DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť Evercore zabezpečuje svoju obchodnú značku prostredníctvom správy farieb od spoločnosti Canon

DWF-hero1-1600x600

Tlačová infraštruktúra spoločnosti Evercore pozostáva z malej produkčnej tlačovej miestnosti, kde sa vyhotovujú napríklad portfóliové knihy zákazníkov. Zároveň sú na oddeleniach rozmiestnené multifunkčné tlačové zariadenia na každodenné potreby kopírovania. Organizácia si vyžiadala zjednotené riešenie, ktorým by sa zlepšila konzistentnosť farieb na všetkých zariadeniach, ako aj možnosť tlačiť vo formáte A5 a na hrubšie substráty, aby mohla produkovať brožúry s informáciami o odvetviach záujmu vo formáte A5 a pozvánky.

Výsledky

Tlačový proces s automatizovanou správou farieb a konzistentné výstupy

Tlačový proces s automatizovanou správou farieb a konzistentné výstupy

Vyššia produktivita

Vyššia produktivita

Menej sťažností používateľov

Menej sťažností používateľov

Zabezpečenie obchodnej značky pre potreby marketingového oddelenia

Zabezpečenie obchodnej značky pre potreby marketingového oddelenia

Evercore_objective

Cieľ

Zaistiť konzistentnosť rôznych tlačených komunikátov, aby sa zabezpečila integrita obchodnej značky.

Výzvy

• Nekonzistentné výstupy na rôznych tlačiarenských strojoch

• Oddelenie hospodárskej správy dostávalo veľa sťažností od používateľov v súvislosti s reprodukciou firemných farieb

• Zabezpečenie integrity obchodnej značky

Prístup

Spoločnosť Evercore pochopila, že Canon jasne rozumie jej problémom v oblasti farieb a jej návrhu. Spoločnosť Canon navrhla komplexný audit správy tlače s poradenstvom vrátane školenia pre marketingové oddelenie. Spoločnosť Canon sa ujala správy tlače a poskytuje nepretržitú podporu v oblasti tlače prostredníctvom štvrťročných preventívnych kontrol.