Príručka k nastaveniu služby Google Cloud Print na tlačiarni PIXMA MX535

Požiadavky tlače prostredníctvom služby Google Cloud Print

 1. Na registráciu tlačiarne v službe Google Cloud Print a dokončenie tohto postupu budete potrebovať aktívny účet Google, ako aj používateľské meno a heslo k nemu. Ak nemáte aktívny účet Google, navštívte stránku registrácie účtu Google a podľa pokynov na obrazovke si účet vytvorte.

 2. Aby ste mohli využívať službu Google Cloud Print, vaša tlačiareň musí byť pripojená k internetu. Ak potrebujete pri nastavovaní tohto pripojenia pomoc, prečítajte si časť Príručka k nastaveniu bezdrôtového pripojenia tlačiarní PIXMA MX535.

Registrácia vašej tlačiarne

Pri registrácii tlačiarne do služby Google Cloud Print postupujte podľa nižšie uvedených pokynov

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Stlačte tlačidlo [Setup/Nastaviť] 

 3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavenie webovej služby] a stlačte tlačidlo [OK].

 4. Keď sa zobrazí obrazovka [Connection Setup/Nastavenie pripojenia], stlačte tlačidlo [OK].

 5. Keď sa zobrazí obrazovka [Google Cloud Print/Služba Google Cloud Print], stlačte tlačidlo [OK].

 6. Vyberte položku [Register w/ service/Zaregistrovať do služby] a stlačte tlačidlo [OK].

 7. Keď sa zobrazí položka [Register?/Zaregistrovať?], vyberte možnosť [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [OK].

 8. Vyberte preferovaný jazyk zobrazenia nastavení tlače služby Google Cloud Print a stlačte tlačidlo [OK].

 9. Stlačením tlačidla [OK] pri zobrazení položky [Print auth URL/Vytlačiť adresu URL overenia] vytlačíte stránku overenia.
  Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Ak sa vytlačila, vyberte položku [<Yes>] a stlačte tlačidlo [OK], ak nie, vyberte položku [<No>] a vytlačte stránku overenia znova.
   
 10. Na vytlačenej stránke overenia bude uvedená jedinečná adresa URL pre vašu tlačiareň na mieste zvýraznenom nižšie. Zadajte túto adresu URL do panela s adresou vášho webového prehľadávača. Poprípade môžete naskenovať QR kód pomocou aplikácie na čítanie QR kódov vo vašom inteligentnom telefóne.


 11. Aby ste mohli tlačiareň zaregistrovať do služby Google Cloud Print, budete vyzvaní na prihlásenie do vášho konta Google pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla Google. Tento krok je potrebné vykonať do 14 minút. Ak to nestihnete do 14 minút, kroky 1 až 10 budete musieť zopakovať.


 12. Po zaregistrovaní tlačiarne na serveri Google sa na jej obrazovke zobrazí nasledujúce hlásenie: [Registration with Google Cloud Print completed/Registrácia v službe Google Cloud Print sa dokončila.
  [Registration with Google Cloud Print completed.]

 13. Stlačením tlačidla [OK] registráciu dokončite.

Týmto sa postup registrácie dokončí. Odteraz by mala fungovať tlač z tlačiarne PIXMA MX535 prostredníctvom služby Google Cloud Print. Ak sa pri pokuse o nastavenie služby Google Cloud Print stále vyskytujú problémy, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Zrušenie registrácie vašej tlačiarne

Ak už svoju tlačiareň nechcete používať so službou Google Cloud Print, registráciu môžete zrušiť postupovaním podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, ktorá má prístup k internetu.

 2. Stlačte tlačidlo [Setup/Nastaviť] 

 3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavenie webovej služby] a stlačte tlačidlo [OK].

 4. Keď sa zobrazí obrazovka [Connection Setup/Nastavenie pripojenia], stlačte tlačidlo [OK].

 5. Keď sa zobrazí obrazovka [Google Cloud Print/Služba Google Cloud Print], stlačte tlačidlo [OK].

 6. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Service/Služba] a stlačte tlačidlo [OK].

 7. Keď sa zobrazí položka [OK to delete?/Naozaj vymazať?], vyberte možnosť [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [OK].

 8. Keď sa zobrazí obrazovka [Unregistered/Registrácia zrušená], stlačte tlačidlo [OK].

Registrácia vašej tlačiarne PIXMA MX535 v službe Google Cloud Print by mala byť zrušená.
Ak sa pri zrušení registrácie v službe Google Cloud Print vyskytol problém, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback