PR Contacts

Canon Russia – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti, podnikové riešenia a spotrebiteľov

Kontakt: Elmira Alieva

Telefón: +7 495 2585600

E-mail: elmira.alieva@canon.ru