Záruka na sieťové kamery Canon – informácie

Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).

Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

  • • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná doba, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením produktu ľubovoľnému autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre sieťové kamery Canon.

Bezplatné záručné služby je možné získať len po predložení pôvodnej faktúry, pokladničného dokladu alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré boli vydané koncovému používateľovi. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zamietnuť záručné služby, ak tieto informácie nie sú úplné alebo ak boli po nákupe produktu odstránené alebo zmenené koncovým používateľom.

Záruka na sieťové kamery Canon – prehľad často kladených otázok


Otázka: Aká záruka sa vzťahuje na sieťové kamery Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon.

Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

  • • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka

Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.


Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu alebo výmenu sieťovej kamery?

Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu alebo výmenu u zákazníka na základe záruky na sieťové kamery, je potrebné, aby ste (vy alebo systémový integrátor) vždy poskytli spoločnosti Canon pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu.


Otázka: Môj produkt je krytý zárukou vrátenia produktu na opravu. Kam ho mám poslať, keď bude chybný?

Odpoveď: Ak sa na váš produkt vzťahuje 1-ročná alebo 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu a chcete si uplatniť nárok na záručnú opravu, produkt bude potrebné poslať autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb spoločnosti Canon a poskytnúť potvrdenie o nákupe.


Otázka: Kto môže iniciovať proces výmeny sieťovej kamery u zákazníka v rámci záruky?

Odpoveď: O poskytnutie služby môže požiadať zákazník alebo jeho systémový integrátor v prípade zistenia poruchy produktu. Náhradný produkt bude zaslaný po diagnostikovaní chybného produktu (v súlade s úplným znením zmluvných podmienok).


Otázka: Na koho sa môžem obrátiť, ak chcem iniciovať výmenu sieťovej kamery u zákazníka v rámci záruky, ak sa v mojom produkte vyskytne chyba?

Odpoveď: Zákazníci alebo ich systémoví integrátori sa musia obrátiť na príslušnú miestnu technickú podporu (prepojenie na kartu Kontakty). Podporu prvej úrovne poskytuje spoločnosť AXIS Communications, ktorá zhromažďuje všetky relevantné informácie (t. j. podrobnosti o chybe) a vykonáva vyšetrovanie možnej príčiny na prvej úrovni. Ak chyba pretrváva, spoločnosť AXIS Communications zabezpečí, aby zákazníka alebo systémového integrátora v rámci podpory druhej úrovne kontaktovala služba podpory spoločnosti Canon. Ak spoločnosť Canon potvrdí diagnózu chyby a vyžaduje sa výmena produktu, poskytne produkt na rovnakej (alebo vyššej) kvalitatívnej úrovni.


Otázka: Koľko potrvá doručenie náhradného produktu?

Odpoveď: Všade tam, kde je to možné, bude náhradný produkt doručený deň po potvrdení výmeny ako potrebnej, ak sa takáto diagnóza chyby uskutoční pred 11:00, a dva dni po potvrdení, ak je takáto diagnóza chyby potvrdená po 11:00, cez víkend alebo počas verejného sviatku.


Otázka: Kam bude náhradný produkt doručený?

Odpoveď: Náhradné produkty je možné doručiť systémovému integrátorovi alebo priamo zákazníkovi (ak má zákazník dostatočné technické znalosti na vykonanie inštalácie).


Otázka: Čo sa stane po prijatí náhradného produktu?

Odpoveď: Systémový integrátor alebo zákazník je po prijatí náhradného produktu povinný zabezpečiť vrátenie chybného produktu spoločnosti Canon. Na vrátenie chybného produktu budú poskytnuté prepravné štítky. Je potrebné obrátiť sa na príslušnú prepravnú spoločnosť a zaručiť čo najskoršie vyzdvihnutie chybného produktu do 5 dní. Za bežných podmienok tieto náklady na doručenie uhradí spoločnosť Canon.


Otázka: Kto zodpovedá za odstránenie chybnej sieťovej kamery a inštaláciu náhradného produktu?

Odpoveď: Spoločnosť Canon nebude niesť zodpovednosť za odstránenie pôvodného produktu ani inštaláciu náhradného produktu. Za tie zodpovedá zákazník alebo jeho systémový integrátor.

Možno budete potrebovať aj...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Register your product

Canon ID

Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon ID

Locate A Repair Centre

Opraviť

Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy