Hero Image

Ako vám môžeme pomôcť?

Ak hľadáte pomoc pri niektorej z nižšie uvedených tém, máme užitočné informácie, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť váš problém. Bližšie informácie získate po výbere príslušnej témy.

Zabezpečenie opravy

Informácie týkajúce sa opravy, ako je napr. vyhľadanie servisného strediska a užitočné často kladené otázky, nájdete na našej príslušnej stránke venovanej problematike opráv.

Ak to váš problém nevyriešilo, kliknite tu a kontaktujte nás.


Chybové kódy

Zadajte názov produktu a prejdite na kartu s chybovými kódmi

Chybové kódy pre zariadenie PIXMA

Chybové kódy pre fotoaparát EOS

Ak to váš problém nevyriešilo, kliknite tu a kontaktujte nás


Príručky k bezdrôtovému pripojeniu tlačiarní PIXMA

Podrobnú pomoc pri nastavovaní produktu z radu PIXMA nájdete v našej príručke k nastaveniu bezdrôtového pripojenia.

Ak to váš problém nevyriešilo, kliknite tu a kontaktujte nás


Obsah na prevzatie

Ak chcete prevziať ovládače, softvér, príručky a chcete získať prístup k obsahu, akým sú aplikácie, firmvér, často kladené otázky a chybové kódy, navštívte našu lokalitu podpory.

Po zadaní názvu produktu prechádzajte medzi rôznymi druhmi obsahu pomocou kariet.

Ak to váš problém nevyriešilo, kliknite tu a kontaktujte nás


Iné témy

Ak máte otázku týkajúcu sa niečoho iného, kliknite tu a kontaktujte nás.


Feedback