Záruka na sieťové kamery Canon – informácie

Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).

Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

  • • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná doba, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením produktu ľubovoľnému autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre sieťové kamery Canon.

Bezplatné záručné služby je možné získať len po predložení pôvodnej faktúry, pokladničného dokladu alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré boli vydané koncovému používateľovi. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zamietnuť záručné služby, ak tieto informácie nie sú úplné alebo ak boli po nákupe produktu odstránené alebo zmenené koncovým používateľom.

Oprávnené krajiny pre 3-ročnú záruku na sieťové kamery Canon

3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu alebo 3-ročná záruka výmeny u zákazníka je k dispozícii v nasledujúcich krajinách EHP.

Rakúsko
Belgicko
Česká republika
Dánsko Estónsko*
FínskoFrancúzskoNemeckoMaďarskoÍrsko
TalianskoLotyšsko*Litva*LuxemburskoHolandsko
NórskoPoľskoPortugalskoŠvajčiarskoSlovensko
ŠpanielskoŠvédskoUKModely oprávňujúce na poskytnutie 3-ročnej záruky vrátenia sieťovej kamery Canon na opravu

3-ročná záruka vrátenia sieťovej kamery Canon na opravu sa vzťahuje na nasledujúce modely:

VB-C300
VB-C500D
VB-C500VD


Modely oprávňujúce na poskytnutie 3-ročnej záruky výmeny sieťovej kamery Canon u zákazníka

3-ročná záruka výmeny sieťovej kamery Canon u zákazníka sa vzťahuje na nasledujúce modely:

Séria VB-C:

VB-C60
VB-C60B

Séria VB-H:
VB-H41VB-H41B
VB-H43VB-H43B
VB-H610DVB-H610VE
VB-H630DVB-H630VE
VB-H651VVB-H651VE
VB-H652LVEVB-H710F
VB-H730FVB-H751LE
VB-H760VEVB-H761LVE

Séria VB-M:
VB-M40
VB-M40B
VB-M42
VB-M42B
VB-M50B
VB-M600D
VB-M600VE
VB-M620D
VB-M620VE
VB-M640V
VB-M640VEVB-M641V
VB-M641VEVB-M700F
VB-M720FVB-M740E
VB-M741LE

Séria VB-R:
VB-R10VEVB-R11
VB-R11VE
VB-R12VE
VB-R13
VB-R13VE

Séria VB-S:
VB-S30D
VB-S31D
VB-S800D
VB-S805D
VB-S900F
VB-S905F

DÔLEŽITÉ:
Vo všetkých ostatných krajinách EHP, ktoré nie sú uvedené vyššie, sa záruka na sieťovú kameru Canon poskytuje formou vrátenia produktu na opravu.

Možno budete potrebovať aj...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Register your product

Canon ID

Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon ID

Locate A Repair Centre

Opraviť

Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy