Borealis-hero1

Globálne riešenie pre globálne podnikanie

Spoločnosť Borealis má pobočky v 17 krajinách a pri riešení technických problémov sa spolieha na svojich globálnych dodávateľov informačných technológií a ich pohotovú reakciu. Zásadnou súčasťou tejto požiadavky je mať globálneho poskytovateľa tlačových služieb s jednou ústrednou kontaktnou osobou, ktorá riadi služby pre všetky krajiny.

Po dôkladnom prieskume trhu sa preto spoločnosť Borealis obrátila na spoločnosť Canon. Už za osem mesiacov bolo 1 165 zariadení v 17 krajinách nahradených 1 000 zariadení. Táto výmena prebehla hladko pre všetkých zúčastnených používateľov a výsledné riešenie prinieslo spoločnosti Borealis zvýšené zabezpečenie dokumentov a úsporu z hľadiska údržby a podpory vďaka vysokej miere štandardizácie.

Borealis-image1

„Na tomto projekte sú celkovo tri veci, ktoré považujem za výnimočné“, hovorí Jacky Cillenová. „Po prvé, spoločnosť Canon naozaj funguje ako svetový hráč. Po druhé, celkové prevedenie projektu – z hľadiska času, rozpočtu aj miery štandardizácie – prebehlo veľmi hladko. A nakoniec, čo považujem za najdôležitejšie, nepretržitá podpora spoločnosti Canon po dokončení projektu je rovnako kvalitná, ako bola počas jeho realizácie. Máme k dispozícii najlepšiu možnú globálnu podporu, a to je presne to, čo od nášho partnera pre technológie potrebujeme.

„Naším cieľom bol plynulý prechod na štandardizované tlačové prostredie s kompletným sieťovým prepojením. Hlavnou motiváciou pre nás bolo, že sme chceli našim používateľom ponúknuť centralizovanejšiu podporu a znížiť náklady na údržbu aj podporu.“

Jacky Cillen, vedúca tímu pre informačné technológie a systémy (IT&S)