Príručka k nastaveniu služby Google Cloud Print na tlačiarni PIXMA MX924

Požiadavky tlače prostredníctvom služby Google Cloud Print

 1. Na registráciu tlačiarne v službe Google Cloud Print a dokončenie tohto postupu budete potrebovať aktívny účet Google, ako aj používateľské meno a heslo k nemu. Ak nemáte aktívny účet Google, navštívte stránku registrácie účtu Google a podľa pokynov na obrazovke si účet vytvorte.

 2. Aby ste mohli využívať službu Google Cloud Print, vaša tlačiareň musí byť pripojená k internetu. Ak potrebujete pri nastavovaní tohto pripojenia pomoc, prečítajte si časť Príručka k nastaveniu bezdrôtového pripojenia tlačiarní PIXMA MX924.

Vyberte si jednu z kariet „Registrácia vašej tlačiarne“ alebo „Zrušenie registrácie vašej tlačiarne“ nachádzajúce sa pod pokynmi týkajúcimi sa uskutočnenia oboch procesov.

Registrácia vašej tlačiarne

Pri registrácii tlačiarne do služby Google Cloud Print postupujte podľa nižšie uvedených pokynov

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Stlačte tlačidlo [Menu/Ponuka]

 3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Web Service/Webová služba] a stlačte tlačidlo [OK].

 4. Keď sa zobrazí obrazovka [Web service setup/Nastavenie webovej služby], stlačte tlačidlo [OK].

 5. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Cloud settings/Nastavenia cloudu] a stlačte tlačidlo [OK].

 6. Vyberte položku [Google Cloud Print Setup/Nastavenie služby Google Cloud Print] a stlačte tlačidlo [OK].

 7. Vyberte položku [Register with Google Cloud Print/Zaregistrovať v službe Google Cloud Print] a stlačte tlačidlo [OK].

 8. Keď sa zobrazí obrazovka [Register this printer with Google Cloud Print?/Zaregistrovať túto tlačiareň v službe Google Cloud Print?], vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [OK].

 9. Vyberte preferovaný jazyk zobrazenia nastavení tlače služby Google Cloud Print a stlačte tlačidlo [OK].

 10. Stlačením tlačidla [OK] vytlačíte stránku overenia. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Ak sa vytlačila, vyberte položku [<Yes>] a stlačte tlačidlo [OK], ak nie, vyberte položku [<No>] a vytlačte stránku znova.

 11. Na vytlačenej stránke overenia bude uvedená jedinečná adresa URL pre vašu tlačiareň na mieste zvýraznenom nižšie. Zadajte túto adresu URL do panela s adresou vášho webového prehľadávača. Poprípade môžete naskenovať QR kód pomocou aplikácie na čítanie QR kódov vo vašom inteligentnom telefóne.
   

 12. Aby ste mohli tlačiareň zaregistrovať do služby Google Cloud Print, budete vyzvaní na prihlásenie do vášho konta Google pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla Google. Tento krok je potrebné vykonať do 14 minút. Ak to nestihnete do 14 minút, kroky 1 až 10 budete musieť zopakovať.
   

 13. Po zaregistrovaní tlačiarne na serveri Google sa na jej obrazovke zobrazí nasledujúce hlásenie: [Registration with Google Cloud Print completed/Registrácia v službe Google Cloud Print sa dokončila.
  [Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  &lt;Your email address&gt;@gmail.com
  [Printer Name/Názov tlačiarne]
  Canon MXxxx series_xxxxxx]


  Stlačením tlačidla [OK] registráciu dokončite.

 14. Stlačením tlačidla [Menu/Ponuka]  sa vrátite na domovskú obrazovku.
Týmto sa postup registrácie dokončí. Odteraz by mala fungovať tlač z tlačiarne PIXMA MX924 prostredníctvom služby Google Cloud Print. Ak sa pri pokuse o nastavenie služby Google Cloud Print stále vyskytujú problémy, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Zrušenie registrácie vašej tlačiarne

Ak už svoju tlačiareň nechcete používať so službou Google Cloud Print, registráciu môžete zrušiť postupovaním podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Stlačte tlačidlo [Menu/Ponuka] .

 3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Web Service/Webová služba] a stlačte tlačidlo [OK].

 4. Keď sa zobrazí obrazovka [Web service setup/Nastavenie webovej služby], stlačte tlačidlo [OK].

 5. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Cloud settings/Nastavenia cloudu] a stlačte tlačidlo [OK].

 6. Vyberte položku [Google Cloud Print Setup/Nastavenie služby Google Cloud Print] a stlačte tlačidlo [OK].

 7. Vyberte položku [Delete from Google Cloud Print/Vymazať zo služby Google Cloud Print] a stlačte tlačidlo [OK].

 8. Keď sa zobrazí obrazovka [Unregister from Google Cloud Print?/Zrušiť registráciu v službe Google Cloud Print?], vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [OK].

 9. Keď sa zobrazí obrazovka [Unregistered from Google Cloud Print/Registrácia v službe Google Cloud Print zrušená], stlačte tlačidlo [OK].

 10. Stlačením tlačidla [Menu/Ponuka]  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Registrácia vašej tlačiarne PIXMA MX924 v službe Google Cloud Print by mala byť zrušená.
Ak sa pri zrušení registrácie v službe Google Cloud Print vyskytol problém, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback