ČLÁNOK

Znižovanie rizík na súčasných rozvíjajúcich sa pracoviskách

Správa hrozieb zabezpečenia údajov na moderných pracoviskách

Stiahnuť príručku

Chráňte svoje prepojené kancelárie

Ochráňte svoje kancelárske prostredie prepojené pomocou IoT pred vyvíjajúcimi sa hrozbami vďaka našej najnovšej správe o zabezpečení pracoviska

Stiahnuť príručku

Network security engineer

Je vaše pracovisko bezpečné miesto pre údaje?

Moderné kancelárie pravdepodobne predstavujú pre vaše obchodné údaje jedno z najväčších rizík. Prečo? Pretože ide o miesto, kde ľudia pracujú s informáciami, pričom veľká časť tejto interakcie zvyčajne prebieha bez monitorovania alebo regulácie.

Či už ide o náhodné alebo úmyselné narušenie, hrozby v oblasti zabezpečenia údajov predstavujú pre moderné podniky skutočný problém. Naši konzultanti pre podnikové riešenia ročne komunikujú so stovkou manažérov a odborníkov v oblasti technológií v rámci Európy, a v spoločnosti Canon vieme, že väčšina pracovísk nie sú pre údaje bezpečné.

Všadeprítomné citlivé a dôverné informácie spojené s modernými pracovnými postupmi predstavujú neustálu existenciu hrozby narušenia bezpečnosti údajov a počítačových útokov bez ohľadu na to, či pracujete v oblasti financií, ľudských zdrojov alebo administratíve. Ak však ide o kanceláriu, v ktorej pracujeme, väčšina z nás verí, že u nás sú citlivé informácie v bezpečí. Predpokladáme, že zámky na oknách fungujú, že všetkým osobám boli ID karty vydané formálne, že tímy na recepcii sú vždy ostražité a že všetky tie CCTV kamery monitorujúce parkoviská a chodby predstavujú dostatočnú ochranu a dokážu zastaviť nebezpečných ľudí.

Zabezpečenie v tieni

Pravda je taká, že za stratou údajov vo veľkej miere stoja ľudia, ktorí vychádzajú z kancelárie držiac dokumenty v rukách, USB kľúče obsahujúce záznamy zákazníkov uložené vo vreckách a laptopy dochádzajúcich zamestnancov obsahujúce elektronické súbory s tabuľkami a výpismi dôverných záznamov vytvorených na stolových počítačoch. Oddelenia inteligentných informačných technológií v dôsledku „tieňovej“ infraštruktúry a aplikácií použitých na vytvorenie údajov veľmi často ani nevedia, že tieto údaje vôbec existujú.

Tieto dokumenty sú vytvorené a prenesené mimo parametrov oddelenia inteligentných informačných technológií a často predstavujú spôsob, ako sa vyhnúť zavedeným postupom, ktorých účelom je zachovať bezpečnosť údajov. Aj napriek tomu, že implementácia týchto krokov sa môže zdať niekedy náročná, sú neodlúčiteľnou súčasťou ochrany informácií. Kým v novinách nájdete množstvo článkov o komplexných schémach narušenia zabezpečenia, faktom zostáva, že strata laptopu alebo dokumentov môže poškodiť reputáciu organizácie a spôsobiť finančné škody v rovnakej miere ako škodlivé útoky, o ktorých všetci čítame.

Security team meeting

Zabezpečenie zaneprázdnených kancelárií

Základom pretrvávajúceho boja v prevencii proti narušeniu bezpečnosti údajov je zvýšenie mobility, s ktorou môžu súčasné pracovné sily pracovať. Pre veľké a malé podniky predstavuje vyváženie zreteľných výhod efektivity, ktoré so sebou prináša plne mobilizovaná pracovná sila so zabezpečením potrebným na zachovanie bezpečnosti dôverných údajov, skutočnú výzvu. Profesionáli v oblasti bezpečnosti sa zhodujú, že moderné pracovné postupy vo veľkej miere uľahčujú ľuďom prístup do oblastí, ku ktorým nemajú povolenie.

Úspešné riadenie modernej kancelárie a súčasné zabezpečenie údajov predstavuje pre profesionálov v oblasti zabezpečenia a taktiež samotné podniky pretrvávajúci problém. Súčasný objem údajov a pracovných postupov neustále sťažuje monitorovanie informácií, zatiaľ čo dôsledky narušenia bezpečnosti zvyšujú dôležitosť zabezpečenia informácií viac než kedykoľvek predtým.

Sú koncové body na vašom pracovisku chránené proti súčasným hrozbám zabezpečenia? Urobte si tento 6-krokový test zabezpečenia informácií a skontrolujte svoje úrovne zraniteľnosti.

Zistite, ako vám môže spoločnosť Canon pomôcť vytvoriť bezpečnejšiu pripojenú kanceláriu

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Potrebujete chrániť svoju kanceláriu pred hrozbami narušenia bezpečnosti údajov?

KONTAKTUJTE NÁS