Canon CanoScan LiDE 210 Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener

Skenovací prvok

CIS

Zdroj svetla

3-farebná (RGB) LED

Optické rozlíšenie

4800 x 4800 dpi¹

Voliteľné rozlíšenie

25 - 19200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB

Farebná hĺbka (farebne)

48-bitový vstup - 48 alebo 24-bitový výstup

Farebná hĺbka (odtiene sivej)

16-bitový vstup - 8-bitový výstup

Maximálna veľkosť dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-Scan

5 tlačidiel (PDF, FINISH PDF, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 9 s ¹

Rýchlosť skenovania (farebne)

2,2 ms na jeden riadok (300 dpi), 33,2 ms na jeden riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (odtiene sivej)

2,2 ms na jeden riadok (300 dpi), 11,1 ms na jeden riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (čiernobielo)

2,2 ms na jeden riadok (300 dpi), 11,1 ms na jeden riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi, farebne)

Pribl. 10 s¹

Dodávaný softvér

ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX

Sieťové napájanie

Privádzané cez port USB

Spotreba energie

približne 2,5 W s napájaním cez rozhranie USB (v prevádzke)
približne 1,4 W (v pohotovostnom režime)
približne 11 mW (v režime pozastavenia)

Rozmery

250 x 365 x 39 mm

Hmotnosť

približne 1,6 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

5 stupňov C až 35 stupňov C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

10% až 90% relatívnej vlhkosti (bez tvorenia kondenzácie)

Podporované operačné systémy

Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)
Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)
Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)
Windows XP (32-bitový)
Mac OS X, verzia 10.4.11 - 10.8

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločnosti

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho hardvérového rozlíšenia vzorkovania, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Čas predbežného spracovania nie je zahrnutý

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24735 prílohy C testovacej tabuľky A. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.