ČLENSTVO V PROGRAME CANON PROFESSIONAL SERVICES – PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na členstvo v programe Canon Professional Services (ďalej len „CPS“) a stanovujú osobitné podmienky platné pre členstvo v programe CPS a používanie akýchkoľvek výhod členstva v programe CPS, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Pred zakúpením členstva v programe CPS si ich pozorne prečítajte. Zakúpením predplatného s týmito Podmienkami používania súhlasíte.

1. INFORMÁCIE O NÁS

Členstvo v programe CPS ponúka vášmu podniku („podnik“, „vy“, „vaša spoločnosť“) spoločnosť Canon Europa N.V, („Canon“, „my“, „naša spoločnosť“), ktorá má sídlo na adrese Bovenkerkerweg 59, P.O. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko, pod registračným číslom Obchodnej komory v Amsterdame 33166721.

2. AKO SA STAŤ ČLENOM V PROGRAME CPS

2.1 Na to, aby mal žiadateľ nárok na členstvo v programe CPS, musí:

 1. Byť registrovaným obchodným subjektom v rámci „zúčastnených krajín programu CPS“: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.
 2. Získať požadovaný počet produktových bodov, aby získal oprávnenie na členstvo v programe CPS podľa týchto Podmienok. Produktové body sa získavajú na základe plnej registrácie produktov spoločnosti Canon („oprávnených produktov“) vo vašom obchodnom účte. Medzi oprávnené produkty patria okrem iného videokamery, fotoaparáty, tlačiarne, objektívy, projektory, faxy, osobné kopírky, skenery, úložné zariadenia, ďalekohľady a musia obsahovať sériové číslo. Nie všetky produkty spoločnosti Canon (vrátane niektorého príslušenstva, reklamných predmetov, papiera alebo atramentu) je možné zaregistrovať a za nie všetky získavate body. Hodnoty bodov pre jednotlivé výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aby sa predišlo pochybnostiam, žiadne zmeny nebudeme uplatňovať retrospektívne.
 3. Zaplatiť ročný poplatok za členstvo v programe CPS za zmluvné obdobie (ako je definované nižšie).
2.2 Ak chce žiadateľ požiadať o členstvo v programe CPS, musí:
 1. Vytvoriť obchodný účet Canon pre váš podnik tu
 2. Oprávnené produkty vo vlastníctve vášho podniku sa musia plne zaregistrovať vo vašom obchodnom účte a musia získať produktové body.
 3. Požiadať o členstvo v programe CPS online prostredníctvom stránky Predplatné vo vašom obchodnom účte alebo prostredníctvom odkazu tu
2.3 Všetky žiadosti podliehajú schváleniu spoločnosťou Canon podľa jej vlastného uváženia. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo potvrdiť, že informácie v žiadosti potenciálneho člena sú správne a na požiadanie môže vyžadovať ďalšie dôkazy. Spoločnosť Canon môže odmietnuť akéhokoľvek žiadateľa podľa vlastného uváženia, v prípade podozrenia z podvodu alebo z akýchkoľvek iných opodstatnených dôvodov. Žiadatelia nemajú nárok na členstvo v programe CPS, ak boli predtým vylúčení alebo dostali výpoveď z akýchkoľvek aktuálnych alebo predchádzajúcich zákazníckych programov spoločnosti Canon vrátane aktuálneho programu CPS a akéhokoľvek jeho predchodcu.

2.4 Týmto vyhlasujete a zaručujete, že všetky informácie uvedené vo vašej žiadosti sú pravdivé a presné. Akékoľvek nesprávne informácie môžu viesť k okamžitému ukončeniu vášho členstva v programe CPS bez vrátenia ročného členského poplatku.

3. ČLENSTVO V PROGRAME CPS

3.1 Členstvo v programe CPS musí byť vedené v mene obchodného subjektu a určení „hlavní používatelia“ obchodného účtu sú zodpovední za registráciu správnych a presných informácií pre komunikáciu členstva v programe CPS.

3.2 „Hlavní používatelia“ vášho obchodného účtu musia zabezpečiť, aby sa v obchodnom účte aktualizovali akékoľvek zmeny v zaregistrovaných produktoch alebo v informáciách o spoločnosti.

4. PREDPLATNÉ ČLENSTVA V PROGRAME CPS

4.1 Predplatné členstva v programe CPS vám poskytuje rôzne výhody – napríklad vylepšené možnosti opráv, servisu a zapožičania zariadení poskytované priamo našimi Strediskami servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve, prístup k špecializovanej prioritnej technickej podpore CPS spoločnosti Canon, ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Canon pre fotografovanie a video, produktovú podporu pre akreditovaných odborníkov na významných globálnych podujatiach a pozvánky na členské podujatia alebo špeciálne ponuky od spoločnosti Canon a našich partnerov.

4.2 Toto predplatné členstva v programe CPS ponúkame profesionálnym a podnikovým zákazníkom v nasledujúcich „zúčastnených krajinách programu CPS“: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

4.3 Ponúkame rôzne úrovne členstva v programe CPS a tieto úrovne, ktoré budete mať k dispozícii na predplatenie, budú závisieť od produktových bodov (definovaných v odseku 11.2 týchto Podmienok), ktoré získate na základe vašich zaregistrovaných oprávnených produktov, ktoré vlastníte, a poplatku za predplatné, ktorý ste ochotní zaplatiť. Úrovne členstva v programe CPS sú Silver, Gold, Platinum a Corporate (ktoré samo o sebe pozostáva z troch úrovní – A, B a C). Úplné vysvetlenie úrovní členstva v programe CPS je uvedené v odseku 11.2.

4.4 Ak vás spoločnosť Canon schváli pre program členstva CPS, spoločnosť Canon vám poskytne výhody zodpovedajúce úrovni členstva v programe CPS, ktorú ste si vybrali, ako je uvedené v časti Výhody (odsek 11) nižšie. Ak váš podnik bude chcieť zvýšiť alebo znížiť úroveň vášho členstva, musíte požiadať o požadovanú úroveň na stránke predplatného programu CPS vo vašom obchodnom účte. Zmeny úrovne vášho členstva v programe CPS sa uskutočnia až po vypršaní aktuálneho obdobia predplatného a bude vám účtovaná plná suma nového zvýšeného alebo zníženého členského poplatku za program CPS.

4.5 Na vašej členskej karte programu CPS a stránke predplatného programu CPS vo vašom obchodnom účte je uvedené číslo vášho členstva v programe CPS. Toto číslo členstva v programe CPS musia uviesť všetci určení „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu pri použití ktorejkoľvek z výhod programu CPS, napríklad žiadosti o opravu alebo servis, prístupu k udalostiam alebo akýchkoľvek ponúk.

5. PLATBA ZA PREDPLATNÉ VÁŠHO ČLENSTVA V PROGRAME CPS

5.1 Všetky úrovne členstva v programe CPS sú k dispozícii na obdobie jedného (1) roka, avšak vybrané úrovne členstva v programe CPS sú k dispozícii na obdobie jedného (1) roka až troch (3) rokov.

5.2 Obdobie predplatného členstva v programe CPS závisí od zvolenej úrovne členstva v programe CPS a dĺžky predplatného (v príslušných prípadoch). Vaše predplatné sa začína dňom, keď si objednáte predplatné CPS a schválite Podmienky používania.

5.3 Členský poplatok sa účtuje vopred pri prihlásení na predplatné. Oprávňujete nás strhnúť poplatok z akejkoľvek karty alebo inou platobnou metódou spojenou s vaším obchodným účtom.

5.4 Ak platba nebude úspešná alebo sa z akéhokoľvek dôvodu odmietne, spoločnosť Canon môže pozastaviť váš prístup k vášmu členstvu v programe CPS, kým neposkytnete platný spôsob platby. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť ani ručenie, ak sa vaše členstvo v programe CPS neobnoví alebo ak vyprší z dôvodu neplatných platobných údajov.

5.5 Vaša spoločnosť zostáva zodpovedná za akékoľvek neinkasované sumy. Vaša platba sa bude spracovávať prostredníctvom spoločnosti WorldPay, nášho externého spracovateľa platieb.

6. AUTOMATICKÉ OBNOVENIE PREDPLATNÉHO VÁŠHO ČLENSTVA V PROGRAME CPS

6.1 Vaše členstvo v programe CPS sa automaticky obnoví pre rovnakú úroveň členstva na konci obdobia predplatného, pokiaľ nezmeníte svoje preferencie automatického obnovenia pred koncom aktuálneho obdobia predplatného. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojom členstve, spravovať nastavenia členstva alebo zrušiť členstvo v programe CPS, navštívte stránku predplatného programu CPS vo svojom obchodnom účte.

6.2 Predtým, ako vám bude automaticky zaúčtovaný poplatok k dátumu obnovenia uvedenému na stránke predplatného programu CPS vo vašom obchodnom účte, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu určeným „hlavým používateľom“ o vašom obnovení a príslušnom (prípadnom) poplatku za členstvo v programe CPS predtým, než dôjde k obnoveniu. Pred obnovením členstva budete mať možnosť zrušiť svoje členstvo.

6.3 Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť ani ručenie za to, že vás nebudeme kontaktovať, ak sa kontaktné údaje vášho obchodného účtu zmenia alebo sa stanú neaktuálnymi.

6.4 V prípadoch, keď je platba kartou preferovaným spôsobom platby, strhneme poplatok z karty uvedenej v našom správcovi predplatného v čase automatického obnovenia. Vaša počiatočná registrácia je pre nás oprávnením používať kartu v našom správcovi predplatného na zaplatenie počiatočného predplatného vášho členstva a akéhokoľvek následného obnovenia členstva. Prihlásením sa do našej služby automatického obnovenia rozumiete, že vaše členstvo sa automaticky obnoví a oprávňujete spoločnosť Canon, aby zinkasovala aktuálne platný príslušný členský poplatok pomocou karty, ktorá sa nachádza v správcovi predplatného. Taktiež rozumiete, že ak chcete zrušiť automatické obnovenie, musíte zrušiť svoje členstvo CPS na stránke Predplatné vášho obchodného účtu.

7. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ÚROVNE VÁŠHO ČLENSTVA V PROGRAME CPS

7.1 Kedykoľvek počas obdobia predplatného môžete požiadať o zvýšenie alebo zníženie úrovne vášho členstva, zmeny sa však budú vzťahovať len na nasledujúce obdobie predplatného.

7.2 Aby ste mohli svoj plán členstva zvýšiť na vyššiu úroveň členstva v programe CPS, musíte mať požadovaný počet produktových bodov, ktoré vás oprávňujú na príslušnú úroveň. Úroveň však môžete znížiť na akúkoľvek úroveň pod aktuálnou.

8. ZRUŠENIE PREDPLATNÉHO VÁŠHO ČLENSTVA V PROGRAME CPS

8.1 Ak chcete zrušiť členstvo v programe CPS, navštívte stránku Predplatné vo vašom obchodnom účte a postupujte podľa pokynov na zrušenie.

8.2 Členstvo v programe CPS môžete kedykoľvek zrušiť; avšak za zvyšok obdobia predplatného sa nebude vracať žiadna náhrada.

8.3 Ak zrušíte členstvo v programe CPS, budete mať stále prístup k vášmu predplatnému členstva v programe CPS a môžete využívať výhody až do konca aktuálneho účtovacieho obdobia.

9. PRÁVO NA UKONČENIE A POZASTAVENIE

Váš prístup k vášmu členstvu v programe CPS môžeme ukončiť, obmedziť alebo pozastaviť bez pripísania prostriedkov alebo vrátenia peňazí, ak zistíme, že vaša činnosť porušuje tieto Podmienky, je nevhodná, predstavuje podvod alebo zneužitie, alebo poškodzuje alebo zasahuje do našich záujmov alebo záujmov iných strán.

11. VÝHODY ČLENSTVA V PROGRAME CPS

Služby a výhody, na ktoré máte nárok podľa úrovne vášho členstva v programe CPS, sú uvedené v predplatnom programu CPS na stránke Predplatné vášho obchodného účtu

11.1 Výhody členstva v programe CPS sú nasledovné:

 1. Príspevok na údržbu – zahrnutý podľa úrovne členstva v programe CPS. Váš príspevok sa môže použiť na ktorúkoľvek zo služieb údržby spoločnosti Canon, ktoré ponúkajú naše Strediská servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Nemôže sa použiť na žiadny iný typ služieb (t. j. vylepšenia alebo opravy). Výška príspevku na údržbu podľa úrovne členstva v programe CPS je uvedená v tabuľke v odseku 11.2.
 2. Percentuálna zľava na službu (%) – použije sa na akýkoľvek typ služieb opráv, údržby alebo vylepšenia, ktoré ponúkajú naše Strediská servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Úroveň zľavy sa líši podľa úrovne členstva v programe CPS a je uvedená v tabuľke v odseku 11.2.
 3. Rýchly čas spracovania služby (TAT) – zahrnutý pre opravy alebo servis, ktoré ponúkajú naše Strediská servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve, pre vybrané produkty značky Canon (t. j. fotoaparáty EOS, objektívy EF a RF, videokamery a kamery Cinema EOS), na ktoré sa môže použiť výhoda „Rýchly čas spracovania služby“.
  1. Zoznam produktov spoločnosti Canon, na ktoré sa môže použiť výhoda „Rýchly čas spracovania služby“, sa z času na čas zmení a aktuálny zoznam nájdete tu.
  2. Cieľový čas spracovania (TAT) podľa úrovne členstva v programe CPS je uvedený v tabuľke v odseku 11.2 a bude sa uplatňovať na maximálne tri (3) produkty, na ktorých sa vykonáva servis v akejkoľvek danej požiadavke na servis a/alebo opravu prijatej od člena programu CPS.
  3. Cieľové časy spracovania nie sú garantované a tiež závisia od dostupnosti náhradných dielov. Naše strediská Canon PSC v Európe sa však budú snažiť uvedené cieľové časy spracovania (TAT) splniť.
  4. Cieľové časy spracovania vychádzajú z pracovných dní (kde pracovný deň je definovaný ako deň s výnimkou víkendov, sviatkov dodržiavaných spoločnosťou Canon a období, v ktorých je nedostupnosť spôsobená okolnosťami, na ktoré spoločnosť Canon nemá dosah) a budú sa považovať za začaté pracovný deň po prijatí produktu naším strediskom Canon PSC a končiť dňom, keď je produkt pripravený opustiť stredisko Canon PSC. Nezahŕňa čas strávený pri preprave (do strediska alebo zo strediska Canon PSC) ani čas strávený čakaním na informácie zákazníka (t. j. chýbajúcu dokumentáciu) alebo čakaním na rozhodnutie zákazníka (t. j. schválenie časovej a cenovej ponuky pri spoplatnených opravách alebo službách).
 4. Zapožičanie náhradného zariadenia – zahrnuté pre produkty s „rýchlym časom spracovania služby“, ktoré podstupujú opravu v našich Strediskách servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.
  1. V prípade potreby a v závislosti od dostupnosti vám bude ponúknuté zapožičanie náhradného zariadenia, ak nebude možné splniť cieľový čas spracovania (TAT), alebo na požiadanie iba v prípade úrovne členstva v programe CPS Platinum (po odoslaní požiadavky na opravu spoločnosti Canon).
  2. Zapožičanie náhradného zariadenia sa bude ponúkať výhradne v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania spoločnosti Canon (pozri PRÍLOHU nižšie), ktoré sa budú považovať z vašej strany za prijaté, ak zapožičanie náhradného zariadenia prijmete alebo oň požiadate prostredníctvom vášho členstva v programe CPS.
 5. Bezplatné doručenie a vrátenie (nasledujúci pracovný deň) – zahrnuté v prípade akýchkoľvek požiadaviek na servis alebo opravu odoslaných našim strediskám Canon PSC. Na bezplatné doručenie nasledujúci pracovný deň budú mať nárok iba produkty plne zaregistrované vo vašom obchodnom účte.
 6. Prioritná technická podpora CPS – spoločnosť Canon poskytuje špecializovanú prioritnú technickú podporu CPS len členom programu CPS, pričom poskytuje špecializovanú technickú produktovú podporu a pomoc s otázkami servisu a podpory. Dostupnosť prioritnej technickej podpory CPS pre zúčastnené krajiny CPS vychádza z pracovných dní (definovaných ako dni okrem víkendov, sviatkov a období, kedy je nedostupnosť spôsobená okolnosťami, na ktoré spoločnosť Canon nemá dosah). Spoločnosť Canon nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za nedostupnosť tejto podpory.
 7. Profesionálne riešenia – zahŕňa sériu virtuálnych obchodných koučovacích stretnutí a spoluprác venovaných podpore členov programu CPS.
 8. Profesionálna komunita – zahŕňa prístup k uzavretej skupine CPS v rámci komunity Canon.
 9. Podpora globálnych podujatí – špecializovaná podpora produktov CPS pre akreditovaných odborníkov a podniky na významných globálnych podujatiach.
 10. Ponuky od spoločnosti Canon a partnerov len pre členov – špecializované a exkluzívne ponuky od spoločnosti Canon a vybraných partnerov.
 11. Uvítací balíček CPS a digitálna členská karta CPS – po začatí prvého obdobia členstva v programe CPS sa „hlavnému používateľovi“ pošle na vašu zaregistrovanú obchodnú adresu uvítací balíček. Všetci „používatelia“ vášho obchodného účtu si budú môcť v čase pripojenia k vášmu obchodnému účtu stiahnuť digitálnu členskú kartu CPS.
 12. Deň údržby na mieste (čistenie a kontrola) – v príslušných prípadoch a v rámci vašich výhod členstva v programe CPS môže člen programu CPS požiadať o údržbu na mieste (čistenie a kontrolu) technikmi strediska Canon PSC, ktorí vykonajú čistenie a údržbu produktu u zákazníka v prípade produktov, na ktoré je možné použiť výhodu „Rýchly čas spracovania služby“.
  1. Táto služba nie je k dispozícii počas víkendov (pokiaľ to nie je dohodnuté spoločnosťou Canon) a každá návšteva trvá osem (8) hodín vrátane prestávky na jednu (1) hodinu
  2. Ak si želáte deň údržby na mieste (čistenie a kontrolu), ale vaša úroveň členstva CPS neumožňuje deň údržby na mieste (čistenie a kontrolu) (t. j. členstvo CPS Corporate C), alebo ak by ste chceli viac návštev údržby na mieste (čistenie a kontrolu), než je zahrnutých v predplatnom, môžete požiadať spoločnosť Canon o cenovú ponuku pre takéto dodatočné služby.
  3. Počas jednej návštevy v trvaní osem (8) hodín jeden (1) technik strediska Canon PSC vykoná nižšie uvedenú službu údržby na maximálne dvadsiatich siedmich (27) digitálnych zrkadlovkách/bezzrkadlových fotoaparátoch alebo tridsiatich troch (33) objektívoch EF/RF alebo tridsiatich troch (33) videokamerách/kamerách EOS Cinema alebo dvadsiatich (20) produktoch EOS R5C.
  4. Ak potrebujete služby pre oprávnené digitálne zrkadlovky/bezzrkadlové fotoaparáty/objektívy EF a RF, ako aj pre videokamery/kamery Cinema EOS alebo dvadsať (20) produktov EOS R5C, vyžadujú sa minimálne dvaja (2) technici strediska Canon PSC a to by pre vás znamenalo vyššie náklady.
  5. V prípade firemného členstva CPS Corporate úrovne A máte možnosť požadovať dvoch (2) technikov na jeden (1) deň alebo jedného technika na dva (2) po sebe nasledujúce dni podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ak však vaša požiadavka vyžaduje dvoch (2) technikov (podľa vyššie uvedeného odseku), dvaja (2) technici spoločnosti Canon budú potrební na jeden (1) deň a spotrebovala by sa vaša celková výhoda dvoch (2) dní údržby na mieste (čistenia a kontroly).
  6. Deň údržby na mieste (čistenie a kontrola) bude zahŕňať nasledujúce služby:

Obsah služieb údržby na mieste (čistenie a kontrola)

DSLR/ML
OBJEKTÍV
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Čistenie: obrazový snímač


LP filter
(Len CINEMA EOS

Čistenie: zrkadlo

Čistenie: matnica

Čistenie: telo fotoaparátu/objektívu (vonkajšie)

Čistenie: kontakt objektívu/pätice

Čistenie: vonkajšia optika objektívu


(Len VIDEO)

Pritiahnutie vonkajších skrutiek

Kontrola a overenie funkcie všetkých spínačov, tlačidiel a funkcií

Kontrola a overenie kvality snímok jednoduchým testom snímania, napríklad farby a ohniskového bodu

Kontrola a overenie funkcie zvukového vstupu a HDMI výstupu

Aktualizácia firmvéru (v prípade potreby)

 1. Počas údržby na mieste (čistenia a kontroly) môže technik strediska Canon PSC odporučiť, aby sa vybrané produkty odoslali do strediska Canon PSC na opravu alebo servis. Akékoľvek produkty odoslané do strediska Canon PSC sa budú spracúvať podľa odseku 11.3 nižšie.
12. Školenie technických zručností pre produkt (pre viacerých účastníkov súčasne) – v príslušných prípadoch a v rámci vašich výhod členstva v programe CPS môže člen programu CPS požiadať o produktové školenie pre používateľov obchodného účtu. Školenie sa uskutoční prostredníctvom virtuálneho podujatia, ktoré usporiada náš špecializovaný tím odborníkov na produkty spoločnosti Canon. O túto výhodu je potrebné požiadať vopred kontaktovaním
prioritnej technickej podpory CPS.

11.2 Úplný zoznam výhod podľa úrovne členstva v programe CPS je nasledovný:

Úroveň členstva

Silver
Gold
Platinum
Corporate C
Corporate B
Corporate A

Požadované produktové body

500 – 999
1000 – 1599
1600 – 2499
2500 – 4499
4500 – 10000
10000 +

Príspevok na údržbu

100,00 €
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Percentuálna zľava na službu
(oprava, údržba a vylepšenia)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Rýchly čas spracovania služby
(EOS, objektívy EF a RF)

5 pracovných
dní
3 pracovné
dní
2 pracovné
dní
3 pracovné
dní
3 pracovné
dní
3 pracovné
dni

Rýchly čas spracovania služby
(telo videokamier + kamier Cinema EOS)

5 pracovných
dní
5 pracovných
dní
5 pracovných
dní
5 pracovných
dní
5 pracovných
dní
5 pracovných
dní

Zapožičanie náhradného zariadenia
(len oprava)

Nie
Pri prekročení
TAT
služby
Na
požiadanie
Pri prekročení
TAT
služby
Pri prekročení
TAT
služby
Pri prekročení
TAT
služby

Doručenie a vrátenie
(nasledujúci pracovný deň)

Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté

Prioritná technická podpora CPS

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Profesionálne riešenia:
séria obchodných koučovacích stretnutí a spoluprác

Štvrťročne
Štvrťročne
Štvrťročne

Profesionálna komunita

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Ponuky od spoločnosti Canon a partnerov len pre členov

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Uvítací balíček

Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté

Deň údržby na mieste (čistenie a kontrola)

0
1
2

Školenie technických zručností pre produkt
(pre viacerých účastníkov súčasne)

Áno
Áno
Áno

11.3 Na všetky požiadavky na servis a opravu poskytované v rámci tohto programu sa vzťahujú príslušné „Podmienky servisu a opráv“ našich Stredísk servisu a opráv spoločnosti Canon (ďalej len „strediská PSC“) v Európe, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. V prípade servisu za pevnú cenu alebo spoplatnených opráv zodpovedáte za zaplatenie všetkých príslušných nákladov spojených s opravou alebo servisom vášho produktu (produktov), pokiaľ tieto náklady nie sú kryté ako súčasť výhod vášho členstva v programe CPS.

11.4 Všetky výhody závisia od ich dostupnosti a môžu sa kedykoľvek zmeniť, zrušiť alebo upraviť výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon si bez obmedzenia vyhradzuje právo uplatňovať výluky alebo výnimky z dostupnosti výhod. Môžu tiež platiť miestne rozdiely vo zverejnených členských výhodách.

11.5 Výhody členstva v programe CPS patria vášmu obchodnému subjektu s aktívnym členstvom v programe CPS a nie sú prenosné. Výhody v rámci členstva v programe CPS si môžu nárokovať iba registrovaní „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu a len vo vzťahu k produktom, ktoré sú plne zaregistrované vo vašom obchodnom účte a sú právne vo vlastníctve vášho podniku.

11.6 Nárokovať si výhody pre akúkoľvek inú osobu alebo podnik alebo pre akékoľvek neregistrované alebo čiastočne registrované produkty, ako aj dovoliť akejkoľvek inej osobe alebo podniku nárokovať si výhody v mene vášho podniku, je v rozpore s týmito Podmienkami používania. Produkt sa považuje za úplne registrovaný, ak sa vyplnil názov produktu, sériové číslo, krajina nákupu, dátum nákupu a obchod, v ktorom bol produkt zakúpený, a ak boli produktové body (v príslušných prípadoch) overené a pripočítané k celkovému počtu produktových bodov vášho podniku.

11.7 Nárok na žiadnu výhodu nemožno uplatniť retrospektívne (t. j. požadovaním výhody, na ktorú ste mali nárok, ale ktorú ste si neuplatnili v čase, keď ste mali nárok tak urobiť) po skončení aktuálneho obdobia predplatného alebo po odoslaní vašich požiadaviek na servis a opravu.

11.8 Upozorňujeme, že členstvo v programe CPS neovplyvňuje ani nepredlžuje vaše práva v rámci akejkoľvek komerčnej záruky spoločnosti Canon poskytovanej na produkty pri nákupe ani vaše zákonné práva.

12. VYUŽÍVANIE VÝHOD A SLUŽIEB ČLENSTVA V PROGRAME CPS

12.1 Príspevok na služby údržby – na používanie vašej výhody „Príspevok na údržbu“ sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 1. Váš dostupný zostatok „Príspevku na údržbu“ sa zobrazuje na vašej stránke Predplatné programu CPS vo vašom obchodnom účte a zobrazuje sa aj vašim „hlavným používateľom“ alebo „používateľom“ v rámci procesu žiadosti o servis a opravu.
 2. Spoločnosť Canon vynaloží všetko úsilie na to, aby bol váš zostatok „Príspevku na údržbu“ aktuálny
 3. Váš „Príspevok na údržbu“ sa zobrazuje v kupónoch a prepočítava na základe miestnej meny strediska Canon PSC. Konverzný kurz je uložený v našom systéme a predstavuje aktuálne náklady na službu údržby (bez DPH).
 4. „Hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu by mali prostredníctvom vášho obchodného účtu požiadať o servis príslušného produktu (produktov) spoločnosti Canon, vybrať požadovanú službu údržby produktu (produktov) a vybrať možnosť použiť váš „Príspevok na údržbu“.
 5. V prípade, že „používatelia“ vášho obchodného účtu požiadajú o použitie vášho „Príspevku na údržbu“, „hlavní používatelia“ vášho obchodného účtu dostanú žiadosť o povolenie tohto postupu pred odoslaním požiadavky spoločnosti Canon prostredníctvom nášho online procesu.
 6. Ak bude zostatok vášho „Príspevku na údržbu“ vo vašom predplatnom programu CPS nižší ako požadovaná služba údržby, váš podnik bude musieť doplatiť rozdiel a na túto konkrétnu požiadavku sa neuplatní žiadna výhoda Percentuálna zľava na službu (%). Používatelia, ktorí požiadavku zadajú, o tom budú v procese žiadosti o servis a opravu informovaní prostredníctvom výstražného upozornenia a vaši „hlavní používatelia“ ju budú musieť pred odoslaním schváliť.
 7. Váš „Príspevok na údržbu“ platí len pre ročné obdobie a akýkoľvek zvyšný zostatok nie je prevoditeľný, ak si predplatné programu CPS na konci ročného obdobia obnovíte.
12.2 Percentuálna zľava na službu (%) – naše Strediská servisu a opráv spoločnosti Canon uplatnia príslušnú Percentuálnu zľavu na službu (%) pre vašu úroveň členstva v programe CPS na všetky schválené požiadavky na spoplatnenú službu a/alebo opravu, ktoré zadá váš podnik počas vášho aktívneho obdobia predplatného členstva v programe CPS, s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje odsek 12.1 (vi).

12.3 Rýchly čas spracovania (TAT) služby – príslušný rýchly čas spracovania (TAT) služby pre vašu úroveň členstva v programe CPS sa použije na produkty, na ktoré sa môže použiť výhoda „Rýchly čas spracovania služby“, takto:
 1. „Hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu by mali prostredníctvom vášho obchodného účtu požiadať o servis a/alebo opravu príslušného produktu (produktov) spoločnosti Canon
 2. Dostanú prepravný štítok (obsahujúci číslo vášho členstva v programe CPS) a „Prioritný štítok CPS“, ktorý je možné vytlačiť na konci procesu online požiadavky alebo z vášho potvrdzovacieho e-mailu.
 3. Prepravný štítok (obsahujúci číslo vášho členstva v programe CPS) a „Prioritný štítok CPS“ sa musia pripevniť k vonkajšej strane balíka. Povinnosťou vašich „hlavných používateľov“ alebo „používateľov“ je zabezpečiť, aby boli na balíku jasne viditeľné.

12.4 Zapožičanie náhradného zariadenia – ak vás úroveň vášho členstva v programe CPS (pozri odsek 11.2) oprávňuje na zapožičanie náhradných produktov, bude sa uplatňovať takto:
 1. V prípade všetkých príslušných produktov s „rýchlym časom spracovania služby“, na ktorých sa vykonáva oprava alebo servis v našich strediskách Canon PSC, sa stredisko Canon PSC skontaktuje s príslušným „používateľom“ vášho obchodného účtu, ak nebude možné dosiahnuť cieľový čas spracovania (TAT), s cieľom priamo sa dohodnúť na podmienkach zapožičania náhradného zariadenia
 2. Ak má váš obchodný účet aktívne platinové členstvo v programe CPS, vaši „používatelia“ alebo „hlavní používatelia“ môžu požiadať o okamžité zapožičanie náhradného zariadenia pre akékoľvek produkty s „rýchlym časom spracovania služby“, ktoré chcete poslať na opravu. Túto požiadavku je potrebné zadať kontaktovaním spoločnosti Canon prostredníctvom špecializovanej Prioritnej technickej podpory CPS po odoslaní požiadavky na opravu. Vynaloží sa maximálne úsilie na splnenie požiadavky na zapožičanie náhradného zariadenia, avšak zapožičanie náhradného zariadenia závisí od dostupnosti.
 3. Akékoľvek zapožičanie náhradného zariadenia sa bude ponúkať výhradne v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania spoločnosti Canon (pozri PRÍLOHU nižšie), ktoré sa budú považovať z vašej strany za prijaté, ak zapožičanie náhradného zariadenia prijmete alebo oň požiadate prostredníctvom vášho členstva v programe CPS.
 4. Zapožičané náhradné produkty je možné dodávať iba v rámci zúčastnených krajín programu CPS po dohode s našimi strediskami Canon PSC a môžu byť k dispozícii aj na vyzdvihnutie z týchto stredísk (na požiadanie).
 5. Vašou povinnosťou je vrátiť zapožičaný náhradný produkt (produkty) do 5 dní od vrátenia produktu (produktov) vášho podniku na adresu uvedenú spoločnosťou Canon.
 6. Váš podnik musí zabezpečiť, aby sa každá vec vrátila v rovnakom stave, ako vám bola dodaná, a ste zodpovední za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo krádež akéhokoľvek vami zapožičaného produktu (produktov) a spoločnosti Canon budete povinní preplatiť všetky potrebné opravy alebo výmeny produktu (produktov). Odporúčame vám zvážiť zabezpečenie vhodného poistenia na pokrytie vybavenia/produktov, ktoré budete mať zapožičané.
 7. Spoločnosť Canon v maximálnom rozsahu povolenom zákonom odmieta a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek vami zapožičané zariadenia/produkty.

12.5 Bezplatné doručenie a vrátenie (nasledujúci pracovný deň) – pre všetky úrovne členstva v programe CPS sa na všetky požiadavky na servis a opravu zadané prostredníctvom vášho obchodného účtu bude automaticky vzťahovať nárok na bezplatné doručenie a vrátenie (nasledujúci pracovný deň) do našich stredísk Canon PSC alebo z nich. Na bezplatné doručenie nasledujúci pracovný deň budú mať nárok iba produkty plne zaregistrované vo vašom obchodnom účte.

12.6 Prioritná technická podpora CPS – pre všetky úrovne členstva v programe CPS budú môcť všetci „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu s aktívnym členstvom v programe CPS kontaktovať špecializovanú Prioritnú technickú podporu CPS pre vašu krajinu. Ak chcete získať prioritnú podporu CPS, vaši „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ musia uviesť platné číslo členstva v programe CPS, ktoré sa overí prostredníctvom systému (systémov) spoločnosti Canon.

12.7 Profesionálne riešenia – v prípade úrovne členstva v programe CPS Platinum, Gold a Silver budú môcť všetci „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu s aktívnym členstvom v programe CPS rezervovať podujatia a zúčastňovať sa na podujatiach (ktoré sa konajú štvrťročne). Virtuálne podujatia sa budú zabezpečovať len online a môžu sa rezervovať prostredníctvom „Kalendára udalostí“, ktorý je k dispozícii na stránke Účet vášho obchodného účtu.

12.8 Profesionálna komunita – pre všetky úrovne členstva v programe CPS budú mať všetci „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ vášho obchodného účtu s aktívnym členstvom v programe CPS prístup k uzavretej komunitnej skupine CPS v klube Canon.

12.9 Podpora globálnych podujatí – pre akreditovaných odborníkov a podniky bude k dispozícii špecializovaná podpora produktov CPS na významných globálnych podujatiach

12.10 Ponuky od spoločnosti Canon a partnerov len pre členov – v časti „Výhody a ponuky“, ktorá je k dispozícii na stránke Účet vášho obchodného účtu, sa budú uverejňovať špecializované a exkluzívne ponuky od spoločnosti Canon a vybraných partnerov.

12.11 Deň údržby na mieste (čistenie a kontrola) – ak má váš obchodný účet aktívne členstvo v programe CPS úrovne Corporate A alebo B, vaši „používatelia“ alebo „hlavní používatelia“ môžu požiadať o údržbu na mieste (čistenie a kontrolu) kontaktovaním spoločnosti Canon prostredníctvom špecializovanej prioritnej technickej podpory CPS takto:
 1. Všetky požiadavky sa musia zadať najmenej šesťdesiat (60) dní pred vaším preferovaným dátumom.
 2. Musíte uviesť dva (2) až tri (3) alternatívne dátumy
 3. Musíte dodať zoznam produktov, na ktorých chcete vykonať servis
 4. Po posúdení vašej požiadavky vám spoločnosť Canon poskytne cenovú ponuku (v príslušných prípadoch), ktorú budete musieť schváliť a potvrdiť dátum návštevy.
 5. V deň návštevy je vašou povinnosťou zabezpečiť vhodnú prípravu (t. j. vybalenie produktov, stôl, stoličku, priestor, elektrickú energiu, osvetlenie a internet)
 6. Žiadosti o zmenu dátumu plánovanej údržby na mieste (čistenia a kontroly) nebudú akceptované po uplynutí tridsiatich (30) dní pred plánovaným dátumom.
12.12 Školenie technických zručností pre produkt (pre viacerých účastníkov súčasne) – ak má váš obchodný účet aktívne členstvo v programe CPS úrovne Corporate A, B alebo C, vaši „používatelia“ alebo „hlavní používatelia“ môžu požiadať o školenie pre produkt kontaktovaním spoločnosti Canon prostredníctvom špecializovanej prioritnej technickej podpory CPS takto:
 1. Všetky požiadavky sa musia zadať najmenej šesťdesiat (60) dní pred vaším preferovaným dátumom.
 2. Musíte uviesť dva (2) až tri (3) alternatívne dátumy
 3. Musíte dodať zoznam produktov, pre ktoré máme zabezpečiť školenie
 4. Po vyhodnotení vašej požiadavky spoločnosť Canon potvrdí dátum školenia.
 5. V deň školenia je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vaši „hlavní používatelia“ alebo „používatelia“ mali vhodné zariadenia na účasť (t. j. vybalenie produktov, stôl, stoličku, priestor, elektrickú energiu, osvetlenie a internet)
 6. Žiadosti o zmenu dátumu plánovaného školenia pre produkt nebudú akceptované po uplynutí tridsiatich (30) dní pred plánovaným dátumom.

14. ÚPLNÁ ZMLUVA

14.1 Tieto Podmienky používania, Zásady spoločnosti Canon pre ochranu osobných údajov pre podniky a akékoľvek iné zásady lokality predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Canon a riadi sa nimi vaše používanie programu CPS, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Canon týkajúce sa programu CPS.

14.2 Ak spoločnosť Canon nevyužije alebo neuplatní niektoré svoje práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa týchto práv alebo ustanovení.

14.3 Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné, zmluvné strany napriek tomu súhlasia, že súd by sa mal pokúsiť, aby boli zámery zmluvných strán účinné tak, ako sú vyjadrené v danom ustanovení, a ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania zostávajú plne platné a účinné.

14.4 Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek predpis alebo zákon, ktorý stanovuje inak, akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúci z používania služby alebo týchto Podmienok používania alebo súvisiaci s nimi sa musí podať do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo dôvodu žaloby, alebo bude navždy premlčaný.

14.5 Tieto Podmienky používania nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon postúpiť, ale spoločnosť Canon môže tieto podmienky používania úplne alebo čiastočne postúpiť alebo previesť bez obmedzenia. Názvy odsekov v týchto Podmienkach používania sú len na účel prehľadnosti a nemajú žiadny právny alebo zmluvný účinok.

14.6 Členstvo v programe CPS podlieha prísne týmto Podmienkam používania. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete byť členom alebo nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, zrušte svoje členstvo v programe CPS podľa popisu v odseku 8.

14.7 Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania okrem iného vrátane úrovní členstva a výhod a priebežne môže zavádzať zmeny alebo aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia, preto by ste mali pravidelne kontrolovať webovú stránku programu CPS. Spoločnosť Canon sa však vynasnaží komunikovať a upozorniť na akékoľvek významné zmeny týchto Podmienok používania.

15. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM

15.1 Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že zaistené subjekty spoločnosti Canon nebudú zodpovedné za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné škody (aj keď bola ktorákoľvek z odškodnených zmluvných strán spoločnosti Canon poučená o možnosti takýchto škôd) (spoločne „škody“), ktoré vyplývajú: a) z používania alebo nemožnosti používania služby alebo b) z akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa služby.

15.2 Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa vzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia vyplývajúce z nedbanlivosti alebo opomenutia spoločnosťou Canon, počítačového vírusu alebo iného podobného dôvodu, telekomunikačných chýb alebo neoprávneného prístupu k informáciám používateľa alebo ich používania prostredníctvom krádeže alebo akýchkoľvek iných prostriedkov. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za trestné, protiprávne alebo nedbanlivé konanie alebo opomenutia tretích strán, ktoré majú vplyv na službu. Zaistené subjekty spoločnosti Canon nebudú v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za akékoľvek protiprávne alebo nezákonné konanie iných používateľov. Zaistené subjekty spoločnosti Canon nebudú v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za akékoľvek škody na zariadení, hardvéri alebo inom majetku používateľa alebo zranenia osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním služby. Tieto obmedzenia sa budú uplatňovať v najplnšom rozsahu povolenom zákonom.

15.3 V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za nasledovné: a) smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou, b) podvod alebo podvodné uvedenie do omylu a hrubá nedbanlivosť, c) akékoľvek porušenie podmienok vyplývajúcich zo štatútu, a v žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť nad rámec platných zákonov.

15.4 Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Zuora, inc., externý spracovateľ služieb, spracováva vašu platbu spoločnosti Canon prostredníctvom použitia platobnej metódy. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Zuora, inc. ani žiadna iná strana zúčastnená na procese spracovania platobnej metódy pre službu, okrem iných vrátane spoločnosti, ktorá vám vydáva kreditnú kartu, a banky obchodníka (spoločne „oslobodené subjekty“), nebudú zodpovedné za žiadne škody (ako sú definované v tomto dokumente a s výhradou obmedzení uvedených v tomto odseku), ktoré vám vzniknú v dôsledku toho, že spoločnosť Canon vám neposkytne službu podľa týchto podmienok alebo v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto podmienok spoločnosťou Canon. Týmto oslobodzujete každý z oslobodených subjektov od akýchkoľvek škôd, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku zlyhania služby podľa týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite každý z oslobodených subjektov pred akýmikoľvek škodami, ktoré môžu utrpieť v dôsledku vášho porušenia tejto časti.

Žiadne z ustanovení tohto odseku ani inej časti týchto Podmienok používania neobmedzuje ani negatívne neovplyvňuje vaše zákonné práva.

16. UDALOSTI MIMO NÁŠHO VPLYVU

Nenesieme zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie plnenia akýchkoľvek našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania, ktoré nám nemožno pripísať na základe týchto Podmienok používania, iných platných podmienok alebo platných zákonov, vrátane (ale nie výlučne) udalostí mimo nášho primeraného vplyvu vrátane zásahu vyššej moci, požiarov, záplav, vážnych poveternostných vplyvov, výbuchov, vojnových konfliktov (či už vyhlásených alebo nevyhlásených), teroristických činov, priemyselných sporov (či už sa na nich podieľajú alebo nepodieľajú naši zamestnanci) alebo konania orgánov verejnej správy alebo vlády alebo iných príslušných orgánov, ako aj iných zásahov moci.

17. RIEŠENIE SPOROV

17.1 V prípade sporu s našou spoločnosťou týkajúceho sa vášho členstva v programe CPS nás v prvom rade kontaktujte prostredníctvom špecializovanej prioritnej technickej podpory CPS a pokúste sa vyriešiť spor s nami.

17.2 Ak budeme mať s vami spor týkajúci sa vášho členstva v programe CPS, budeme sa taktiež snažiť obrátiť sa priamo na vás, aby sme túto záležitosť vyriešili. Použijeme kontaktné údaje, ktoré ste uviedli vo svojom obchodnom účte.

17.3 Ak by sme náhodou neboli schopní vyriešiť spor, budeme s vami diskutovať o účinnom spôsobe nezávislého riešenia sporu. V žiadnom prípade to neovplyvní vaše právo obrátiť sa so sporom na príslušný súd.

18. AKTUALIZÁCIE A ZMENY TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

18.1 Tieto Podmienky používania môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

18.2 Aktuálnu verziu Podmienok používania si môžete pozrieť tu alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom prioritnej technickej podpory CPS a požiadať o kópiu aktuálnych Podmienok používania.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

19.1 Tieto Podmienky používania sa riadia anglickou legislatívou. To znamená, že zmluva na nákup členstva v programe CPS uzavretá s nami a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť anglickou legislatívou.

19.2 Obe zmluvné strany súhlasia s tým, že súdy Anglicka a Walesu budú mať nevýhradnú jurisdikciu.

20. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa členstva v programe CPS, kontaktujte nás prostredníctvom špecializovanej prioritnej technickej podpory CPS. Náš tím zákazníckeho servisu je pripravený pomôcť vám.

PODMIENKY AKTUALIZOVANÉ: 17. februára 2023

PRÍLOHA

SLUŽBA ZAPOŽIČANIA ZARIADENIA CANON – PODMIENKY POUŽÍVANIA

Spoločnosť Canon Europa N.V., jej dcérska národná predajná pobočka Canon alebo regionálna predajná pobočka (podľa nasledovnej definície: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (ďalej len „spoločnosť Canon“) súhlasí s bezplatným zapožičaním položiek uvedených na nasledujúcej strane a súvisiaceho príslušenstva podľa popisu v objednávke zapožičania (spoločne „zariadenie“). Súhlasím s tým, že na moje používanie zariadenia sa budú vzťahovať nasledujúce podmienky:

1. Zariadenie je určené na moje osobné použitie v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zariadenie nebudem požičiavať žiadnej tretej strane.

2. Uvedomujem si, že spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek si po upozornení vziať späť akýkoľvek kus zariadenia z akéhokoľvek dôvodu. Všetky zariadenia sa vrátia spoločnosti Canon pomocou dodaných prepravných štítkov (v prípade potreby), a to buď do 5 pracovných dní od prijatia môjho opraveného produktu, alebo v lehote stanovenej v každej objednávke zapožičania, alebo skôr, ak spoločnosť Canon požiada o jeho vrátenie. Nevrátenie zariadenia spoločnosti Canon, ak o to požiada alebo ak to bude potrebné, bude mať za následok, že spoločnosť Canon mi bude fakturovať celú odporúčanú cenu tovaru od výrobcu.

3. Zariadenie vrátim v určenom čase vrátenia, v dobrom, fungujúcom stave, s očakávaným primeraným opotrebovaním. Súhlasím s tým, že vynaložím maximálne úsilie na ochranu zariadenia pred nárazmi, údermi, poškodením vodou, pieskom, nečistotami a inými škodlivými látkami, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že znášam všetky riziká straty alebo poškodenia zariadenia, kým bude zariadenie v mojom vlastníctve a až do jeho prijatia spoločnosťou Canon. Súhlasím s tým, že spoločnosti Canon uhradím náklady na akékoľvek opravy alebo výmenu zariadenia, ktoré sú potrebné z dôvodu nesprávneho zaobchádzania, neopatrnosti alebo nedbanlivosti počas zapožičania.

4. Súhlasím s tým, že budem zariadenie používať v súlade s publikovanými pokynmi spoločnosti Canon. Za žiadnych okolností nebudem na zariadení vykonávať žiadnu údržbu alebo opravy. Ak bude potrebná údržba alebo oprava zariadenia, obrátim sa na spoločnosť Canon so žiadosťou o ďalšie pokyny.

5. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že zariadenie si vypožičiavam „TAK, AKO JE“. Neexistujú žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo predpokladané, týkajúce sa použitia alebo výkonnosti zariadenia, a akékoľvek takéto záruky sa výslovne odmietajú, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne škody, okrem iného vrátane zranenia osôb, poškodenia majetku, ušlého zisku alebo iných priamych, osobitných, náhodných alebo následných škôd, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo z použitia alebo nemožnosti použitia zariadenia.

6. Rozumiem, že som zodpovedný(-á) za náklady na vrátenie zariadenia a som zodpovedný za zabezpečenie zásielky späť spoločnosti Canon, pokiaľ sa so spoločnosťou Canon vopred nedohodne inak.

Rozumiem svojim povinnostiam v súvislosti so zariadením uvedeným v tejto zmluve a osobne zaručujem vrátenie tohto zariadenia (alebo platbu za akýkoľvek nevrátený diel), ak si jeho vrátenie spoločnosť Canon vyžiada.

VERZIA: 5.0

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 24. januára 2022