RF24-105mm F4-7.1 IS STM Lifestyle
alt text goes here

VYUŽITE SPÄTNÝ BONUS NA KOMPATIBILNÉ OBJEKTÍVY*

Akcia na spätný bonus za nákup objektívu sa skončila 1. apríla 2021.

Ak ste si v období do 1. apríla 2021 zakúpili kvalifikačný fotoaparát, stále si môžete uplatniť nárok na spätný bonus zakúpením niektorého z uvedených objektívov.

Sledujte svoju žiadosť

* Platia zmluvné podmienky

Ako si uplatniť nárok na spätný bonus

step01 step01

Krok 1

Zakúpte si kvalifikačný fotoaparát v období do 1. apríla 2021.

Step 02 Step 02

Krok 2

Zakúpte si vybraný objektív počas doby trvania akcie (3 mesiace na objektívy EF a 12 mesiacov na objektívy RF od nákupu fotoaparátu).

Step 04 Step 04

Krok 4

Získajte spätný bonus do 28 dní po schválení vašej žiadosti!

Vybrané fotoaparáty EOS

Vybrané objektívy EF

Doba trvania akcie je 3 mesiace

Vybrané objektívy RF

Doba trvania akcie predĺžená na 12 mesiacov

Uplatnite si nárok až na 3 objektívy RF na fotoaparát

Často kladené otázky

PLATBA:

OTÁZKA: Kedy dostanem vrátenú platbu?

Snažíme sa spracovať bankový prevod do 28 dní od prijatia platnej žiadosti o spätný bonus, ktorá obsahuje potrebné doklady. Po overení vašej žiadosti dostanete e-mail s potvrdením, že nie je potrebná žiadna ďalšia dokumentácia, a vašu žiadosť spracujeme do 28 dní. Stav svojej žiadosti môžete kedykoľvek skontrolovať tu pomocou nášho nástroja na sledovanie žiadostí. Budete potrebovať jedinečné referenčné číslo žiadosti, ktoré nájdete v pravej hornej časti e-mailu s potvrdením o odoslaní žiadosti.

Otázka: Ako viem, či sa vybavovanie mojej žiadosti nespomalilo kvôli nesprávnym alebo chýbajúcim údajom?

Sú dve možnosti: 
  1. Stav svojej žiadosti môžete rýchlo skontrolovať tu po zadaní jej referenčného číslo (nájdete ho v pravej hornej časti e-mailu s potvrdením o odoslaní žiadosti).
  2. Ak potrebujete podrobnejšie informácie alebo nastane problém s vašou žiadosťou, kliknite tu a zadajte svoje osobné prihlasovacie údaje, ktoré sme vám poslali po prijatí žiadosti. 

OTÁZKA: Ako sa platba zobrazí na mojom bankovom účte?

Vyplatenie spätného bonusu realizuje náš poskytovateľ plnenia a platby sú vždy označené ako „Canon“. Skontrolujte svoj bankový účet, či tam nenájdete toto označenie.

OTÁZKA: Prečo mi banka účtuje poplatky za prevod?

Vyplatíme vám presnú sumu spätného bonusu v miestnej mene tak, ako je uvedená v propagácii. Tam, kde je to možné, sa snažíme využiť miestne banky, aby sme sa vyhli poplatkom na strane príjemcu. Spoločnosť Canon však nenesie zodpovednosť za ďalšie poplatky účtované vašou bankou, v prípade ktorých musíte kontaktovať banku.

OTÁZKA: Ako zistím, kedy bola zrealizovaná platba?

Po úspešnom overení žiadosti zaistíme vyplatenie spätného bonusu. Dostanete okrem toho e-mail s informáciami o odoslaní sumy na váš účet. Stav svojej žiadosti môžete rýchlo skontrolovať tu po zadaní jej referenčného čísla.

OTÁZKA: Za svoj produkt som zaplatil kreditnou kartou, prečo nie je možné platbu prijať späť na rovnakú kreditnú kartu?

Vrátenie spätného bonusu od spoločnosti Canon je možné realizovať len bankovým prevodom z našej banky na osobný bankový účet, o ktorom ste nám poskytli údaje počas registrácie.

OTÁZKA: Musím z vrátenej peňazí odviesť daň, alebo si môžem nárokovať preplatenie DPH?

Zodpovednosť za zaplatenie daní, ktoré sú podľa zákona povinné, nesiete výhradne vy. Spoločnosť Canon vám nemôže poskytovať poradenstvo o postupe vrátenia daní. Kontaktujte miestny daňový úrad.


POSTUP VYPLATENIA SPÄTNÉHO BONUSU:

OTÁZKA: Aké formáty je možné použiť na nahratie dokladu o nákupe pri odoslaní žiadosti o spätný bonus? Existujú nejaké obmedzenia veľkosti?

Môžete nahrať iba súbory JPG, TIF a PDF, pričom jednotlivé súbory nemôžu byť väčšie než 4 MB.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete vo videu „Nahrávanie dokumentov“, ktoré nájdete v registračnom formulári propagačnej akcie.
Upozorňujeme, že žiadosť o spätný bonus je možné podať iba online a nie prostredníctvom pošty.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak sa niektoré z mojich registračných údajov od mojej úvodnej registrácie v rámci propagačnej akcie zmenili a potrebujem ich upraviť?

Údaje o svojom bankovom účte môžete aktualizovať kedykoľvek tu pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali na e-mail.
Upozorňujeme, že ak by bude platba spracovaná v najbližších dňoch, mali by ste okamžite kontaktovať oddelenie propagácie predaja na e-mail: cashback@claim-lookup.com alebo telefonicky: +421 250 102 612 a informovať nás o tom.

OTÁZKA: Objednal(a) som si produkt spoločnosti Canon v rámci lehoty uvedenej pre propagačnú akciu, po produkt si však neprídem k predajcovi/nebude mi predajcom doručený do dňa, keď sa akcia skončí – mám stále nárok na túto propagačnú akciu?

Áno. Uschovajte si potvrdenie objednávky, ktoré ste dostali (na ktorom je dátum zodpovedajúci podmienkam akcie), a nahrajte ho spolu s faktúrou pri podávaní žiadosti. Po poslednom oficiálnom dni nákupu máte mesačnú lehotu, počas ktorej nám môžete odoslať potrebné dokumenty.

Otázka: Nevedel(a) som o propagačnej akcii a produkt som kúpil(a) niekoľko týždňov pred uvedenou akciovou lehotou/po nej. Môže spoločnosť Canon urobiť výnimku a povoliť vyplatenie peňazí za moju kúpu?

Žiaľ, propagačnej akcie sa môžete zúčastniť iba v prípade, ak ste si produkt zakúpili v dátumoch stanovených zmluvnými podmienkami akcie.

OTÁZKA: Čo považujete za akceptovateľný doklad o kúpe?

V obchode: Spoločnosť Canon vyžaduje kópiu účtenky, na ktorej je uvedený dátum nákupu, názov produktu a informácie o predajcovi. Online: Spoločnosť Canon vyžaduje kópiu dokladu o predaji (nie potvrdenie objednávky ani dodací list). Na doklade musí byť uvedený dátum nákupu, názov produktu a informácie o predajcovi.

OTÁZKA: Ktoré transakcie/produkty sú vylúčené z tejto akcie?

Výluky zahŕňajú nasledujúce produkty:
1. Produkty, ktoré nie sú súčasťou akcie (tu nájdete úplný zoznam produktov, ktoré sú súčasťou akcie)
2. Produkty zakúpené mimo dátumového rozmedzia akcie alebo mimo územia akcie
3. Použité, repasované alebo obnovené produkty, prípadne produkty, ktoré nie sú originálne alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločností v skupine Canon (napríklad aj paralelné alebo „sivé“ produkty, ktoré sú originálnymi produktmi značky Canon, ale predávajú sa za zvýhodnené cenu na iných trhoch, než na aké sú určené). Kliknutím tu zobrazíte ďalšie informácie.
4. Produkty zakúpené mimo EÚ.
5. Produkty zakúpené od predajcov tretej strany, ako sú Amazon alebo eBay.
Všetky vylúčené produkty sú podrobne uvedené v zmluvných podmienkach.

Otázka: Čo sa v online formulári žiadosti myslí pod pojmom „spôsob platby“?

Pýtame sa, akým spôsobom ste pôvodne zakúpili produkt.

Otázka: Kde sa nachádza sériové číslo produktu?

Ak potrebujete nájsť sériové číslo, prejdite na tento odkaz, kde nájdete informácie o jeho umiestnení na vašom produkte. Sériové číslo si nezamieňajte s číslom EAN/čiarovým kódom. Sériové číslo produktu je uvedené na tele samotného produktu.


RIEŠENIE PROBLÉMOV:

OTÁZKA: Prečo sa nemôžem prihlásiť na zákaznícky portál a sledovať svoju žiadosť?

Môže to byť z viacerých dôvodov: 

  • Používajte prihlasovacie údaje, ktoré sme vám poslali po tom, čo ste nám odoslali svoju žiadosť. Ak ste e-mail nedostali, skúste skontrolovať priečinok s nevyžiadanou poštou. 
  • Pri vyplňovaní prihlasovacích údajov je potrebné rozlišovať malé a veľké písmená, preto sa uistite, že ich píšete správne. 
  • Ak ste zabudli svoje heslo, môžete si ho obnoviť tu.

Otázka: Ktorí predajcovia sa zúčastňujú tejto propagačnej akcie? Kde si môžem kúpiť fotoaparát?

Prejdite na časť Kde zakúpiť.