Kofax eCopy PDF Pro Office 6

Jednoduché a inovatívne riešenie na vytváranie, konverziu, úpravu a zabezpečenie súborov PDF s možnosťami redigovania pomáhajúcimi pri zaistení súladu s nariadením GDPR
Požiadať o informácie

Canon Kofax eCopy PDF Pro Office 6

Softvér, ktorý odkrýva skutočný potenciál vašich súborov PDF

Tento inteligentný nástroj PDF umožňuje efektívne vytváranie, úpravu, konverziu a anotáciu dokumentov. Dosiahnite vyššiu podnikovú produktivitu vďaka špičkovej technológii OCR a komplexným funkciám spracovania textu vo vašich súboroch PDF.

Nuance eCopy PDF Pro Office 6
Create a searchable PDF Create a searchable PDF

Tvorba vyhľadávateľných súborov PDF

Edit a PDF Edit a PDF

Úprava súborov PDF
 
 

Convert a PDF Convert a PDF

Konverzia súborov PDF
 

Assemble a PDF Assemble a PDF

Spájanie súborov PDF
 
 

Secure PDF Secure PDF

Zabezpečené súbory PDF

Create a fillable form Create a fillable form

Tvorba vypĺňateľných formulárov

Create PDF/A compliant documents Create PDF/A compliant documents

Tvorba dokumentov v súlade so štandardom PDF/A

Search a PDF file for patterns Search a PDF file for patterns

Vyhľadávanie vzorov v súbore PDF

Zobraziť všetky funkcie

Súvisiace produkty