Zvyšujte efektivitu

[MASTER] Picture_mps-banners_Procurement

Kde vy vidíte tlač, my vidíme zvýšenú produktivitu

Vzhľadom na nestálosť dnešnej ekonomickej situácie sú racionalizácia dodávateľov, znižovanie objednávok a faktúr a celkové znižovanie nákladov kľúčovými výzvami, s ktorými sa stretávate.

Ale zatiaľ, čo väčšina podnikov vidí dôležitosť dokumentov a tlačovej komunikácie, len málo z nich si uvedomuje koľko ich to stojí a kde by mohli byť neefektívni.

Spoločnosť Imagination sa na ne podujala podrobnejšie pozrieť s pomocou spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon. Vďaka prechodu na externú správu svojej tlačovej infraštruktúry znížila plytvanie o 50 % a zredukovala tlačový park o dve tretiny.

Nejde iba o úspory

Pomocou spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon môžete zvýšiť produktivitu, zvýšiť zabezpečenie dokumentov a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

[MASTER] Picture_Imagination„Získali sme v mnohých smeroch. Náklady na tlač výrazne klesli, čo má nemalý vplyv na náš hospodársky výsledok. Máme oveľa menej zariadení, ktoré sú podstatne flexibilnejšie a odolnejšie, a zároveň máme tie správne stroje na tých správnych miestach.“

Imagination, Spojené kráľovstvo

Prečítajte si viac

Čo hovoria naši zákazníci

Rada Východného Lothianu

Imagination

Zákaznícke výzvy

Informačné technológie

Financie