Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

imagePROGRAF

Štruktúra sériového čísla zariadenia imagePROGRAF sa líši v závislosti od typu produktovej série. Vybraním jednej z nižšie uvedených produktových sérií nájdete podrobné informácie o štruktúre a umiestení sériového čísla vášho produktu.

 


Séria imagePROGRAF iPF

Sériové číslo zariadenia imagePROGRAF iPF je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.

Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

Použitie ponuky:

Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Stlačte tlačidlo [Menu/Ponuka].

2. Na obrazovke „Tab Selection“ (Výber karty) položky „Control Panel“ (Ovládací panel) stlačte šípku doľava alebo doprava a vyberte kartu [Settings/Adj./Nastavenia/Úpr.]

3. Vyberte možnosť [Printer Info/Informácie o tlačiarni] a stlačte tlačidlo [OK].

4. Vyberte možnosť [System Info/Informácie o systéme] a stlačte tlačidlo [OK].

5. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Umiestnenie na zariadení:

Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia. 


Séria imagePROGRAF PRO

Sériové číslo tlačiarne imagePROGRAF PRO je sekvenciou 9 alfanumerických znakov.

Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  • Používanie ponuky:

Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Potiahnite prstom po ovládacom paneli.

2. Vyberte položku [Printer Information/Informácie o tlačiarni]

3. Vyberte položku [System information/Informácie o systéme]

4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Umiestnenie na zariadení:

Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia. 


Séria imagePROGRAF TX

Sériové číslo tlačiarne imagePROGRAF TX je sekvenciou 9 alfanumerických znakov.

Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  • Používanie ponuky:

Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Potiahnite prstom po ovládacom paneli.

2. Vyberte položku [Printer Information/Informácie o tlačiarni]

3. Vyberte položku [System information/Informácie o systéme]

4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Umiestnenie na zariadení:

Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia. 


Séria imagePROGRAF TM

Sériové číslo série imagePROGRAF TM sa skladá z 9 alfanumerických znakov.

Na tlačiarni sa nachádzajú 2 umiestnenia, na ktorých môžete nájsť sériové číslo. Buď sa nachádza na ponuke ovládacieho panela tlačiarne, alebo na štítku umiestnenom na zadnej strane tlačiarne. Pokyny na prístup k ovládaciemu panelu tlačiarne a prečítanie štítku na zadnej strane tlačiarne sú nižšie.


Prístup k ovládaciemu panelu tlačiarne

1. Na obrazovke HOME (DOMOV) ťuknite na ikonu „Gear icon“ (Setup) (Ikona ozubeného kolesa (Nastavenie)).


2. Ťuknite na položku [Printer Information/Informácie o tlačiarni]


3. Ťuknite na položku [System information/Informácie o systéme]


4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.Prečítanie štítku na zadnej strane tlačiarne na získanie sériového čísla

  • Umiestnenie na zariadení:

Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia.

Karta s obrázkami

Možno budete potrebovať aj...

Feedback