Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

i-SENSYS

Štruktúra sériového čísla zariadenia i-SENSYS sa líši v závislosti od typu modelu, ako je vysvetlené nižšie:

– Ak zariadenie poskytuje iba tlač, sériové číslo bude dlhé 10 znakov a bude pozostávať zo 4 písmen a 6 číslic, napr. XXXX-000000.

– Ak zariadenie poskytuje tlač a kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie, sériové číslo bude dlhé 8 znakov a bude pozostávať z 3 písmen a 5 číslic, napr. XXX-00000.

Sériové číslo je vždy vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia alebo v prípade niektorých modelov vo vnútri zariadenia.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie:Možno budete potrebovať aj...

Feedback