Záruka na sieťové kamery Canon – informácie

Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).

Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

  • • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
  • • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná doba, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením produktu ľubovoľnému autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre sieťové kamery Canon.

Bezplatné záručné služby je možné získať len po predložení pôvodnej faktúry, pokladničného dokladu alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré boli vydané koncovému používateľovi. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zamietnuť záručné služby, ak tieto informácie nie sú úplné alebo ak boli po nákupe produktu odstránené alebo zmenené koncovým používateľom.

Záruka na sieťové kamery Canon – kontaktné údaje

V tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce záruku na sieťovú kameru Canon. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení zmluvných podmienok záruky na sieťovú kameru Canon.

Nižšie nájdete kontaktné informácie pre jednotlivé krajiny a poskytovanú úroveň servisu. 

Upozorňujeme, že v krajinách, kde je k dispozícii služba výmeny u zákazníka, sa služba poskytuje iba pre oprávnené produkty.

Krajina Kontaktné údaje technickej podpory Dostupný záručný servis na sieťové kamery Canon
Rakúsko AXIS Austria Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Belgicko

AXIS Belgium (holandčina)
AXIS Belgium (francúzština)

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Bulharsko
AXIS Bulgaria
Vrátenie produktu na opravu
Cyprus
AXIS Cyprus
Vrátenie produktu na opravu
Česká republika

Axis Czech

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Dánsko

AXIS Denmark

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Estónsko
AXIS Estonia
Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Fínsko

AXIS Finland

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Francúzsko

AXIS France

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Nemecko

AXIS Germany

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Grécko
AXIS Greece
Vrátenie produktu na opravu
Maďarsko

AXIS Hungary

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Island
AXIS Iceland
Vrátenie produktu na opravu
Írsko

AXIS Ireland

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Taliansko

AXIS Italy

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Lotyšsko
AXIS Latvia
Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Litva
AXIS Lithuania
Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Luxembursko AXIS Luxembourg Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Malta
AXIS Malta Vrátenie produktu na opravu
Nórsko

AXIS Norway

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Poľsko

AXIS Poland

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Portugalsko

AXIS Portugal

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Rumunsko
AXIS Romania Vrátenie produktu na opravu
Slovensko

AXIS Slovakia

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Slovinsko AXIS Slovenia Vrátenie produktu na opravu
Španielsko

AXIS Spain

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Švédsko

AXIS Sweden

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka
Švajčiarsko

AXIS Switzerland (francúzština)
AXIS Switzerland (nemčina)
AXIS Switzerland (taliančina)


Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka    
Holandsko

AXIS Netherlands

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka  
UK

AXIS UK

Vrátenie produktu na opravu/výmena u zákazníka

Možno budete potrebovať aj...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Register your product

Canon ID

Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon ID

Locate A Repair Centre

Opraviť

Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy