Warranty_Page_Image

Európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia produkty série WG značky Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto produkty série WG boli zakúpené.
Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.
Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese. 


V ponuke sú tieto služby: 

• záručný servis U vás

Na produkty série WG značky Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt série WG je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).
Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv.
Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na produkty série WG neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.


Kontaktné informácieV tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce európsku záruku spoločnosti Canon na produkty série WG. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení zmluvných podmienok európskej záruky spoločnosti Canon na produkty série WG.

Nižšie sú uvedené kontaktné údaje pre jednotlivé krajiny.

Krajina Kontaktné údaje technickej podpory Obmedzenia služby U vás
Rakúsko +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
None (Žiadne)
Belgicko +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holandčina)
Canon Belgium (francúzština)
None (Žiadne)
Bulharsko Cantek
0700 42 555
callcenter@cantek.bg
www.cantek.bg
None (Žiadne)
Kintech Ltd
+359 2 961 72 77
office@kintech.bg
www.kintech.bg
None (Žiadne)
Chorvátsko KOPITEHNA d.o.o.
+385 (0)42 200 400
info@kopitehna.hr
www.kopitehna.hr
None (Žiadne)
PROPRINT d.o.o.
+385 (0)1 55 65 800
info@proprint.hr
www.proprint.hr
None (Žiadne)
OGANJ d.o.o.
+385(0)13098 111
info@oganj.hr
www.oganj.hr
None (Žiadne)
Tehnicar Copyservis
+385(0)13820 333
copyservis@copyservis.hr
www.copyservis.hr
None (Žiadne)
Cyprus Multitech
(+357) 22 711300
info@multitech.com.cy
www.multitech.com.cy
None (Žiadne)
Česká republika +420 296 335 619

Canon Czech
None (Žiadne)
Dánsko +45 70 20 55 15

Canon Denmark
Iba pevnina Dánska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
Estónsko +372 630 0530
overall@overall.ee
Overall
None (Žiadne)
Fínsko +358 (020) 366 466
(Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)

Canon Finland
Iba pevnina Fínska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
Francúzsko +33 (0)1 70 48 05 00

Canon France
Iba pevnina Francúzska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
Nemecko 069 2999 3680

Canon Germany
Iba pevnina Nemecka (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
Grécko Intersys SA
+30 210 9554 007
intersys@intersys.gr
www.intersys.gr
None (Žiadne)
Eurosupplies
+30 210 6037 990
service@eurosupplies.gr
www.eurosupplies.com.gr
None (Žiadne)
Digimark
+30 210 2518 666
sales@digimark.gr
www.digimark.gr
Dostupné iba v Aténach
Maďarsko +36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary
None (Žiadne)
Island +354 569 77 60

Origo
None (Žiadne)
Írsko +353 16 990 990

Canon Ireland
Iba pevnina Írska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
Taliansko +39 02 3859 2000

Canon Italy
None (Žiadne)
Lotyšsko +371 67 20 40 80

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
None (Žiadne)
Litva +370 5 239 5510

Orgsis
None (Žiadne)
Luxembursko +352 27 302 054

Canon Luxembourg
None (Žiadne)
Malta Avantech
(356)21488800
service@avantech.com.mt
https://www.avantech.com.mt/
None (Žiadne)
Nórsko +47 23 50 01 43

Canon Norway
Iba pevnina Nórska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
Poľsko +48 22 583 4307

Canon Poland
Iba pevnina Poľska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
Portugalsko +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Iba pevnina Portugalska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
Rumunsko Sama Consul
+40 21 2423094
service@sama.ro
www.sama.ro
None (Žiadne)
Slovensko +421 (0)250 102 612

Canon Slovakia
None (Žiadne)
Slovinsko BIROTEHNA d.o.o.
01 585 37 77
info@birotehna.si
www.birotehna.si
None (Žiadne)
Španielsko +34 91 375 45 55

Canon Spain
None (Žiadne)
Švédsko +46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden
Iba pevnina Švédska (vrátane Gotlandu a ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
Švajčiarsko +41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francúzština)
Canon Switzerland (nemčina)
None (Žiadne)
Holandsko +31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands
Iba pevnina Holandska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
UK +44 (0)207 660 0186

Canon UK
Iba pevnina Spojeného kráľovstva (vrátane ostrovov s mostovým spojením).

Možno budete potrebovať aj...

Feedback