Avantech Scan2x
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné informácie

Názov softvéru

Scan2x

Verzia softvéru

V2

Typ softvéru

Skenovanie, vytváranie prehľadávateľných súborov PDF, usporiadanie súborov

Jazyky rozhrania

Angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, španielčina, arabčina a ruština

Funkcie skenovania

Metódy skenovania

Automatické skenovanie jedným dotykom pomocou tlačidiel úloh

Strana skenovania

Jednostranné, obojstranné, preskočenie prázdnej strany

Vstup dokumentu

USB skenery kompatibilné s technológiou TWAIN, skener ScanFront 400[5], imageRUNNER Advance (tretej generácie), dokumenty v priestore na zdieľanie súborov, sledovaný priečinok

Cieľové umiestnenia výstupu zo súboru

Zdieľanie súboru[2], e-mail, tlačiareň, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, webová služba, S/FTP, databázy, pracovný postup[3]

Typy súborov pre výstup

PDF, PDF/A, TIFF, viacstranové TIFF, JPEG, PNG Formáty XML, CSV pre metaúdaje.

Funkcia OCR

Áno (vytvárajte prehľadávateľné a upraviteľné súbory PDF), a to pomocou technológie IRIS iDRS

Podporované OCR

138 jazykov vrátane cyrilických jazykov, arabčiny a typov písiem OCR/A a OCR/B

Typy indexového súboru

Pre každú stranu/pre dokument/pre dávky

Formáty indexového súboru

XML, CSV a JSON

Oddelenie dávky

Počítadlo, čiarový kód 1D/2D, prepojovací kód, zónové OCR, prázdna strana, prvá strana, zadná strana

Funkcia Optical Mark Recognition (OMR – optické rozpoznávanie značiek)

Áno (čítať skúšobné hárky[4], dotazníky, podpisy, pečiatky)

Kompresia dokumentov (len výstup vo formáte PDF)

Áno (až 50-násobná redukcia veľkosti súboru), a to pomocou technológie IRIS iHQC

Spracovanie naskenovaných obrazov

Áno (odstraňovanie škvŕn, potlačenie šumu, prekrytie čiarového kódu 1D/2D/textu, selektívne vynechanie farby)

Podpora legislatívy GDPR

Áno (pracovné toky výstupov skenovania, prepracovanie častí obrazu, overenia, audit)

Prepojenie s externými aplikáciami

Áno (prostredníctvom webových služieb, otázok pre databázy)

Pas/preukaz totožnosti/bankové šeky

Áno (všetky osobné doklady zodpovedajúce norme ICAO 9303)

Funkcie na zabezpečenie súladu

Áno (audit celej činnosti, zabezpečenie, verifikátor súborov)[1], automatizácia pracovného toku[3])

Automatické rozpoznávanie dokumentov

Áno, pomocou obsahu textu a odtlačku dokumentu

Extrakcia fakturačnej položky

Áno, so zverejnením v tabuľke údajov, CSV a na webových službách (REST, SOAP)

Konfiguračný nástroj

Spôsob správy

Podľa zariadenia alebo centrálnej konfigurácie (všetky zariadenia)

Nastavenie prístupu

Podľa používateľa/podľa skupiny (služba Active Directory™ alebo interná skupina)

Zabezpečenie

Áno (integrácia služby Active Directory™, zoznam interných používateľov)

Ekologické nastavenie

Automatické odhlasovanie, automatické vypínanie

Automatické odhlásenie používateľa po vopred definovanej dobe nečinnosti, vypnutie systému po úradných hodinách (konfigurovateľné)

Záloha/obnovenie

Centralizovaná konfigurácia/databáza auditu (SQL, Oracle) je ukladaná do lokálnej vyrovnávacej pamäte ako súčasť funkcií odolnosti siete voči zlyhaniu

Kompatibilita

Podpora pre operačný systém

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 alebo novší
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 alebo novší

[1] Verifikátor súborov – technológia Scan2x zaznamenáva šifrovaný digitálny podpis každého dokumentu skenovaného v jej centrálnej databáze. Vďaka tomu si oprávnení používatelia môžu overiť, či konkrétny súbor bol alebo nebol skenovaný prostredníctvom riešenia Scan2x, a otvoriť originálne metaúdaje uložené v rámci dokumentu.

[2] Výstup zdieľania súboru – pomocou metaúdajov na určenie podpriečinkov, do ktorých sa uložia dokumenty, môže byť táto možnosť využitá na pripojenie ku cloudovým službám, ako sú Dropbox™ a OneDrive™, a pôvodným aplikáciám.

[3] Pracovný tok – funkcia technológie Scan2x týkajúca sa pracovného toku umožňuje výstup skenovania automaticky nasmerovať do úloh – zo servera ku klientovi – na ďalšie spracovanie na základe hodnôt metaúdajov. Veľmi užitočný nástroj, čo sa týka upozornení a oznámení, redigovania údajov pre zabezpečenie súladu s nariadením GDPR a automatizácie firemného pracovného toku.

[4] OMR – nástroj na analýzu skúšobných hárkov s voliteľnými odpoveďami umožňuje automatické vyhodnocovanie výsledkov skúšky spolu s riešením výnimiek a kompiláciou výsledkov do jedného súboru programu Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 – na spustenie webového rozhrania skenera ScanFront 400 a vykonávanie spracovania obrázkov sa vyžaduje webový server Windows™ IIS, ktorý nie je jednoúčelový. Na jednom webovom serveri je možné spustiť až 10 licencií ScanFront 400.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.