Najčastejšie otázky týkajúce sa softvéru PosterArtist

Na tejto stránke nájdete podrobný zoznam otázok a odpovedí týkajúcich sa softvéru Poster Artist Lite.

Je k dispozícii pomocná príručka pre softvér PosterArtist?

Softvér PosterArtist obsahuje pomocnú príručku, ktorá poskytuje návody a informácie týkajúce sa všeobecných a pokročilých operácií softvéru PosterArtist. K dispozícii sú aj užitočné funkcie a odpovede na často kladené otázky online. Ak chcete príručku otvoriť, v hornej ponuke softvéru PosterArtist vyberte položky Help (Pomocník) > Manual (Príručka). Prístup k nej možno získať aj kliknutím na tlačidlo PosterArtist Manual (Príručka k softvéru PosterArtist) v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ako zistím, ktorú verziu softvéru PosterArtist vlastním?

Spustite verziu softvéru PosterArtist, ktorú vlastníte, a výberom položiek Help (Pomocník) > About PosterArtist (Informácie o softvéri PosterArtist) z ponuky zobrazte číslo verzie.

Čo je stručný návod na používanie softvéru PosterArtist a ako k nemu získam prístup?

Stručný návod na používanie softvéru PosterArtist sú stručné pokyny na používanie softvéru PosterArtist vo forme jedného súboru PDF. Ak chcete otvoriť stručný návod na používanie, na paneli úloh systému Windows vyberte položky Start (Štart) > Programs (Programy) > Canon PosterArtist > Quick Guide (Stručný návod na používanie).

Čo je sprievodca šablónami softvéru PosterArtist a ako k nemu získam prístup?

Sprievodca šablónami softvéru PosterArtist Template Guide vám umožňuje zobrazovať všetky dostupné šablóny, fotografie, obrázky ClipArt, rámčeky fotografií, textovú grafiku a pozadia v jednom súbore PDF. Ak chcete otvoriť sprievodcu šablónami, na paneli úloh systému Windows vyberte položky Start (Štart) > Programs (Programy) > Canon PosterArtist > Template Guide (Sprievodca šablónami).

Ktoré tlačiarne možno používať so softvérom PosterArtist?

Medzi tlačiarne podporujúce softvér PosterArtist patria nasledujúce modely tlačiarní Canon imagePROGRAF: Canon iPF series, W8400, W6400.

Ktoré operačné systémy podporujú softvér PosterArtist?

Softvér PosterArtist podporujú nasledujúce operačné systémy:


Microsoft Windows XP 32-bitová verzia, Vista, 7, 8, 8.1,10 32-bitová verzia a 64-bitová verzia
Microsoft Windows 7 (32-bitová/64-bitová verzia)
Microsoft Windows Vista (32-bitová/64-bitová verzia)
Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (32-bitová verzia)

Existuje nejaký ďalší odporúčaný hardvér na spustenie softvéru PosterArtist?

Odporúčané prevádzkové prostredie:


Procesor: Intel Core2Duo alebo ekvivalentný, alebo rýchlejší.
Pamäť: minimálne 2 GB (minimálne 1 GB v prípade systému Windows XP).
Miesto na pevnom disku: 1,5 GB (inštalácia), minimálne 20 GB (spustenie tejto aplikácie).
Rozlíšenie monitora: minimálne 1 024 x 768 pixelov, video karta – minimálne 24-bitové farby

Na plagáte som spravil/a chybu. Ako môžem túto vrátiť akciu späť?

Svoju poslednú akciu môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo Undo (Späť) na paneli úloh. Vrátiť späť môžete niekoľko predchádzajúcich akcií. Okrem toho môžete znova zopakovať predchádzajúce vrátené akcie kliknutím na tlačidlo Redo (Znova) na paneli úloh. Zruší sa tým posledná akcia vrátená späť.

Ako môžem tlačiť bez okrajov?

Ak chcete tlačiť bez okrajov, v úlohe Paper Options (Možnosti papiera) začiarknite možnosť Borderless Printing (Bezokrajová tlač). Ak sa šírka rolky papiera líši od šírky plagátu, vyberte možnosť Fit Long Side to Roll Width (Prispôsobiť dlhú stranu šírke rolky) alebo Fit Short Side to Roll Width (Prispôsobiť krátku stranu šírke rolky). Bezokrajová tlač je k dispozícii pri špecifických šírkach roliek a nie je k dispozícii pre voľné hárky.

Ako sa určí požadovaná veľkosť papiera?

Požadovanú veľkosť papiera možno určiť v časti Set Custom Size (Nastaviť vlastnú veľkosť) na paneli nastavení Paper Options (Možnosti papiera).

Ako sa používa funkcia variabilnej tlače?

Ak chcete použiť funkciu variabilnej tlače, pripravte údaje vo formáte Excel (.xls) alebo vo formáte CSV (.csv).


Ak chcete vložiť vytvorené údaje, v kroku 3: Edit (Upraviť), na paneli Variable Data (Variabilné údaje) vyberte možnosť Connect to... (Pripojiť k...) a vyberte príslušný dokument.

Čo je nastavenie okolitého svetla?

Farba a jas okolitého svetla sa líši v závislosti od faktorov prostredia, akým je napríklad poloha (interiér alebo exteriér) alebo svetlo (žiarivka alebo žiarovka). Preto môže každý plagát vyzerať inak v závislosti od toho, kde je vystavený.


Funkcie okolitého svetla vám umožňujú nastaviť farby automaticky v závislosti od prostredia, takže farebné odtiene vytvoreného plagátu budú vyzerať vhodne pri osvetlení použitom na sledovanie.

Čo je PosterArtist QuickCopy?

PosterArtist QuickCopy je aplikácia na tlač zväčšených kópií fotografií a dokumentov získaných prostredníctvom skenera značky Canon. Jednoduchým kliknutím na tlačidlo Copy (Kopírovať) v aplikácii PosterArtist QuickCopy môžete vytvárať plagáty zo zväčšených kópií originálov vložených v skeneri. Je to jednoduché ako kopírovanie. Okrem toho môžete skopírované obrázky upravovať v aplikácii PosterArtist a použiť ich v rámci práve vytváraného plagátu alebo ďalších plagátoch.

Ktoré skenery podporujú aplikáciu PosterArtist QuickCopy?

Aplikácia PosterArtist QuickCopy vyžaduje zariadenia série CanoScan alebo PIXMA MP.


Podrobnosti o názvoch modelov skenerov podporujúcich aplikáciu PosterArtist QuickCopy vám poskytne predajca alebo zákaznícky servis spoločnosti Canon.

Ak vymením počítač alebo pevný disk, budem musieť znova overovať svoju licenciu?

Po výmene počítača alebo pevného disku bude znova potrebné overiť licenciu.


Pred overením licencie v novom zariadení je potrebné vrátiť licenciu zo starého počítača/pevného disku.

Ako vrátim svoju licenciu na softvér PosterArtist?

Na paneli úloh systému Windows vyberte položky Start (Štart) > Programs (Programy) > Canon LMS > License Information Management (Správa licenčných informácií). Vyberte tlačidlo Return (Návrat).

Ak pevný disk môjho počítača zlyhá, môžem licenciu na softvér PosterArtist vrátiť a softvér nainštalovať do nového počítača?

Ak máte pôvodný licenčný kód dodaný na disku CD a môžete potvrdiť svoje údaje, máte možnosť obrátiť sa na dodávateľa produktov spoločnosti Canon, ktorý vám licenciu vráti na účely inštalácie do nového počítača.

Ako odinštalujem softvér PosterArtist?

Na paneli úloh systému Windows vyberte položky Start (Štart) > Programs (Programy) > Canon PosterArtist > Uninstall PosterArtist (Odinštalovať softvér PosterArtist). Postupujte podľa pokynov programu na odinštalovanie.