Warranty_Page_Image

Európska záruka spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané PTZ kamery

 

Často kladené otázkyOtázka: Aká záruka sa vzťahuje na diaľkovo ovládané PTZ produkty Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na diaľkovo ovládané PTZ produkty zakúpené v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko. Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.

Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe?

Odpoveď: V európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje táto záruka na diaľkovo ovládané PTZ produkty, býva ku každému produktu v balení priložený záručný list o európskej záruke na diaľkovo ovládané PTZ produkty. Vzor záručného listu si môžete pozrieť v nasledujúcom príklade:

 

Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskej záruky vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ produkty nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ produkty, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu.

Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ produkty?

Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ produkty, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného diaľkovo ovládaného PTZ produktu. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).

Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskej záruky spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané PTZ produkty?

Odpoveď: Vo všeobecnosti je záručná lehota pre produkty diaľkovo ovládané PTZ produkty Canon 1 rok.

Otázka: Ak si kúpim diaľkovo ovládaný PTZ produkt značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na diaľkovo ovládané PTZ produkty, bude sa na môj diaľkovo ovládaný PTZ produkt stále vzťahovať európska záruka na diaľkovo ovládané PTZ produkty, ak som obyvateľom členskej krajiny európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ produkty?

Odpoveď: Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce koncový zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback