Skenovanie pomocou riešenia uniFLOW

Využívajte naplno svoje zariadenia Canon pomocou riešenia uniFLOW: softvérovej platformy, ktorá zjednodušuje všetky vaše požiadavky v oblasti tlače, skenovania a správy zariadení. Modulárny dizajn a tesná previazanosť so zariadeniami Canon ponúkajú neprekonateľný potenciál na vytvorenie jednej platformy prispôsobenej vašim požiadavkám, ktorá riadi kancelársku tlač, skenovanie a podnikovú tlačovú miestnosť. 

uniFLOW zvláda kompletný proces skenovania: od skenovania priamo zo zariadenia cez bezproblémové spracovanie dokumentov pomocou výkonného nástroja na skenovanie po rozosielanie dokumentov do ľubovoľného podporovaného cieľového umiestnenia.

Pohodlné skenovanie zo zariadení Canon

Poskytuje bezproblémové skenovanie v rovnakom rozhraní pre všetky kompatibilné multifunkčné zariadenia Canon (imageRUNNER ADVANCE, vybrané modely imageRUNNER a i-SENSYS) a sieťové skenery Canon (imageFORMULA ScanFront) pri súčasných minimalistických rozmeroch a spoľahlivom podávaní papiera.

Easy Scanning

Prispôsobené skenovanie

Skutočné skenovanie podľa vás: používatelia uvidia po prihlásení len relevantné pracovné toky nezávisle od toho, do ktorého zariadenia v rámci spoločnosti sa prihlásili. Správcovia riešenia uniFLOW dokážu rýchlo nastaviť povolenia na riadenie toho, ktoré pracovné toky majú byť prístupné pre každého alebo pre konkrétne oddelenie, skupinu či používateľa.

Bezpečné skenovanie

Predchádzajte neoprávnenému používaniu zariadení pomocou širokej ponuky výberu flexibilných možností prihlasovania používateľov ako prihlásenie kartou, používateľské meno/heslo, kód PIN, kód úlohy alebo anonymné prihlásenie. Prístup k funkciám skenovania možno obmedziť podľa používateľa v záujme zabezpečenia citlivých alebo dôverných obchodných informácií. Záznamy o skenovaní sa vedú na účely ďalších kontrol.

Secure Scanning
Easy Scanning 2

Skenujte s ľahkosťou

Funkcia jednotného prihlásenia sa na multifunkčných zariadeniach postará o prístup k funkciám skenovania aj tlače na účely zaistenia efektívnych obchodných procesov. Po prihlásení zjednodušuje skenovanie intuitívne a pohodlné používateľské rozhranie rovnaké na všetkých zariadeniach. Ukážka na obrazovke pomáha používateľom overiť naskenované dokumenty.

Rýchle a flexibilné spracovanie naskenovaných obrázkov

Pomocou riešenia uniFLOW môžete jednoducho automatizovať konverziu naskenovaných obrázkov do prehľadávateľných, štruktúrovaných a vysoko komprimovaných dokumentov. Nasnímané dokumenty sú pripravené na upravovanie, archivovanie alebo integráciu do vašich systémov.

So sieťovými skenermi ScanFront sa v rámci kompatibility vyžaduje verzia riešenia uniFLOW 5.4 a vyššia. Zistite viac informácií o riešení uniFLOW ešte dnes od vášho autorizovaného predajcu spoločnosti Canon alebo systémového integrátora. Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločnosti.