Canon CanoScan 9000F Mark II Technické parametre

Typ

Plochý skener s jednotkou filmového adaptéra

Skenovací prvok

12-riadkový farebný snímač CCD

Zdroj svetla

Biela dióda LED

Optické rozlíšenie

9 600 × 9 600 dpi (film)¹


4 800 × 4 800 dpi (fotografia a dokument)¹

Voliteľné rozlíšenie

25 – 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB

Farebná hĺbka (farebne)

48-bitový vstup –> 48/24-bitový výstup

Farebná hĺbka (odtiene sivej)

48-bitový vstup –> 16-bitový (len snímanie filmu)/8-bitový výstup

OPTICAL DENSITY

Maximálna veľkosť dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-Scan

7 tlačidiel (PDFx4, AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ SKENOVANIE), COPY (KOPÍROVANIE), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 3 s¹

Rýchlosť skenovania (farebne)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4 800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (odtiene sivej)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4 800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (čiernobielo)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4 800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi, farebne)

Pribl. 7 s¹

FILM TYPES

Manipulácia s filmom

35 mm pás (negatív/pozitív):12 záberov


35 mm diapozitívy (negatív/pozitív): 4 zábery


120 formátový film max. 6 x 22 cm (len filmový pás)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Dodávaný softvér

ScanGear, Scan Utility, My Image Garden

Sieťové napájanie

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

Vypnuté: približne 0,5 W (v režime pozastavenia)


Pohotovostný režim (pripojené k PC cez USB): pribl. 0,9 W (vypnutá lampa skenovania)


Pohotovostný režim (všetky porty pripojené): pribl. 0,9 W (vypnutá lampa skenovania)


Časový limit prepnutia do pohotovostného režimu: 1 minúta


Skenovanie: pribl. 15 W

Rozmery

približne 270 x 480 x 111 mm

Hmotnosť

približne 4,6 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

10 – 35 °C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

10 % až 90 % RV (20 % až 80 % RV pre skenovanie filmu), bez tvorby kondenzácie

Podporované operačné systémy

Windows 10 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový)


Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)


Windows XP SP3 (32-bitový)


Mac OS X 10.6.8 – 10.8

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

CanoScan a ScanGear sú ochranné známky spoločnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft

Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru na základe štandardu ISO 14473. Pri skenovaní vo vysokom rozlíšení je veľkosť skenov obmedzená (maximálne optické rozlíšenie pre skeny A4 je 3 800 dpi).

¹ Čas potrebný na prípravu nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je započítaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je započítaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je započítaný

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24735 prílohy C testovacej tabuľky A. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.