imaging-for-empowerment

Imaging for Good – Zobrazovanie pre dobré výsledky

Poskytujeme ľuďom, aby využili silu vizuálnych príbehov a vyvolali pozitívne zmeny.

Tvorba príbehov pre
novú generáciu

Ako predstavitelia globálneho zobrazovacieho priemyslu musíme prevziať zodpovednosť za posilňovanie mladej generácie -– pomôcť jej rozvíjať schopnosti, rozdúchať vášeň pre umenie zobrazovania a inšpirovať ju vizuálnou silou príbehov.


Poskytujeme mladým ľuďom vedomosti, vybavenie a platformy, ktoré potrebujú na zdieľanie svojich príbehov so svetom a vytvárame nové príležitosti pre nich samotných, ako aj pre ostatných členov ich komunít.

Najnovšie príbehy

Posilňovanie a podpora mladých ľudí

Sila obrazu dokáže byť nesmierne účinná. Dáva vám možnosť spojiť sa s publikom a preniesť ľudí do vášho sveta. Pozrite si nasledujúce videá a zistite viac o Programe pre mladých ľudí, ktorý poskytuje mladým ľuďom možnosť vizuálne sa vyjadriť k Cieľom udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov (SDG) aj iniciatíve Miraisha, ktorej cieľom je prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie mladých ľudí v Afrike podporiť vytváranie pracovných miest v sektore profesionálnej fotografie a v tlačiarenskom sektore.

young-people-programme

Galéria fotografií programu Imaging for Good – Zobrazovanie pre dobré výsledky

Prezrite si niekoľko silných fotografií nasnímaných počas medzinárodných workshopov spoločnosti Canon.

Zobrazenie snímok

Kalendár udalostí

Podujatia organizované spoločnosťou Canon podnecujú ľudí z celého sveta vytvárať a podeliť sa o svoje príbehy, aby pomohli zlepšiť svoj život a život vo svojich komunitách.

Sme partnerom popredných svetových programov pre fotoreportérov, ktoré spájajú a oslavujú dôležité príbehy spoločne s tými, ktorí sú za ich vypovedanie zodpovední – v súlade s našim cieľom formovať a inšpirovať fotoreportérov zajtrajška.

canon-pro-visa

Visa pour l’image

Spoločnosť Canon už viac ako 20 rokov podporuje jeden z popredných festivalov novinárskej fotografie, Visa pour l’image. Študentom médií z celej Európy poskytujeme týždňové vzdelávacie školenia a pomáhame im tak vypovedať príbehy o čomkoľvek – od konfliktov a prírody až po ľudí a životné prostredie.

Prečítajte si viac

opening-world-press-photo

World Press Photo

Spoločnosť Canon podporuje neziskovú organizáciu World Press Photo už 26 rokov. Počas 25 rokov tohto obdobia sme sponzorovali každoročnú súťaž Joop Swart Masterclass, ktorej cieľom je odhaliť talentovaných tvorcov vizuálnych príbehov. Jednotlivcom, ktorí dokážu prerozprávať tie najsilnejšie príbehy volajúce po zmene, navyše ponúkame príležitosti stať sa jednoročným ambasádorom našej spoločnosti.

Prečítajte si viac