EHB-hero1

Spoločnosť Booths dosiahla vďaka riešeniu na spracovávanie faktúr od spoločnosti Canon 50 % nárast produktivity

Expandujúca regionálna sieť supermarketov v súčasnosti zamestnáva vyše 3 000 ľudí v 29 obchodoch po celej severozápadnej časti krajiny. Spoločnosť tvrdo pracuje na začlenení do komunít, s ktorými obchoduje, a na vývoji vlastnej značky sortimentu produktov v spolupráci s miestnymi dodávateľmi a producentmi. Spoločnosť Booths aj mnoho miestnych dodávateľov a producentov, s ktorými spoločnosť obchoduje, profitovali z tohto symbiotického vzťahu, avšak neskúsenosť mnohých jej obchodných partnerov spôsobuje, že v rámci prevádzkových procesov mnohí z nich odovzdávajú faktúry, ktoré sa značne odlišujú vzhľadom na typ a kvalitu.

S cieľom dosiahnuť efektívnejšie prevádzkové postupy sa spoločnosť Booths rozhodla zaviesť riešenie, ktoré by zefektívnili tieto postupy výrazným skrátením času stráveného manuálnym spracúvaním faktúr. Po zvážení niekoľkých možností sa spoločnosť Booths rozhodla zaviesť riešenie spracovania faktúr od spoločnosti Canon, ktoré prinieslo úsporu času a výrazne zlepšilo produktivitu v priebehu dvoch rokov od zavedenia.

EHB-image1

„Teraz dokážeme predložiť oveľa jasnejší obraz podniku, pretože presne vieme, kde ktorá faktúra uviazla.“

Steve Sumner, finančný kontrolór