ONYX Advantage Technické parametre

Zabezpečenie

Vyplýva zo skutočnosti, že budete mať vždy najaktuálnejšie technológie od spoločnosti ONYX


Majte vždy prístup k najnovším výdobytkom

Pocit istoty

Vedomie, že máte prístup k novým ovládačom tlačiarne, novým funkciám produktov a inštruktáži k produktom (všetko v rámci zmluvnej ceny)


Nenechajte sa zaskočiť nečakanými nákladmi a chráňte svoju investíciu

Ekonomický

Produkt je neuveriteľne výhodný v porovnaní s cenou, akú by ste zaplatili pri kúpe samostatných funkcií a služieb


Prístup k inováciám, verziám a vydaniam softvéru spoločnosti ONYX


K dispozícii nové a existujúce ovládače tlačiarne*


Prístup k videám na požiadanie od spoločnosti ONYX obsahujúcim inštruktáž k produktom a podporu pre aplikácie