Joseph Penney

Kapské Mesto sa snaží pomocou rapu a poézie preklenúť rasové rozdiely
Autor: Joe Penney

Mesto obklopené oceánom a rozdelené na polovicu obnaženým skalami Stolovej hory – neuveriteľná prírodná krása Kapského Mesta je v rozpore so storočiami otrokárstva a rasového útlaku.

V súčasnosti sa generácia umelcov, hudobníkov, básnikov a filmárov snaží o prekonanie tohto odkazu. V Južnej Afrike, krajine s 11 oficiálnymi jazykmi, nie je dôležité len to, čo hovoria, ale aj ako to hovoria.

Quintin Goliath, ktorého umelecké meno, Jitsvinger, znamená „Skvelý“, je raper zmiešaného etnického pôvodu pochádzajúci z Kapského Mesta. Vystupuje v afrikánčine, jazyku, ktorým hovorí 7 miliónov Juhoafričanov a ktorý vznikol z holandčiny a obsahuje vplyvy malajčiny, portugalčiny, angličtiny, čínštiny a jazykov Xhosa a Khoi.

Joseph Penney

Goliath, ktorý rapuje o témach, ako politika, identita a láska, hovorí, že afrikánčina je stále viac populárna najmä medzi mladými ľuďmi. 

„Afrikánčina sa za posledných 15 rokov stala populárnejšou a uvoľnenejšou,“ vraví. Dodal, že vo štvrti Kimberley sa v jednej vete hovorí až šiestimi jazykmi.

Joseph Penney

„V dôsledku toho môže môj materský jazyk preniknúť do širšieho kolektívneho vedomia a v tom spočíva budúcnosť afrikánčiny: začleňovanie a obojstranné akceptovanie spôsobu vyjadrovania“.

Kým niektorí vnímajú budúcnosť afrikánčiny nádejne, jej minulosť je sporná. Afrikánčina sa vyvinula v oblasti Kapského Mesta medzi otrokmi pochádzajúcimi zo západnej Afriky, z domorodých kmeňov Khoi a San a z Indonézie, ktorí si z holandčiny rozprávanej otrokármi a koloniálnymi osadníkmi vytvorili vlastný spoločný jazyk.

Joseph Penney

Podľa Juhoafrického inštitútu pre vzťahy medzi rasami tvoria bieli Juhoafričania len asi 40 percent populácie, ktorá v súčasnosti hovorí afrikánčinou doma. 

„Mnoho ľudí dodnes považuje „bielu“ afrikánčinu za krásnu, čistú a správnu, ale ich verzia jazyka je negatívnou a nižšou formou, ktorá odráža zakorenenú sebanenávisť, ktorú v nich zanechalo otrokárstvo, kolonializmus a apartheid“, vraví Goliath. 

„V rámci širšej afrikánskej komunity toho treba ešte veľa napraviť,“ vraví.

Joseph Penney

Jethro Louw, básnik z Kapského Mesta, taktiež vystupuje v afrikánčine. Je potomkom otrokov z domorodého kmeňa Khoi a Mozambiku a do svojej poézie zahŕňa domorodé príbehy a mýty o Kapskom Meste. Hrá na hudobný luk, ktorý sa tradične používa v poézii, hudbe a na komunikáciu.

Joseph Penney

„Snažím sa vo verejnom priestore o popularizáciu domorodej kultúry a jej symbolov, ako je napríklad práve luk“, vraví. 

Angličtina je po jazykoch Zulu, Xhosa a afrikánčine štvrtým najpoužívanejším jazykom v Južnej Afrike, avšak vo verejnom živote má omnoho významnejšiu úlohu.

Joseph Penney

Bheki Pilot Biller je 24-ročný študent filmu pochádzajúci z provincie Limpopo, ktorý ovláda zuluštinu a angličtinu a práve angličtinu používa vo svojej tvorbe, ktorá je zameraná na sociálne problémy. 

Podľa Pilota je Kapské Mesto stále rasovo rozdelené a on sám zažil diskrimináciu v práci kvôli tomu, že neovláda afrikánčinu.

Joseph Penney

„Nedokážem sa zmieriť so situáciou, kedy na to, aby ste dostali prácu, musíte mať určitú farbu pleti. Existujú pracovné príležitosti, kde vás upozornia na to, že musíte vedieť plynulo písať a čítať po afrikánsky. Čo je to za prácu?“

Joseph Penney

Vyzerá to tak, že v každej komunite Kapského Mesta sa ozývajú hlasy požadujúce väčšiu inkluzivitu v rámci v Južnej Afriky: na nedávnom koncerte sa známy rockový hudobník Jeremy De Tolly, biely, anglicky hovoriaci rodák z Kapského Mesta, vyjadril, že biele obyvateľstvo krajiny by sa malo o svoje bohatstvo podeliť so svojimi juhoafrickými spoluobčanmi.

Joseph Penney