Upozorňujeme, že táto služba je momentálne pozastavená z dôvodu prepracovania a optimalizácie našich postupov recyklácie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne, aby splňovali potreby a požiadavky našich zákazníkov. Ak by ste medzitým potrebovali ďalšie informácie o zberných miestach odpadových atramentových zásobníkov vhodných na recykláciu, obráťte sa na miestny úrad, úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi, schválený program podľa smernice o OEEZ alebo na službu na likvidáciu domového odpadu. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme našu službu obnovili čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon

Uľahčujeme vám vracanie prázdnych originálnych atramentových kaziet značky Canon na recykláciu. 


Spoločnosť Canon preberá zodpovednosť za recykláciu a obnovu surovín z originálnych kaziet značky Canon vrátených zákazníkmi prostredníctvom tohto programu.  Zohľadňovanie životného prostredia je súčasťou každej stránky dizajnu, od výberu materiálov a ich použitia pri výrobe produktov až po opätovné spracovanie použitých kaziet.

Aké výhody máte z toho Vy?

  • Bezplatnú recykláciu vašich prázdnych atramentových kaziet značky Canon.

  • Dôsledné dodržiavanie predpisov: Všetci obchodní zástupcovia spoločnosti Canon sú držiteľmi požadovaných licencií, vďaka čomu máte istotu, že Váš odpad sa spracováva patričným spôsobom.

  • Žiadna kazeta vrátená v rámci tohto programu neskončí na skládke odpadov.

  • Recyklačný proces umožňuje, aby sa súčasti a materiály z prázdnych kaziet opätovne použili vo výrobe nových kaziet.

  • Ak využijete našu ponuku na recykláciu originálnych atramentových kaziet značky Canon, pomôžete nám uzavrieť kruh a minimalizovať tak našu spotrebu surovín.

Recyklačný program atramentových kaziet značky Canon – zmluvné podmienky

Na účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a dodávanie príslušných služieb spoločnosti Canon sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Canon. Do týchto zmluvných podmienok je prostredníctvom odkazu zahrnuté všeobecné vyhlásenie, ktoré tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Všeobecné vyhlásenie možno vytlačiť a otvoriť kliknutím na uvedené prepojenie, ako aj prostredníctvom prepojenia v spodnej časti webovej lokality spoločnosti Canon.

Podľa platných zmluvných podmienok spoločnosť Canon nebude využívať vami poskytnuté osobné údaje v súvislosti s recyklačným programom tonerových kaziet značky Canon na marketingové účely ani na informovanie o iných produktoch a službách.

Upozorňujeme vás, že recyklačný program atramentových kaziet značky Canon môžete používať iba na vrátenie prázdnych originálnych atramentových kaziet značky Canon. Bez toho, aby boli dotknuté iné práva spoločnosti Canon, v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok má spoločnosť Canon právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a okamžite zastaviť dodávanie príslušných služieb. Okrem toho si spoločnosť Canon vyhradzuje právo žiadať náhradu v prípade porušenia akejkoľvek z týchto zmluvných podmienok.

Vhodné kazety

Nasledujúce kazety nám môžete vrátiť na recykláciu. Žiaľ, v tomto programe nemôžeme akceptovať veľkoformátové atramentové kazety.

BCI-10CLI-551XL GYPG-545
BCI-15BKCLI-551XL MPG-545XL
BCI-15CLCLI-551XL YPGI-1500XL BK
BCI-16CLCLI-571 BKPGI-1500XL C
BCI-24BKCLI-571 CPGI-1500XL M
BCI-24CLCLI-571 GYPGI-1500XL Y
BCI-3eBKCLI-571 MPGI-2500XL BK
BCI-3eCCLI-571 YPGI-2500XL C
BCI-3eMCLI-571XL BKPGI-2500XL M
BCI-3eYCLI-571XL CPGI-2500XL Y
BCI-6BKCLI-571XL GYPGI-29 C
BCI-6CCLI-571XL MPGI-29 CO
BCI-6GCLI-571XL YPGI-29 DGY
BCI-6MCLI-581 BKPGI-29 GY
BCI-6PCCLI-581 CPGI-29 LGY
BCI-6PMCLI-581 MPGI-29 M
BCI-6RCLI-581 PBPGI-29 MBK
BCI-6YCLI-581 YPGI-29 PBK
BX-20CLI-581XL BKPGI-29 PC
BX-3CLI-581XL CPGI-29 PM
CL-38CLI-581XL MPGI-29 R
CL-41CLI-581XL PBPGI-29 Y
CL-51CLI-581XL YPGI-35BK
CL-511CLI-581XXL BKPGI-520
CL-513CLI-581XXL CPGI-525 PGBK
CL-52CLI-581XXL MPGI-550 PGBK
CL-541CLI-581XXL PBPGI-550XL PGBK
CL-541XLCLI-581XXL YPGI-555XXL PGBK
CL-546CLI-8BKPGI-570 BK
CL-546XLCLI-8CPGI-570XL BK
CLI-36 CLRCLI-8GPGI-580 PGBK
CLI-42 CCLI-8MPGI-580XL PGBK
CLI-42 GYCLI-8PCPGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGYCLI-8PMPGI-5BK
CLI-42 MCLI-8RPGI-7 BK
CLI-42 PBKCLI-8YPGI-72 C
CLI-42 PCPFI-1000 BPGI-72 CO
CLI-42 PMPFI-1000 CPGI-72 GY
CLI-42 YPFI-1000 COPGI-72 M
CLI-521 BKPFI-1000 GYPGI-72 MBK
CLI-521 CPFI-1000 MPGI-72 PBK
CLI-521 GYPFI-1000 MBKPGI-72 PC
CLI-521 MPFI-1000 PBKPGI-72 PM
CLI-521 YPFI-1000 PCPGI-72 R
CLI-526 BKPFI-1000 PGYPGI-72 Y
CLI-526 CPFI-1000 PMPGI-9 C
CLI-526 GYPFI-1000 RPGI-9 Clear
CLI-526 MPFI-1000 YPGI-9 G
CLI-526 YPG 541 ClPGI-9 GY
CLI-551 BKPG-37PGI-9 M
CLI-551 CPG-40PGI-9 MBK
CLI-551 GYPG-50PGI-9 PBK
CLI-551 MPG-510PGI-9 PC
CLI-551 YPG-512PGI-9 PM
CLI-551XL BKPG-540PGI-9 R
CLI-551XL CPG-540XLPGI-9 Y

Ak ste si istí, že vlastníte originálnu atramentovú kazetu značky Canon, ale nenachádza sa v uvedenom zozname, kontaktujte nás prostredníctvom nášho odpovedného formulára a my vám poradíme, či je kazeta akceptovaná v rámci recyklačného programu.

 

Môžem vrátiť viac ako jednu atramentovú kazetu naraz?

Poštové obálky, ktoré vydávame na účely vracania atramentových kaziet, dokážu pojať niekoľko kaziet. V závislosti od toho, aký typ kazety vlastníte, môžete v jednej obálke vrátiť 5 až 10 kaziet. Ocenili by sme, keby ste v každej obálke zasielali aspoň päť kaziet.

Dajú sa vrátiť aj atramentové kazety od iných výrobcov ako Canon?

Spoločnosti Canon je možné na účely recyklácie vracať len originálne atramentové kazety vyrobené spoločnosťou Canon. Ak vlastníte kazety od iných výrobcov ako Canon, obráťte sa na výrobcu alebo miesto zakúpenia a žiadajte informácie o možnostiach recyklácie.

Ponúka spoločnosť Canon recyklačnú službu pre iné kazety (napr. kazety s tonerom alebo fľašky s tonerom)?

Spoločnosť Canon má pre kazety s tonerom k dispozícii recyklačnú službu. Ak chcete vrátiť svoje kazety Canon, kliknite na toto prepojenie www.canon-europe.com/recycling. V prípade fľašiek s tonerom sa predpisy a postupy v jednotlivých krajinách líšia. Odporúčame vám kontaktovať miestnu kanceláriu spoločnosti Canon a žiadať bližšie informácie.

Ako sa recyklujú atramentové kazety?

Atramentové kazety sa zasielajú do recyklačného strediska, kde sa kazety vybalia a následne mechanicky rozdrvia na malé kúsky. Rozdrvené kusy plastu a kovu sa následne pred recykláciou separujú.

Ako využívate a uchovávate moje osobné údaje?

Uchovávame len údaje nevyhnutné na to, aby sme mohli obálky zaslať na vašu adresu. Všetky údaje sa spravujú a uchovávajú v súlade so zákonom o ochrane údajov a po 60 dňoch sa vymazávajú. Vaše údaje nebudú nikdy použité na iné účely ako na program recyklácie atramentových kaziet.

Nedokážem kazetu vybrať z tlačiarne.

Naštudujte si, prosím, používateľskú príručku k tlačiarni, prípadne žiadajte o pomoc na linke technickej podpory spoločnosti Canon. http://www.canon-europe.com/Support.

Nechcem čakať, kým budem mať päť kaziet. Môžem ich zasielať aj po jednej?

Cieľom programu recyklácie atramentových kaziet spoločnosti Canon je predchádzať plytvaniu a podnecovať opakované používanie zdrojov. Ceníme si vašu podporu vyjadrovanú recyklačnému programu, pričom by sme boli radi, keby ste posielali v jednej obálke aspoň päť kaziet, pretože nám tým umožníte redukovať uhlíkovú stopu.

Moja kazeta tečie - môžem vám ju zaslať napriek tomu?

Program recyklácie atramentových kaziet je zameraný výlučne na prázdne kazety značky Canon. Keďže v kazete môže zostať nepatrné množstvo atramentu, tento postup je prípustný, keďže obálky nedovolia, aby z nich atrament vytiekol. Ak však kazeta nie je prázdna, prípadne z nej vyteká veľké množstvo atramentu, potom, žiaľ, nie je vhodná pre program recyklácie. V tomto prípade kazetu bezpečne zlikvidujte podľa platných noriem vo vašej oblasti.

Webová lokalita recyklácie atramentových kaziet sa na mojej obrazovke nezobrazuje správne.

Lokalita pre recykláciu atramentových kaziet bola vyvinutá tak, aby fungovala vo webových prehľadávačoch nasledujúcich verzií: Internet Explorer 6 alebo novší, Firefox 3.5 alebo novší, Google Chrome a Safari 5 alebo novší. Musí byť zapnutá podpora JavaScript. Ak máte technické problémy s vygenerovaním žiadosti o obálku, môžete požiadať o návratnú obálku prostredníctvom nášho odpovedného formulára.

Aké atramentové kazety je možné vrátiť spoločnosti Canon?

Všetky originálne atramentové kazety z našich zariadení PIXMA je možné vrátiť spoločnosti Canon. Neakceptujeme však veľkoformátové atramentové kazety. Ak ste vlastníkom týchto kaziet, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Canon a žiadajte informácie o možnostiach recyklácie dostupných vo vašej krajine.

Prečo vám nemôžem zaslať iné kazety (od iných výrobcov ako Canon), keď vy už máte zavedený recyklačný program?

Náš program recyklácie atramentových kaziet je určený výlučne na vracanie originálnych atramentových kaziet Canon. Nemôžeme prijať kazety od iných výrobcov, pretože by sme si nemohli byť istí zložením obsiahnutých materiálov a atramentov, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k porušeniu právnych noriem. Kontaktujte výrobcu atramentovej kazety, ktorý vám poskytne bližšie informácie o poskytovaných recyklačných službách.

Prečo sa moja krajina nenachádza v zozname?

Je nám ľúto, ale spoločnosť Canon zatiaľ vo vašej krajine neposkytuje riešenie na vracanie atramentových kaziet. Atramentové kazety zlikvidujte prostredníctvom miestnych recyklačných zariadení.