Metodológia výpočtu celkových nákladov na vlastníctvo pomocou kalkulačky

Zistite, akým spôsobom počítame vaše celkové náklady na vlastníctvo tlačiarne Canon.

Kalkulačka TCO

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) sú založené na počiatočných nákupných nákladoch na hardvér a nákladoch na atrament alebo toner počas stanoveného obdobia (podmienky nájdete nižšie). Upozorňujeme, že na celkové náklady na vlastníctvo môžu mať vplyv ďalšie variabilné náklady, okrem iného aj iný spotrebný materiál, balíky atramentu a tonera, balenia atramentu a tonera s vysokou výťažnosťou, servis, spotreba energie a náhradné diely.

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) sú založené na nasledujúcom výpočte: [Priemerné náklady na jednu stranu farebne x objem farebnej tlače - mínus strany z pribaleného atramentu/ tonera] plus [Priemerné náklady na jednu stranu ČB x objem ČB tlače - mínus strany z pribaleného atramentu/ tonera] plus [náklady na hardvér] plus [náklady na údržbovú kazetu iba pre modely MAXIFY GX].

Porovnávacie modely, na základe ktorých bola vypočítaná úspora celkových nákladov na vlastníctvo, zahŕňajú vybrané modely z 10 najpredávanejších farebných laserových tlačiarní a 10 najpredávanejších atramentových tlačiarní podľa údajov IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje získané v období od 1. do 3. štvrťroku 2020). Priemerná predajná cena (ASP) tlačiarní vo vašej lokálnej mene bola získaná na základe údajov IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje od 1. do 3. štvrťroku 2020) a cena spotrebného materiálu na základe oficiálnych webových lokalít výrobcov z 2. februára 2021.

V cene bol zahrnutý hardvér a spotrebný materiál pre tlačiarne série Canon MAXIFY GX7000, GX6000, GX5000, GX4000 a GX3000 a slúži výlučne na účely tejto kalkulácie TCO s použitím odporúčanej maloobchodnej ceny („RRP“) vrátane DPH.

V cenových výpočtoch je zahrnutá DPH, ale nie náklady na dodanie. Ceny sa môžu meniť v závislosti od trhových podmienok.

Náklady na tlač sú založené na použití predvolených nastavení v tlačiarňach Canon aj u konkurenčných tlačiarní. Je to v súlade s testovacími podmienkami použitými pri skúške výťažnosti poľa normy ISO/IEC pre príslušnú kategóriu.

Náklady na stranu boli vypočítané z predajnej ceny spotrebného materiálu, ako je uvedené na webových lokalitách výrobcov, vydelená výrobcami zverejnenou výťažnosťou, ktorá je oficiálne k dispozícii vo verejne dostupných informáciách. Náklady na stranu sú založené na simulácii tlače testovacích vzorov uvedenej v norme ISO/IEC24712 pre atramentové tlačiarne a norme ISO/IEC 19798 pre farebnú laserovú tlačiareň.

Všetky technické parametre a údaje o výkonnosti výrobcov boli zhromaždené z verejne dostupných informácií vrátane, nie však výlučne vlastných brožúr a webových lokalít výrobcov. Výťažnosť tonera a atramentu spoločnosti Canon a konkurencie sú prevzaté z technických údajov publikovaných výrobcami.

Na účely spravodlivého porovnania a presného vykazovania údajov boli údaje o výťažnosti spotrebného materiálu prevzaté zo spotrebného materiálu s najvyššou štandardnou výťažnosťou tonera alebo atramentu dostupného v čase publikácie, ktorý bol určený podľa noriem ISO. V porovnaní nie sú zahrnuté kombinované balenia, XL a multibalenia. Tieto údaje sú verejne dostupné.

Potrebujete podporu pre vaše zariadenie?