Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

imagePRESS

Sériové číslo zariadenia imagePRESS je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.
Sériové číslo môžete nájsť použitím tlačidla [123] alebo vytlačené na štítku zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

Použitie tlačidla [123]:

Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo [123], ktoré je zvýraznené na obrázku nižšie.

2. V závislosti od typu zariadenia, sériové číslo bude zobrazené na prvej obrazovke

alebo sa zobrazí po výbere možnosti [Check Device Configuration/Kontrola konfigurácie zariadenia] a kliknutí na tlačidlo [OK].


Umiestnenie na zariadení:

Sériové číslo nájdete vytlačené na štítku na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback