Náš prístup k spravovaným službám tlače

Každá organizácia je iná, preto je v záujme poskytovania spravovaných tlačových služieb kľúčové, aby sme investovali čas do spoznávania vášho podniku a jeho technických požiadaviek.

Vďaka spravovaným tlačovým službám spoločnosti Canon získate výhody v podobe urýchlenia tlačových procesov, zefektívnenia pracovných postupov a zníženia nákladov v najkratšom možnom čase vďaka kombinácii metodológií ITIL® a PRINCE2® v každej z fáz procesu.

Prístup pozostávajúci z piatich krokov

Prieskum

Začneme dôsledným preskúmaním vašej aktuálnej situácie, ktoré nám umožní vniesť trochu svetla do toho, čo a ako v rámci organizácie tlačíte. Podľa toho dokážeme navrhnúť riešenie, ktorým sa zníži plytvanie a vylúčia sa zbytočné kroky, aby ste sa mohli slobodne koncentrovať na svoju obchodnú činnosť.

Návrh

Na základe údajov z fázy objavovania navrhneme riešenie, ktorým sa zníži plytvanie, vylúčia sa zbytočné kroky a ktoré naplní požiadavky vášho podniku. Počas tejto fázy
s vami budeme spolupracovať na vytvorení podrobného plánu a implementácii riešenia – všetci si predsa chceme byť istí, že pre váš podnik a vašich ľudí prinesie len a len pozitíva.

Prechod a implementácia

Tu využijeme svoje skúsenosti, zručnosti a vedomosti, aby sme zabezpečili zavedenie a realizáciu nového riešenia a napomohli dosiahnuť zmenu správania používateľov, čím sa pre vás zabezpečia najlepšie možné výsledky. Navyše prostredníctvom pretrvávajúcej spolupráce s vami zaručíme, aby to tak aj zostalo.

Podpora a správa

Po úspešnom rozbehnutí systému zabezpečujeme, aby všetko fungovalo tak, ako má, a naplnilo vaše potreby teraz aj v budúcnosti. Najdôležitejšou súčasťou ponuky našich spravovaných služieb tlače je správa zariadení, v rámci ktorej preberáme zodpovednosť za správu zariadení na výstup dokumentov tak, aby dosahovali výkonnosť zodpovedajúcu schváleným kľúčovým ukazovateľom výkonnosti a boli v súlade s odsúhlasenými podmienkami licenčných zmlúv. Už sa nebudete musieť starať o tlačiarne, zaznamenávať a hlásiť údaje z meračov či plytvať časom objednávaním spotrebného tovaru. Zároveň poskytujeme technickú podporu zaoberajúcu sa riešením komplikácií, problémov a krízových situácií, ako aj vykonávaním servisných zásahov, ak sa s nami potrebujete spojiť. Všetko bude jednoduchšie – od sprostredkovania až po vykazovanie.

Kontrola

Spravované služby tlače od spoločnosti Canon na rozdiel od niektorých iných riešení spravovaných služieb zahŕňajú aj fázu kontroly, ktorá zabezpečuje dosahovanie ponúkaných výhod aj to, aby bolo poskytované riešenie neustále optimalizované na uspokojovanie budúcich požiadaviek rozrastajúcej sa organizácie. Definujeme prehľadné riadenie zmlúv, ktoré zabezpečuje, aby bolo zrozumiteľne určené, kedy, ako a s kým budeme kontrolovať stav zmluvy na používanie Spravovaných služieb tlače, ako aj formát a obsah týchto pravidelných kontrol.