PR Contacts

Canon Denmark – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti, podnikové riešenia a spotrebiteľov

Kontakt: Andrea Frovin

Telefón: +45 26 79 35 08

E-mail: andrea.frovin@canon.dk