Môj balík Easy Service Plan

Ďakujeme Vám za zakúpenie balíka Easy Service Plan. Nezabudnite si prečítať celé zmluvné podmienky a zaregistrovať svoj balík do 90 dní od dátumu zakúpenia produktu.


Ako si vyžiadam servis alebo podporu pre svoj produkt?

Kontakt technickej podpory:

telefón: (+421) 250 102 612
e-mail: webový formulár
Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok 9:00 - 16:00
Piatok 9:00 - 14:30
Tieto čísla sú určené na poskytovanie podpory iba pre váš produkt.


Poštová adresa pre registrácie balíčkov Easy Service Plan:

ESP
Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko

Aby sme vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť, poprosíme vás:

  • Zadať model produktu a sériové číslo.
  • Zrozumiteľne popísať príslušnú poruchu a v prípade vyžiadania vykonať potrebnú diagnostiku.
  • Dodržiavať všetky opodstatnené pokyny zo strany spoločnosti Canon alebo našich autorizovaných poskytovateľov služieb.

  • Canon
  • Easy Service Plan – podpora pre registráciu a servis