ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O CSDP

 • Otázka: Kto je oprávnený podať žiadosť?

  A. Ak chcete podať žiadosť musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

  • mať k 7. marcu 2024 18 rokov alebo viac,
  - bývať v regióne EMEA,
  • začať alebo ukončiť vzdelávací kurz alebo stáž v agentúre alebo časopise v akademickom roku 20232024; alebo byť nominovaný/schválený odborníkom z fotografického priemyslu.

   Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach.

 • Otázka: Môžem sa prihlásiť, ak nežijem a/alebo neštudujem v Európe, na Blízkom východe alebo v Afrike (EMEA)?

  A. Nie, nie je možné podať prihlášku, ak nežijete a zároveň neštudujete v regióne EMEA. Ak sa uchádzate o stáž alebo schválenú kategóriu, musíte mať v EMEA aj trvalý pobyt. Úplný zoznam oprávnených krajín nájdete v zmluvných podmienkach.

 • Otázka: Môžem sa prihlásiť, ak som sa už predtým prihlásil alebo zúčastnil?

  A. Áno, ak ste sa už prihlásili a/alebo zúčastnili, môžete sa prihlásiť znova. Úspešní uchádzači, ktorí počas rokov 2022 a 2023 dosiahli druhý modul programu počas a zúčastnili sa na 4-dňovom seminári v Girone a Perpignane, sa už nebudú môcť prihasiť.

 • Otázka: Je možné prihlásiť sa ako tím alebo skupina fotografov?

  A. Nie, žiadosti sa musia podávať individuálne.

 • Otázka: Môžem sa prihlásiť, ak nehovorím po anglicky?

  A. Oficiálny jazyk programu je angličtina. Prekladateľské služby sa neposkytujú, a preto je na využitie programu potrebná primeraná znalosť jazyka.

 • Otázka: Aké dokumenty budem musieť predložiť na overenie svojej oprávnenosti?

  A. V prípade výberu budete požiadaní o predloženie nasledujúcich dokumentov:

  • obrázok vášho pasu a/alebo preukazu totožnosti na overenie vášho veku,
  • obrázok vášho študentského preukazu a/alebo potvrdenie zo školy/univerzity/agentúry/časopisu atď. potvrdzujúce váš zápis do akademického roka 2023/2024.

 • Otázka: Aké materiály musím poskytnúť, ak sa prihlasujem do schválenej kategórie?

  A. Okrem portfólia budete potrebovať aj list od odborníka z odvetvia, ktorý vašu žiadosť podporí a uvedie svoje meno, profesiu a vyjadrenie podpory/odporúčania.

 • Otázka: Kedy budem vedieť, či som bol vybraný?

  A. Úspešní uchádzači budú informovaní e-mailom do 29. marca 2024.

 • Otázka: Na koho sa môžem obrátiť v prípade otázok?

  A. Kontaktujte nás e-mailom na adrese students@canon-europe.com

 • Otázka: Ako sú vybraní účastníci?

  A. Účastníkov vyberá porota zložená zo zástupcov spoločnosti Canon a externých odborníkov zo špičkových mediálnych agentúr vrátane AFP, EPA, Getty Images a Reuters.

  Prihlášky sa hodnotia na základe rozprávačských zručností, autenticity, príbehu, biografie a celkovej kvality portfólia a návrh projektov.

 • Otázka: Je niektorá z týchto skúseností online/virtuálna?

  A. Áno, počas prvého modulu programu, „Odborné vedenie pri príprave portfólia“, budú úspešní uchádzači spolupracovať s profesionálnym mentorom a zúčastnia sa troch online stretnutí, kde budú pracovať na svojom portfóliu a návrhu nového projektu.

 • Otázka: Ak nemôžem cestovať, môžem sa zúčastniť virtuálne?

  A. Nie, s výnimkou online mentorských stretnutí v rámci prvého modulu „Odborné vedenie pri príprave portfólia“ si ďalšie aktivity vyžadujú fyzickú účasť, aby ste zo skúseností vyťažili čo najviac.

 • Otázka: Ak budem vybraný na workshop v Girone a Perpignane, môžem si predĺžiť pobyt alebo zmeniť svoje cestovné plány? Uhradí spoločnosť Canon príslušné výdavky?

  A. Áno, váš pobyt je možné predĺžiť. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s transfermi, ubytovaním a stravou počas ďalších dní pobytu, však spoločnosť Canon nehradí a musíte si ich zabezpečiť a zorganizovať sami.

 • Otázka: Je možné podať dve samostatné žiadosti?

  A. Nie, každá osoba môže predložiť len jednu žiadosť.

 • Otázka: Môžem v rámci svojho portfólia odoslať video?

  A. Nie, v súčasnosti prijímame len digitálne fotografie.

 • Otázka: Koľko snímok môžem zahrnúť do svojho portfólia?

  A. Vaše portfólio môže obsahovať maximálne dva projekty, z ktorých každý môže obsahovať maximálne 20 obrázkov. Obrazové súbory by mali byť vo formáte JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

 • Otázka: Musím uviesť popisky k obrázkom?

  A. Áno. Všetky obrázky musia byť riadne popísané.

 • Otázka: Môžem v rámci svojho portfólia predložiť ďalšie formáty alebo súbory?

  A. Áno. K portfóliu by ste mali pripojiť aj osobný životopis, opis projektu (projektov) a popisky k obrázkom.

  Možno predložiť aj ďalšie podkladové materiály, ako napríklad:

  • motivačný list pre účasť v programe;
  • odporúčací list od vašej školy/univerzity/agentúry/časopisu alebo odborníka z odvetvia.

  Všetky obrazové súbory by mali byť vo formáte JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px. Písomné materiály musia byť dodané vo formáte PDF v angličtine.

 • Otázka: Môžem svoju žiadosť po odoslaní upraviť/vykonať v nej ďalšie zmeny?

  A. Áno. Po odoslaní portfólia dostanete e-mail s podrobnosťami o tom, kde sa môžete prihlásiť, aby ste si mohli skontrolovať svoju prihlášku a vykonať prípadné úpravy pred termínom na prihlásenie, ktorý je 7. marca 2024.

 • Otázka: Existujú nejaké obmedzenia žánrov?

  A. Tento program je zameraný predovšetkým na podporu tých, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti naratívneho vizuálneho rozprávania. Táto iniciatíva je úzko spojená s naším dlhoročným partnerstvom s fotožurnalistickým festivalom Visa pour l'Image, a preto väčšina našich účastníkov sú začínajúci dokumentaristi/fotožurnalisti.

 • Otázka: Čo sa stane s mojimi odoslanými obrázkami?

  A. Obrázky sa použijú v rámci výberového konania programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon pre rok 2024.

 • Otázka: Je niečo dôležité, čo by som mal pred odoslaním svojej práce vedieť?

  A. Musíte byť výhradným autorom svojich snímok a vlastníkom všetkých vlastníckych práv k fotografiám.