KLIKNITE SEM NA ODKAZ Kde nájsť sériové číslo a zobrazí sa vám, kde sa nachádza pre vaše produkty. Výrobné číslo si NEZAMIEŇAJTE s číslom EAN/čiarovým kódom. Na nasledujúcej fotografii sa nachádza číslo EAN/čiarový kód, ktoré sa obvykle nachádza na bočnej strane krabice k produktu, toto však NIE JE výrobné číslo produktu, ktoré musíte zadať na overenie Vašej žiadosti. Výrobné číslo sa nachádza na tele samotného produktu, ak potrebujete nájsť výrobné číslo, použite nášho sprievodcu na tejto adrese.
Otázka: Prečo sa nemôžem prihlásiť na webovú lokalitu prostredníctvom môjho sledovacieho kódu?

Odpoveď: Upozorňujeme, že pri vyplňovaní prihlasovacích údajov treba rozlišovať malé a veľké písmená, takže sa uistite, že ich píšete presne (malé a veľké písmená).

Ak ste počas online registrácie zaznamenali nasledujúce komplikácie:
– Snažil som sa určitý čas registrovať a nepustí ma to ďalej
– Dostávam správu „neautorizované“
– Snažil som sa formulár odoslať viackrát, ale neúspešne.
Vo väčšine prípadov je problém v zariadení, pomocou ktorého sa snažíte otvoriť internetovú stránku, t.j. mobilný telefón/inteligentný telefón, Apple mac, iné zariadenie atď., pričom chyba nie je v internetovej stránke. Spojte sa s výrobcom produktu, ktorý používate, aby Vám poskytol pomoc. Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku v týchto často kladených otázkach, otázku nám môžete poslať e-mailom na nasledujúcu adresu. Ak je vaša žiadosť urgentná, môžete sa s nami skontaktovať na telefónnom čísle +421 250 102 612, porípadne navštívte stránku podpory spoločnosti Canon.Otázka: Čo spraviť, ak sa mi nedarí zaregistrovať moju reklamáciu online?

Odpoveď: Ak nemôžete použiť online registráciu a online žiadosť, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Canon na čísle +421 250 102 612 a objednajte si papierovú formu registračného formuláru.Otázka: Ktorí predajcovia sa zúčastňujú tejto propagačnej akcie? Kde môžem kúpiť akciové produkty?

Odpoveď: Skontrolujte váš miestny obchod na tejto adrese: http://www.canon.sk/where_to_buy/for_work/.Otázka: Aké rôzne úrovne záručných služieb existujú?

Odpoveď:
Vrátenie produktu na opravu:
Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná chyba produktu, je nutné ho vrátiť do autorizovaného servisu značky Canon, kde ho vyškolení technici spoločnosti Canon bezplatne opravia. Produkt dostanete po dokončení opráv späť.


Na mieste:
Ak sa na príslušnom produkte prejaví počas záručnej doby výrobná chyba, záručný servis na mieste sa poskytne jedným z nasledujúcich spôsobov:


  • Oprava na mieste (technikom)
  • Výmena na mieste (kuriérom)

Ďalšie informácie týkajúce sa rôznych záručných služieb a celé znenie záručných zmluvných podmienok získate po kliknutí sem.


Otázka: Ako si uplatním nárok na akciovú záruku?

Odpoveď: Ak po uznaní reklamácie potrebujete získať rozšírené alebo aktualizované záručné služby poskytnuté v rámci tejto propagačnej akcie, obráťte sa na vašu miestnu technickú podporu spoločnosti Canon a buďte pripravení:


a.    Poskytnúť úplný názov modelu zariadenia/tlačiarne a sériové číslo*;
b.    Potvrdiť operačný systém nainštalovaný vo vašom počítači – ak je to potrebné;
c.    Potvrdiť vaše kontaktné údaje, adresu zariadenia/tlačiarne a vašu e-mailovú adresu;
d.    Poskytnúť dôkaz o kúpe produktu a aktivovanej akciovej záruke, na základe e-mailovej správy, ktorá vám bola doručená po online registrácii záruky;
e.    Zrozumiteľne popísať príslušnú poruchu a v prípade pokynu vykonať potrebnú diagnostiku;
f.    Dodržať akékoľvek primerané pokyny od technickej podpory na získanie záručnej služby.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite, prosím, sem.AKCIA S TROJROČNOU ZÁRUKOU

PODMIENKY A PRAVIDLÁ AKCIE

        Promo akcia a Organizátor

1.    Organizátorom Promo akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2.    K nasledujúcim vybraným výrobkom Canon (ďalej len „Vybrané výrobky“) sa v rámci tejto Promo akcie na 3-ročnú záruku (ďalej len „Promo záruka“) ponúka buď:

        o    Dvojročné predĺženie príslušnej jednoročnej komerčnej záruky Canon - Európskeho záručného systému (ďalej len „EWS“); alebo

        o    Rozšírenie servisných služieb a dvojročné predĺženie Európskeho záručného systému EWS.

3.    Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak (vo forme predĺženia záruky a/alebo rozšírenia servisných služieb), na záručné služby, ktoré sa poskytujú v rámci tejto Promo záruky, sa vzťahuje znenie EWS terms. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi podmienkami služieb poskytovaných v rámci tejto Promo záruky a služieb poskytovaných v rámci EWS majú prednosť služby poskytované v rámci tejto Promo záruky.

        Trvanie akcie

4.    Vybrané výrobky musia byť zakúpené na Území akcie (ktoré je definované nižšie) v období od 1. marca 2016 do 31. marca 2017. Dátum kúpy výrobku je potrebné doložiť platným dokladom o kúpe. Upozorňujeme Vás, že výrobky je potrebné zaregistrovať do 30 dní odo dňa kúpy.

        Územie akcie

5.    Vybrané výrobky musia byť zakúpené a zaregistrované na adrese v jednej z nasledujúcich krajín na Území akcie: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

        Vybrané výrobky

6.    Táto Promo záruka sa vzťahuje na nasledujúce Vybrané výrobky (ďalej len „Vybrané výrobky“) spoločnosti Canon:

Skupina výrobkov
Zariadenie/tlačiareň
Promo ponuka
Služby poskytované v Promo záruke
MAXIFY
MB2050
Rozšírenie a predĺženie
Výmena v mieste inštalácie
MB2150
Výmena v mieste inštalácie
MB2155
Výmena v mieste inštalácie
MB2350
Výmena v mieste inštalácie
MB2750
Výmena v mieste inštalácie
MB2755
Výmena v mieste inštalácie
MB5050
Predĺženie
Výmena v mieste inštalácie
MB5150
Výmena v mieste inštalácie
MB5155
Výmena v mieste inštalácie
MB5350
Výmena v mieste inštalácie
MB5450
Výmena v mieste inštalácie
MB5455
Výmena v mieste inštalácie
iB4050
Výmena v mieste inštalácie
iB4150
Výmena v mieste inštalácie
i-SENSYS
LBP6230dw
Rozšírenie a predĺženie
Výmena v mieste inštalácie
LBP7100Cn
Výmena v mieste inštalácie
LBP7110Cw
Výmena v mieste inštalácie
MF211
Výmena v mieste inštalácie
MF212w
Výmena v mieste inštalácie
MF216n
Výmena v mieste inštalácie
MF217w
Výmena v mieste inštalácie
MF226dn
Výmena v mieste inštalácie
MF229dw
Výmena v mieste inštalácie
LBP7210Cdn
Predĺženie
Oprava v mieste inštalácie
LBP7660Cdn
Oprava v mieste inštalácie
LBP252dw
Oprava v mieste inštalácie
LBP251dw
Oprava v mieste inštalácie
LBP151dw
Oprava v mieste inštalácie
MF6140dn
Oprava v mieste inštalácie
MF6180dw
Oprava v mieste inštalácie
MF416dw
Oprava v mieste inštalácie
MF411dw
Oprava v mieste inštalácie
MF623Cn
Oprava v mieste inštalácie
MF628Cw
Oprava v mieste inštalácie
MF724Cdw
Oprava v mieste inštalácie
MF728Cdw
Oprava v mieste inštalácie
MF729Cx
Oprava v mieste inštalácie
imageFORMULA
P-208II
Predĺženie
Zaslanie do servisného strediska
P215II
Zaslanie do servisného strediska
DR-F120
Zaslanie do servisného strediska
imageRUNNER
iR C1225iF
Predĺženie
Oprava v mieste inštalácie

Spoločnosť Canon môže do tejto Promo akcie zahrnúť aj nové modely výrobkov uvedených v tomto odseku, ak budú takéto modely uvedené na trh v priebehu Promo akcie. Dátumom ukončenia tejto Promo akcie pre nové pridané modely je dátum uvedený v odseku 4 týchto Podmienok a pravidiel akcie.

7.    Vybrané výrobky musia byť nové a originálne výrobky Canon a predajcom musia byť dodané a distribuované niektorou zo spoločností zo skupiny Canon, ktoré pôsobia v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku (EEA). U predajcu si skontrolujte, či Váš výrobok spadá do tejto kategórie, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Táto Promo akcia sa v žiadnom prípade nevzťahuje na kúpu výrobkov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných výrobkov, alebo výrobkov, ktoré sú falšované alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon (vrátane no bez obmedzenia na dovoz paralelných alebo „šedých“ výrobkov). Ak sa chcete dozvedieť viac o paralelných výrobkoch, navštívte tento odkaz.

8.    Aby bolo možné Vybrané výrobky zaradiť do tejto Promo akcie, musia byť zaregistrované do 30 dní odo dňa kúpy. Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, žiadosť o uplatnenie nároku odošlite podľa nasledujúcich pokynov.

9.    Táto ponuka platí len pre koncových používateľov. Žiadosti o uplatnenie nároku od firiem alebo jednotlivcov, ktorí nakupujú Vybrané výrobky hromadne (nákup viac ako 10 Vybraných výrobkov v priebehu Trvania akcie) nie je možné uplatiť v tejto Promo akcii.

Z Promo akcie sú zároveň vylúčení distribútori a predajcovia, ktorí nemajú oprávnenie odosielať žiadosti o uplatnenie nároku v mene svojich zákazníkov.

10.    Predpokladá sa, že všetci Žiadatelia vyjadrili svoj súhlas so znením týchto Podmienok a pravidiel Promo akcie.

        Ako zaregistrovať svoj výrobok a podať žiadosť o uplatnenie nároku na Promo záruku

11.    Žiadateľ je osoba staršia ako 18 rokov. Podaním žiadosti o uplatnenie nároku a registráciou výrobku vyjadrujete súhlas so znením týchto Podmienok a pravidiel akcie. Ak je Žiadateľ osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo nesúhlasí so znením Podmienok a pravidiel tejto akcie, nemôže si uplatniť nárok na Promo záruku.

12.    Ak si chcete uplatniť nárok na Promo záruku, správne vyplňte a odošlite online formulár a zaregistrujte svoj výrobok (s uvedením platného výrobného čísla (čísel) výrobku*) na tejto stránke do tridsiatich dní odo dňa kúpy výrobku. Spoločnosť Canon nebude akceptovať žiadosti o uplatnenie nároku prijaté po 30 dňoch odo dňa kúpy Vášho výrobku. Žiadatelia musia naskenovať, odoslať a k online žiadosti pripojiť platný doklad o kúpe (napr. kópiu pokladničného dokladu alebo faktúru a potvrdenie o zaplatení). Upozorňujeme Vás, že doklad o odoslaní výrobku sa nepovažuje za platný doklad o kúpe výrobku.

* Ak potrebujete pomoc pri identifikácii výrobného čísla na výrobku, kliknite sem.

13.    Počas overovania nároku Žiadateľ obdrží e-mailové potvrdenie o akceptácii jeho žiadosti a registrácii jeho výrobku. Ak Žiadateľ neobdrží takéto e-mailové potvrdenie do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti o uplatnenie nároku, alebo nemá prístup k počítaču, môže kontaktovať hotline pre podávanie žiadostí na telefónnom čísle +421 250 102 612. E-mailové potvrdenie si starostlivo uschovajte, môžete ho potrebovať ako doklad o platnosti Vašej žiadosti o uplatnenie nároku v prípade, ak budete požadovať poskytnutie záručných služieb.

14.    Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo na zamietnutie neúplných, nesprávnych alebo neopodstatnených žiadostí o uplatnenie nároku.

        Vyhlásenie

15.    Spoločnosť Canon sa v plnom rozsahu povolenom zákonom zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty, škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek Žiadateľ utrpieť v rámci tejto akcie. Žiadna časť týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

16.    S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Žiadateľov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon vo vzťahu k akcii sú konečné a záväzné.

17.    Vybrané výrobky podliehajú dostupnosti skladových zásob. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za neschopnosť predajcov vybavovať objednávky Vybraných výrobkov počas Trvania akcie.

18.    Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť a/alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky, spoločnosť Canon sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na Žiadateľa, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

        Ochrana osobných údajov

19.    Spoločnosť Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited so sídlom vo Veľkej Británii a registračným číslom 4093977 na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Veľká Británia, sú správcami osobných údajov v zmysle príslušných zákonov a nariadení na ochranu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom, ktoré poskytli Žiadatelia do tejto akcie. Riadenie a správa osobných údajov spoločnosťou Canon alebo akoukoľvek treťou stranou s poverením spoločnosti Canon sa vykonáva v prísnom súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami na ochranu osobných údajov. Ak nie je stanovené inak, osobné údaje sa archivujú a spracúvajú spoločnosťou Canon alebo tretími stranami s jej splnomocnením výhradne za účelom správy tejto akcie a služieb spojených s Promo zárukou. Pokiaľ si Žiadatelia neželajú, aby sa ich kontaktné údaje používali na marketingové účely, alebo aby ich spoločnosť Canon v budúcnosti kontaktovala v súvislosti s podobnými akciami, NEMALI by pri vypĺňaní formulára žiadosti zaškrtnúť príslušné políčko „opt-in“ na vyjadrenie súhlasu.

        Ako si nárokovať na záručné služby v rámci Promo akcie

20.    20. Ak chcete po úspešnom overení Vašej žiadosti využiť predĺženie a/alebo rozšírenie záručných služieb, ktoré sa poskytujú v rámci tejto Promo akcie, obráťte sa na lokálne Oddelenie služieb zákazníkom Canon a pripravte si:

    a.    Kompletný názov modelu zariadenia/tlačiarne a jeho výrobné číslo*;
    b.    Informácie o nainštalovanom operačnom systéme vo Vašom počítači – v prípade potreby;
    c.    Vaše kontaktné údaje, adresu, na ktorej sa nachádza zariadenie/tlačiareň a Vašu e-mailovú adresu;
    d.    Doklad o kúpe výrobku a aktivácii Promo záruky pomocou e-mailového potvrdenia, ktoré ste obdržali po online registrácii (registráciách) Vašej záruky;
    e.    Jasný popis závady a vykonanie diagnostiky podľa inštrukcií;
    f.    Počas kontaktu s Oddelením služieb zákazníkom postupujte podľa príslušných inštrukcií, aby ste mohli získať záručné služby.

        Právo a jurisdikcia

21.    Žiadna časť tohto dokumentu neobmedzuje Vaše spotrebiteľské práva.

22.    V rozsahu povolenom zákonom sa táto akcia, Podmienky a pravidlá akcie a prípadne spory vzniknuté z alebo v súvislosti s nimi riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú neexkluzívnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

23.    Ako spotrebiteľ môžete mať nárok na prekladanie súdnych výnosov vo vlastnom jazyku a na miestnom súde. O Vašich právach Vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto Podmienky a pravidlá akcie neobmedzujú Vaše ostatné štatutárne práva.