Prečo je spoločnosť Canon jednotkou v poskytovaní spravovaných služieb tlače a spracovania dokumentov?

Kladenie tlače do stredobodu správy a riadenia informácií

Canon MPS meeting

Nový líder medzi spravovanými službami tlače (MPS)

Spravované služby tlače a spracovania dokumentov (MDPS) vytvárajú pre zákazníkov reálne podmienky na to, aby správa fyzických aj digitálnych informácií prešla stratégiou holistickej transformácie, vďaka ktorej bude jej fungovanie nadčasové a ktorá zabezpečí významné zlepšenia v oblasti produktivity aj zabezpečenia. Či už chce podnik realizovať úplnú kontrolu nad všetkými pracovnými tokmi spracovania dokumentov, alebo chce zaviesť spravované služby pre svoje operácie po celom svete, pomocou spravovaných služieb tlače a spracovania dokumentov by mohol dosiahnuť efektivitu a úsporu nákladov, a zároveň podporiť produktivitu.

Spoločnosť Canon má za sebou niekoľko rokov silného a súvislého rastu, na základe ktorého predstihla kľúčových hráčov v tomto odvetví, a analytická organizácia pre tento priemysel (IDC) ju uznala za lídra na trhu spravovaných služieb tlače a spracovania dokumentov v západnej Európe.

Open plan office

Názor organizácie IDC

Organizácia IDC vo svojej správe „Western Europe MPDS and BPS Market Shares, 2017: Accelerated Technology Development Driving Greater Contractualized Business Revenues“ (Trhové podiely služieb MPDS a BPS v západnej Európe v roku 2017: Zrýchlený vývoj technológie vedie k zvýšeniu zmluvných príjmov podnikov) uznáva, že „spoločnosť Canon má dlhoročné dedičstvo v oblasti obrazového spracovania a tlače dokumentov a jej portfólio a inovácia na trhu, ako aj vynikajúce prevádzkové činnosti tvoria základ pre jej podnikanie v oblasti tlačových služieb“, a priznáva jej potenciál: „Spoločnosť Canon zdôrazňuje digitálnu transformáciu so zameraním na zabezpečenie lepšieho pracovného toku pre svojich zákazníkov, ktorým pomáha vyriešiť niektoré z najväčších problémov spojených so správou a riadením informácií, a to v papierovej aj elektronickej podobe. Spoločnosť Canon rozšírila svoju ponuku riešení pre pracovné toky kladením väčšieho dôrazu na optimalizáciu obchodných procesov, poskytovanie kontinuálneho zlepšenia a zabezpečovanie riešení a služieb v Európe, ktoré realizuje aj celosvetovo.“

Neprestajné odhodlanie spoločnosti Canon ponúkať svojim zákazníkom najlepšie riešenia prispôsobené konkrétnym potrebám podniku sa jasne odráža vo vyhlásení organizácie IDC, v ktorom chváli „hodnotovú ponuku spoločnosti Canon prameniacu z jej schopnosti poskytovať služby obrazového spracovania, zaznamenávania a výstupný hardvér, ktoré pokrývajú celé spektrum používateľov a ktoré kombinuje so škálovateľným softvérom a technológiou pre riešenia vhodné pre rôzne typy organizácií od malých firiem až po nadnárodné podniky. Spoločnosť Canon využíva svoje portfólio softvérových technológií, ako aj nadobudnuté dedičstvo a silu v oblasti spravovaných služieb tlače a spracovania dokumentov na to, aby zákazníkom pomáhala prejsť cestou, ktorá začína optimalizáciou zariadení a prechádza hlbšie k zlepšovaniu procesov a automatizácii pracovného toku.“

Open plan business meeting

Moderné služby MPDS

Pre spravované služby tlače a spracovania dokumentov (MPDS) nastalo fascinujúce obdobie. V dnešnom dátovom svete sú fyzické aj elektronické dokumenty (a informácie v nich obsiahnuté) neoddeliteľnou súčasťou efektívnych obchodných operácií. No keďže množstvo údajov rýchlo rastie, náklady na efektívnu správu a údržbu moderných súborov informácií predstavujú skutočnú výzvu. V súčasnosti sa navyše očakáva, že údaje, ktorými podniky disponujú, by mali byť základom pre inteligentnejšie a efektívnejšie spôsoby práce, poskytovať zákazníkom lepšie možnosti informovanosti či pomáhať pri zavádzaní ďalších inovácií.

Spoločnosť Canon v stále sa meniacom svete správy dokumentov a informácií naďalej vyvíja svoju stabilnú ponuku spravovaných služieb tlače, aby spĺňala narastajúce požiadavky kancelárií a centrálnych reprografických oddelení, vrátane firiem s viacerými pracoviskami, podnikov pôsobiacich vo viacerých regiónoch, nadnárodných a celosvetových spoločností, a to na regionálnej úrovni aj celosvetovo.

Workers reviewing digital content


Práca s odborníkmi

Digitálna transformácia sa dostáva na popredné miesto podnikovej stratégie, a preto efektívna správa a riadenie informácií neboli nikdy dôležitejšie než v súčasnosti. Digitalizácia správy tlače so súčasným využitím skenovania a zaznamenávania dokumentov vytvára reálne podmienky na zníženie nákladov, zvýšenie zabezpečenia a odbremenenie zamestnancov, ktorí získajú rýchly prístup k včasným a relevantným informáciám, vďaka čomu sa môžu sústrediť na výnosnejšie či hodnotnejšie úlohy.

Správa komplexných tlačových služieb naprieč viacerými pobočkami a tlačiarňami, krajinami a značkami môže byť pre vnútorné zdroje skutočne vyčerpávajúca a stáť váš podnik čas aj peniaze. Základom v tejto oblasti je spolupráca s odborným partnerom. Prístup zameraný na zákazníkov spojený s rozšírenou ponukou riešení pre pracovné toky zabezpečujú spoločnosti Canon dobré predpoklady na to, aby prostredníctvom spravovaných služieb tlače a spracovania dokumentov (MPDS) podnikom v celej Európe aj mimo nej pomáhala optimalizovať procesy, prinášala im kontinuálne zlepšovanie a poskytovala riešenia a služby.

Podniky sa snažia vrátiť väčšiu úroveň zisku svojim zamestnancom a akcionárom, a preto si stále viac organizácií uvedomuje, že zavedenie služieb MPDS im umožní opätovne sa zamerať na činnosti, ktoré im idú najlepšie. Zatiaľ čo správu a riadenie informácií majú tradične na starosti tímy tvorené podnikovými zamestnancami, tlač, obzvlášť správa tlače, stále predstavuje jednu z posledných veľkých oblastí nekontrolovaných nákladov. Služby MPDS prinášajú podnikom všetkých typov a veľkostí obrovskú príležitosť na zavedenie automatizácie, ktorej okamžitým výsledkom bude lepšia produktivita, náklady a zabezpečenie.

Ak chcete služby MPDS zaviesť vo svojom podniku, pozrite si naše spravované služby tlače, kde získate bližšie informácie o tom, ako vám spoločnosť Canon môže pomôcť.

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môžu naše riešenia na správu služieb tlače podporiť vašu obchodnú činnosť

Kontaktujte náš tím