LEGRIA – Podpora

LEGRIA Range Image

Prevezmite ovládače, softvér, firmvér a príručky a získajte prístup k zdrojom technickej podpory a riešeniu problémov online

Nižšie vyberte svoju videokameru LEGRIA a získajte prístup k najnovším súborom na prevzatie vrátane softvéru, príručiek, ovládačov alebo firmvéru. Taktiež môžete zobraziť najčastejšie otázky a dôležité oznamy ohľadom vášho produktu z radu LEGRIA.

Na pohyb medzi rôznymi druhmi obsahu na stránke produktu použite karty.

Feedback