SLUŽBY

Online služby komunikácie so zákazníkmi

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Zlepšite skúsenosti zákazníkov pomocou cloudových funkcií

Služby komunikácie so zákazníkmi (CCM) online nie sú iba o vylepšovaní tvorby dokumentov. Je to krok smerom ku dosiahnutiu prístupu zameraného na zákazníkov, ktorý šetrí náklady a je plne v súlade s nariadeniami. Pomáhajú tak vylepšiť skúsenosti zákazníkov.

Integrácia riadenia procesov a kanálov môže vytvoriť nový priestor pre obchodnú komunikáciu. Prejdite na plne spravovanú službu hosťovanú v cloude a využite jedinečnú zákaznícku aplikáciu služby komunikácie so zákazníkmi od spoločnosti Canon.

Čo ponúkame

Služba spracovania

Spracovanie je zjednodušené vytvorením komunikácie pripravenej pre požadovaný typ doručenia na základe prijatých dátových súborov zákazníka.

Služba doručenia

Pripravené súbory sú k dispozícii na odovzdanie zákazníkovi na ďalšie spracovanie alebo doručenie jeho klientovi ‒ koncovému používateľovi.

Služba tlače a pošty

Outsourcujte tvorbu a doručovanie tlače a pošty odborným tímom spoločnosti Canon a viac sa sústreďte na svoje hlavné činnosti.

E-mailová služba

Kompletne formátované komunikácie sa posielajú klientom ‒ koncovým používateľom prostredníctvom e-mailu, pričom sa sledujú odmietnuté e-maily a vytvárajú sa o nich hlásenia.

Služba tlače odmietnutých správ

Automaticky zaisťuje, aby sa každá komunikácia dostala k svojmu príjemcovi doručovaním súborov pripravených na tlač v prípade odmietnutia e-mailov alebo zlyhania po niekoľkých pokusoch.

Delivery Methods

Spôsoby doručenia

Kompletné riadenie

Spoločnosť Canon spravuje vaše prijaté údaje, ktoré ďalej spracováva, formátuje do komunikačného výstupu a bezpečne ich ukladá do cloudu.

Kvalifikované zdroje

Naši zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní na spracovanie údajov do personalizovanej, zacielenej komunikácie, ktorá je v súlade s nariadeniami.

Hosťovanie v cloude

Zabezpečený vzdialený prístup poskytuje riešenie CCM bez nákladných licencií alebo interných odborníkov.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Prevezmite obsah

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Viackanálové doručenie

Rozšírte svoje možnosti doručenia a ušetrite náklady na zdroje pomocou platformy služieb komunikácie so zákazníkmi, ktorá je riadená jedným kontaktným bodom – lokálne aj v cloude.

Používajte technológiu na zlepšovanie skúseností zákazníkov pomocou cloudovej platformy na správu.


Nové systémy, ako napríklad komunikačná platforma od spoločnosti Canon, sú nevyhnutné na udržanie existujúcich aj nových zákazníkov.

– Markus Stricker, generálny riaditeľ, MSP

Súvisiace služby a riešenia

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Správa komunikácie so zákazníkmi

Skúmajte nové spôsoby zapojenia zákazníkov pomocou našich riešení pre digitálnu komunikáciu.

Objavte nové spôsoby práce s podnikovými službami spoločnosti Canon.

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM