Upozorňujeme, že táto služba je momentálne pozastavená z dôvodu prepracovania a optimalizácie našich postupov recyklácie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne, aby splňovali potreby a požiadavky našich zákazníkov. Ak by ste medzitým potrebovali ďalšie informácie o zberných miestach odpadových atramentových zásobníkov vhodných na recykláciu, obráťte sa na miestny úrad, úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi, schválený program podľa smernice o OEEZ alebo na službu na likvidáciu domového odpadu. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme našu službu obnovili čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon

Vyplňte nasledujúci formulár a vyžiadajte si obálky s predplateným poštovným na vrátenie použitých atramentových kaziet značky Canon.

Upozorňujeme, že prostredníctvom tohto programu možno vrátiť iba originálne atramentové kazety značky Canon. Zoznam akceptovaných kaziet nájdete tu.

Za každú požiadavku vám pošleme dve odpovedné obálky s predplateným poštovným. Do každej z týchto obálok sa zmestí 5 až 10 kaziet. Ocenili by sme, keby ste mohli v jednej obálke poslať aspoň päť kaziet s cieľom obmedziť uhlíkovú stopu tejto služby.

Po naplnení obálky ju zalepte a vhoďte do akejkoľvek poštovej schránky. Vaše vrátené kazety potom budú recyklované.

Moje kazety sú na zozname podporovaných produktov

Polia označené symbolom „*“ sú povinné.

Vaše údaje