Výhody spravovaných služieb tlače

Tlačené a elektronické dokumenty sú dnes stále integrálnou súčasťou podnikovej komunikácie. Avšak produkcia dokumentov sa na výdavkoch podnikov podieľa významnou mierou a môže predstavovať až 3 % celkových výnosov.

Podľa štúdií* predstavuje len 20 % nákladov na tlač viditeľné náklady. Ak nepoznáte svoje skutočné náklady v tejto oblasti alebo ak nemáte prostriedky ani znalosti na ich kontrolu, pomoc vám môžu poskytnúť spravované služby tlače od spoločnosti Canon.

* All Associates Group, Inc 2012.

Tlačené a elektronické dokumenty sú dnes stále integrálnou súčasťou podnikovej komunikácie. Avšak produkcia dokumentov sa na výdavkoch podnikov podieľa významnou mierou a môže predstavovať až 3 % celkových výnosov.

Podľa štúdií* predstavuje len 20 % nákladov na tlač viditeľné náklady. Ak nepoznáte svoje skutočné náklady v tejto oblasti alebo ak nemáte prostriedky ani znalosti na ich kontrolu, pomoc vám môžu poskytnúť spravované služby tlače od spoločnosti Canon.

* All Associates Group, Inc 2012.

Znížte svoje náklady

Spravované služby tlače od spoločnosti Canon umožňujú presne zistiť, aké sú vaše výdavky na tlač a kde ich vynakladáte. Na základe týchto informácií následne navrhneme riešenie umožňujúce znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Spravované služby tlače od spoločnosti Canon už pomohli zákazníkom znížiť náklady spojené s tlačou až o 60 %. Prostredníctvom pravidelných kontrol zabezpečujeme návratnosť vašich investícií a splnenie krátkodobých aj dlhodobých cieľov.

Zvyšujte produktivitu

Tým, že sa o správu vašich tlačových služieb stará niekto iný, ušetria vaši zamestnanci vzácny čas, vďaka ktorému sa môžu lepšie sústrediť na svoje kľúčové pracovné činnosti. Spravované služby tlače od spoločnosti Canon zároveň zaručujú optimálne využívanie všetkých zariadení a umožňujú zdokonaľovať obchodné procesy, čím zvyšujú produktivitu naprieč celou organizáciou.

Zvýšenie zabezpečenia

Keďže narušenia bezpečnosti môžu poškodiť dobré meno vašej značky a viesť k závažným pokutám, takáto ochrana sa z dlhodobého hľadiska rozhodne vypláca. Audit spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon umožňuje identifikovať potenciálne možnosti zlepšenia zabezpečenia koncových bodov tlače vo vašej infraštruktúre. Implementáciou zdokonalení následne môžeme zabezpečiť ochranu informácií pred osobami, ktoré nemajú oprávnenie na ich prezeranie, ako aj dodržiavanie predpisov.

Skvalitnenie udržateľnosti

Zefektívnením infraštruktúry tlače a podporou pri zmene a monitorovaní postupov súvisiacich s tlačou vám spravované služby tlače spoločnosti Canon pomôžu potlačiť plytvanie, ako aj znížiť spotrebu energie a papiera jednotlivých zariadení. Pravidelné kontroly vášho ekologického vplyvu a naše najnovšie technológie značky Canon vám navyše umožnia dlhodobo znížiť negatívne pôsobenie na životné prostredie.