Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon – zmluvné podmienky

Na účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a dodávanie príslušných služieb spoločnosti Canon sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Canon. Do týchto zmluvných podmienok je prostredníctvom odkazu zahrnuté všeobecné vyhlásenie, ktoré tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Všeobecné vyhlásenie možno vytlačiť a otvoriť kliknutím na uvedené prepojenie, ako aj prostredníctvom prepojenia v spodnej časti webovej lokality spoločnosti Canon.

Podľa platných zmluvných podmienok spoločnosť Canon nebude využívať vami poskytnuté osobné údaje v súvislosti s recyklačným programom tonerových kaziet značky Canon na marketingové účely ani na informovanie o iných produktoch a službách.

Upozorňujeme vás, že recyklačný program atramentových kaziet značky Canon môžete používať iba na vrátenie prázdnych originálnych atramentových kaziet značky Canon. Bez toho, aby boli dotknuté iné práva spoločnosti Canon, v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok má spoločnosť Canon právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a okamžite zastaviť dodávanie príslušných služieb. Okrem toho si spoločnosť Canon vyhradzuje právo žiadať náhradu v prípade porušenia akejkoľvek z týchto zmluvných podmienok.