Riešenie

Knihy a manuály na požiadanie

Transformuje spôsob výroby kníh a manuálov vďaka automatizácií, digitalizácií a flexibilite.
work professionals looking at a computer screen

Knihy a manuály na požiadanie

Prehľad

Automatizujte procesy, urýchlite svoju digitálnu transformáciu

Životný cyklus kníh a manuálov sa skracuje, organizácie musia robiť aktualizácie a rýchlo ich poskytnúť na trhu. Knihy a manuály spoločnosti Canon na požiadanie umožňujú digitálnu transformáciu a krátkodobú tlač, pričom spájajú viaceré dátové silá, výrobné a distribučné pracovné toky.

Výhody kníh a manuálov na požiadanie

Pocíťte zmenu na „výrobu práve včas“, tým, že vyrobíte jednorazové knihy a manuály s nízkym objemom len vtedy, keď ich potrebujete.

Knihy a manuály na požiadanie vyberú príslušné dokumenty a obsah na pôvodnom zdroji údajov alebo na úložisku podľa informácií o objednávke, skonvertuje údaje, vrátane obsahových súborov do jedného súboru, potom použije médiá a požiadavky na konečnú úpravu pre výrobu.

Aplikácia monitoruje všetky kroky na identifikáciu a riešenie problémov, čím zlepšuje presnosť a čas potrebný na dokončenie.

 • two work professionals working on laptops

  Znížte náklady

  Odstraňuje potrebu skladovacieho priestoru, minimalizuje plytvanie a zlepšuje environmentálnu udržateľnosť

 • a man looking at his laptop with IT servers in the background

  Zefektívnenie procesov produkcie

  Pripája dátové silá cez automatizované dátové pracovné toky

 • woman looking at tablet

  Zredukujte administratívu

  Vyrobí dodaciu dokumentáciu vo výrobnom štádiu, nie je potrebné samostatná tlač

 • obrázok ženy, ktorá si číta dokumenty

  Zlepší skúsenosti zákazníkov

  Dodá knihy a manuály v médiách, ktoré preferujú zákazníci

 • three people looking at a laptop

  Rýchlejší čas dodania na trh

  Aktualizuje obsah a rýchlejšie dodá na trh

 • Prípadová štúdia

  NHA (Národná obchodná akadémia) tlačí vzdelávací materiál na požiadanie, znižuje náklady a zvyšuje flexibilitu

  NHA (Národná obchodná akadémia) je jednou z desiatich najlepších vzdelávacích inštitúcií v Holandsku, ktorá prijala v rámci svojej digitálnej transformácie knihy a manuály na požiadanie. Prechodom z manuálnych procesov pri výrobe materiálov na kurzy, znížila NHA riziko problémov so zásobovaním, znížila požiadavky na skladovanie a zlepšila svoju flexibilitu a rýchlosť dodania na trh.

  Súvisiaci softvér

  Preskúmajte iné softvérové riešenia, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, efektivitu, zabezpečenie a pokrok na ceste digitálnej transformácie

  Objavte Služby digitálnej transformácie

  Napredujte v digitálnej transformácii bez ohľadu na to, odkiaľ pracujete.
  OBJAVTE SÚVISIACE SLUŽBY
  an image representing digital transformation

  Zistite viac

 • obrázok zamestnanca pracujúceho na notebooku

  Transformačné operácie: Ako sa rýchlo prispôsobiť novým konvenciám

  Naučte sa, ako riadiť efektívne, transparentné a kompatibilné obchodné procesy

 • POTREBUJETE POMOC?

  Zistite viac o tom, ako môže vaša spoločnosť využiť naše riešenia v oblasti komunikácie so zákazníkmi