Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Skenery imageFORMULA

Sériové číslo skeneru imageFORMULA je dlhé 8 znakov a pozostáva z 2 písmen nasledovaných 6 číslicami, napr. XX000000. Je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej alebo spodnej strane skenera.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie:


Možno budete potrebovať aj...

Feedback