BUSINESS BYTES

Ako využiť silu informácií

Unlocking the power of information

Autor: David McCandless. David je britský novinár a informačný dizajnér. Je zakladateľom vizuálneho blogu Information is Beautiful (Informácie sú nádherné) a autorom úspešnej knihy s rovnakým názvom.


Používanie informácií na zvyšovanie efektivity práce je dokázaná prax. Slovné spojenie „veľké dáta“ sa stalo v podnikateľskom sektore mantrou, pričom svetovo uznávané spoločnosti sa vrhli na relatívne jednoduchú myšlienku spracovávania a organizácie dát a informácií. Napriek tomuto novému prístupu zameranému na dáta sú informácie aj naďalej až alarmujúco nesprávne spravované. 


Ak sú informácie nesprávne zobrazené, nemusí sa podariť komunikovať zamýšľané posolstvo alebo príbeh. Štandardizovaná vizualizácia podnikateľských dát, napríklad grafy a tabuľky, sa často úplne bez rozmyslu vsúva do výkazov a prezentácií. Stráca sa ich pridaná hodnota a nazdávam sa, že takto môžete výrazne uškodiť aj najcennejším aktívam.


Informácie sú použiteľné len vtedy, ak sú prezentované spôsobom, ktorému osoby prijímajúce rozhodnutia rozumejú a môžu na základe neho konať. Efektívna vizualizácia dát umožňuje firmám identifikovať význam v inak surových a ťažko pochopiteľných číslach. Jednoducho povedané, pomocou správnej interpretácie a prezentácie sa môžu dáta stať vaším najsilnejším nástrojom. A najbližším spojencom.


V úspešnej vizualizácii dát musia informácie stáť samostatne a príbeh podať jasne a zreteľne. Nezabudnite ich uviesť do správneho kontextu. Napríklad výkaz o štvrťročných príjmoch, ktorý je prezentovaný len ako zoznam xx miliárd eur, je cenný len vtedy, ak je prezentovaný v kontexte a na pozadí medziročných zmien, zmien v porovnaní s konkurenciou alebo zmien na trhu. Zároveň je potrebné prezentovať správne dáta. Ak sa budete snažiť prezentovať celkovú situáciu pomocou každého jednotlivého údaja, ku ktorému sa viete dostať, vaša prezentácia bude neúspešná. Vedúci musia mať možnosť rýchleho prístupu k dátam. Nemali by ste ich nechať lúštiť fragmentárne číselné zostavy.


Som pevne presvedčený, že názoné informácie sú prínoné pre akékoľvek podnikanie. Aby mohla byť úspešná každá časť vašej organizácie, informácie je potrebné zdieľať na pracovisku.


Vaše informácie sú zároveň príliš cenné na to, aby sa dostali do rúk osôb, ktoré ich nevedia správne spravovať, pochopiť alebo prezentovať. Informácie, ktoré sú správne prezentované, dokážu priniesť jasnejšiu a ucelenejšiu predstavu ako akákoľvek tabuľka. Žiaden štandardný predvolený stĺpcový graf alebo koláčový diagram nedokáže komunikovať, inšpirovať a motivovať tak, ako informačná grafika so správnym dizajnom.


Spýtajme sa sami seba – ako je možné čo najefektívnejšie komunikovať s príjemcami a zabezpečiť, aby pochopili naše posolstvo?


Nádherné dáta sú vynikajúcim nástrojom bez ohľadu na príjemcu. Množstvo informácií, ktoré máme v dnešnej dobe k dispozícii, môže byť náročné na spracovanie a v tejto veci môžeme dokonca nadobudnúť sklon k lenivosti. Pravdou však je, že ak sú dáta prezentované v stručnom a kontextuálne „atraktívnom“ formáte, dokážeme sa prebiť cez nepotrebný balast a naše posolstvo jasne zviditeľniť.